EU Code of Practice on Disinformation

Wat is de EU Code of Practice on Disinformation precies?
In oktober 2018 kwamen vertegenwoordigers van onlineplatforms, toonaangevende technologiebedrijven en spelers in de reclame-industrie overeen om de verspreiding van online desinformatie aan te pakken. Door middel van een praktijkcode werd er vanuit de industrie op vrijwillige basis ingestemd met zelfregulerende normen om desinformatie te bestrijden: de Code of Practice of Disinformatie. In 2018 werd deze Code of Practice ondertekend door Facebook, Google, Twitter en Mozilla, maar ook door adverteerders en andere spelers in de reclamebranche. Microsoft trad toe in mei 2019 en TikTok ondertekende de code in juni 2020. Het doel van deze praktijkcode was gericht op het bereiken van doelstellingen die zijn uiteengezet door de Europese Commissie die in april 2018 werden gepresenteerd. Lees de doelstellingen van de commissie hier >>

Een belangrijke stap voor een meer transparante, veilige en betrouwbare onlineomgeving.
Juni 2022 werd er een aangescherpte Code of Practice on Disinformation gepubliceerd om zo door een breder scala aan toezeggingen en maatregelen onlinedesinformatie tegen te gaan. Het is aan de ondertekenaars om te beslissen voor welke verbintenissen zij zich aansluiten en het is hun verantwoordelijkheid om de doeltreffendheid van de uitvoering van hun verbintenissen te verzekeren.

Wat vragen we van onze leden?
We roepen onze leden op om deze Code of Practice on Disinformation te ondertekenen. De gedragscode is niet alleen voor grote platforms, maar omvat ook een verscheidenheid aan diverse spelers die een rol spelen bij het tegengaan van de verspreiding van desinformatie. Meer ondertekenaars zijn welkom om zich aan te sluiten.

Als organisatie mag je zelf kiezen aan welke bepalingen je wilt en kan houden en welke niet. Wanneer een organisatie zich heeft ingeschreven voor verschillende onderdelen van de code wordt actief handelen verwacht. Zoals het actief opstellen van systemen/beleid om desinformatie te verminderen en het ondersteunen van fact-checkers om hun werk goed uit te kunnen voeren. Met het ondertekenen van de code wordt dus meer verwacht dan alleen het verkondigen van een standpunt!

Als ondertekenaar van het document presenteer je de bepalingen aan de COP-taskforce, samen met de toezeggingen en maatregelen die je als organisatie van plan bent te nemen. De COP Task-Force wordt gevormd door alle partijen die de Code hebben ondertekend, de European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA), de European Digital Media Observatory (EDMO) en de Europese Commissie.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!