Taskforce

Retailmediarevolutie

E-commerce heeft het afgelopen jaar een enorme inhaalslag gemaakt. Retailers verschoven hun primaire aandacht naar de digitale verkoopkanalen, consumenten zagen zich genoodzaakt om vooral online hun inkopen te doen en het aantal…

Meer informatie

VIA HUMANIFESTO

  Diversity, Equity & Inclusion is critical for our industry to thrive. Our society is diverse. If we want to appeal to consumers and attract tomorrow’s talent, we need to be inclusive…

Meer informatie