Nieuwe Code voor Duurzaamheidsreclame

Graag wijzen wij onze leden op de nieuwe Code voor Duurzaamheidsreclame die op 1 februari in werking is getreden. Deze code is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code, die voorschrijft hoe je op verantwoorde wijze reclame kunt maken. 

Op 1 februari is de nieuwe Code voor Duurzaamheidsreclame in werking is getreden als onderdeel van de Nederlandse Reclame Code. De Stichting Reclame Code (SRC) is al ruim 55 jaar de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame in Nederland. De SRC bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. Wij als VIA zijn aangesloten bij het Platform van Deelnemers van de Stichting Reclame Code. Onze leden worden vertegenwoordigd in de kolommen ‘creatie’ en ‘channel’. 

Zelfregulering noodzakelijk

Zelfregulering binnen ons vak is noodzakelijk. De nieuwe Code voor Duurzaamheidsreclame vervangt de Milieu Reclame Code (MRC) die alleen betrekking had op milieuclaims. De geactualiseerde regels gelden nu voor alle duurzaamheidsclaims (milieuclaims en ethische claims). De hoofdregels zijn daarbij ongewijzigd gebleven: beweringen op het gebied van duurzaamheid mogen niet misleiden en moeten aantoonbaar juist zijn. In reclame aandacht besteden aan je duurzaamheidsambitie mag, mits duidelijk is dat het om een streven gaat, en dat het een haalbare doelstelling is. Wij zijn erg blij met dit initiatief van bvA om de zelfregulering op dit vlak te actualiseren, juist bij zelfregulering moeten we allemaal stap sneller lopen of in ieder geval on par blijven met de ontwikkelingen. Zelfregulering is bij uitstek het middel om onze branche duurzaam te laten groeien.

Code voor Duurzaamheidsreclame

Duurzaamheidsreclame is reclame waarin een (of meerdere) duurzaamheidsclaim(s) wordt (worden) gemaakt. De bond van Adverteerders (bvA) heeft het initiatief genomen tot deze code, die een actualisering betreft van de Milieu Reclame Code. De nieuwe code geldt voor alle duurzaamheidsclaims, dus voor zowel milieuclaims als ethische claims.

De nieuwe code vervangt de Milieu Reclame Code (MRC) die alleen betrekking had op milieuclaims. De geactualiseerde regels gelden nu voor alle duurzaamheidsclaims (milieuclaims en ethische claims). 

Extra duidelijkheid voor consumenten 

Voor de consument is niet altijd duidelijk wat er met claims als ‘duurzaam’ of ‘verantwoord’ wordt bedoeld. Daarom moet dit door de adverteerder in zijn reclame-uitingen specifiek worden gemaakt. En claims moeten met actueel bewijs kunnen worden onderbouwd. Omdat het begrip duurzaam niet alleen betrekking kan hebben op het milieu, maar ook op bijvoorbeeld dierenwelzijn of arbeidsomstandigheden, geldt de code voor zowel milieuclaims als ethische claims. 

De nieuwe Code voor Duurzaamheidsreclame biedt een helder regelgevend aan adverteerders, in lijn met bestaande wetgeving en de interpretatie daarvan door de ACM in de Leidraad Duurzaamheidsclaims. Omdat er ook Europese wetgeving in de maak is voor duurzaamheidsclaims, zal de code na een jaar worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast om de code actueel en relevant te houden. 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!