BENCHMARK 2022 VERSTUURD

Op 16 mei 2023 is het eerste deel van de Benchmark Monitor 2022 uitgestuurd, een rapport dat sinds 1979 jaarlijks wordt opgemaakt. De Benchmark bestaat uit drie delen: bedrijfsresultaten, uurtarieven en arbeidsvoorwaarden. Op basis van gedetailleerde gegevens van de leden van branchevereniging VIA geeft het rapport een representatief beeld over de financiële prestaties binnen de branche. Voor de Benchmark Monitor 2021 deelde 58% van de VIA-leden informatie en kwamen zaken aan de orde die in dat jaar speelde, zoals inflatie en salarisstijgingen.

Nieuwe inzichten

De resultaten van de Benchmark worden exclusief gedeeld met de deelnemers van het onderzoek, met als doel om de prestaties van het bureau te verbeteren. Ieder jaar biedt de Benchmark Monitor hiervoor weer nieuwe inzichten.

Rik Ledder, voorzitter VIA en CEO TBWA\NEBOKO over het onderzoek: “Ik vind de benchmarkmonitor, zeker in combinatie met de arbeidsvoorwaarden-enquête, een geweldig instrument. Je kent je eigen cijfers, maar nu ineens zie je hoe die zich verhouden tot de industrie-norm en prestaties van vergelijkbare bureaus. Dat levert veel inspiratie op om je eigen performance te verbeteren. Daarnaast is de presentatie van de cijfers een mooi moment om ervaringen uit te wisselen en suggesties te delen. Bureaus helpen elkaar daar echt. Precies zoals waar de branchevereniging voor is bedoeld.” 

Wil jij dit jaar ook deelnemen aan de benchmark? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar saskia@vianederland.nl

Geheimhouding en vertrouwelijkheid 

De gegevens zijn verzameld, geanonimiseerd en verwerkt door onderzoeksbureau Research2Evolve. Deze methode garandeert dat de resultaten van het onderzoek niet herleidbaar zijn naar de deelnemende bureaus. Sinds de invoering van de “Sarbanes Oxley Act” in 2002 geldt er een strengere wetgeving met betrekking tot financial practice en corporate governance. De maatregelen op het gebied van geheimhouding en vertrouwelijkheid die VIA rondom de verstrekking en de verwerking van de winst- en verliescijfers voor deze enquête heeft getroffen, heeft ertoe geleid dat alle bezwaren tegen de verstrekking van deze gegevens zijn weggenomen.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!