Ho ho ho of nee nee nee: wanneer grenzen op kerstborrels vervagen

Saskia Baneke, directeur van branchevereniging VIA, staat stil bij de jaarlijkse kerstborrel. Is die voor iedereen wel even toegankelijk?

Met de vele kerstborrels in het vooruitzicht is het goed om stil te staan of deze bijeenkomsten voor iedereen wel even leuk en toegankelijk zijn. In de bijna twintig jaar dat ik in het vak zit, heb ik dingen gezien, gedaan en meegemaakt, waarover ik me nu verbaas dat het ooit heeft kunnen gebeuren. De tijden zijn gelukkig veranderd, maar nog steeds geldt dat wat voor de een ‘normaal’ is, voor de ander grensoverschrijdend is. En dat kan gaan over hoe je tegen elkaar spreekt, een hand op een schouder of een kus op een wang tijdens de beruchte kerstborrel … 

Ondanks dat technologie een steeds belangrijker onderdeel wordt van ons vak, blijft het een mensenvak. Bureaus hebben menselijk kapitaal. En waar mensen werken, zijn respect en integriteit meer dan woorden. Allemaal weten we hoe we willen dat een collega of manager met ons omgaat, waar onze grens ligt. Die persoonlijke grens is voor de ander echter soms moeilijk te bepalen. En daar ontstaat grensoverschrijdend gedrag.

Cijfers liegen niet

Eén op de acht werknemers voelt zich gepest, blijkt uit onderzoek van het CBS in 2021. Een op de vijf jonge vrouwelijke werknemers heeft ooit te maken gehad met ongewenste seksuele aandacht. De cijfers liegen er niet om. Een diepgeworteld probleem dat vooralsnog onopgelost blijft. Uit de D&I Monitor van 2023 binnen de marketing- en communicatiebranche in Nederland blijkt dat werknemers zich eerder uitspreken over discriminatie en negatief gedrag op de werkvloer, als gevolg van het feit dat veel bedrijven diversiteit en inclusie op de agenda hebben gezet. Daarentegen geven slechts drie op de vijf (62%) werknemers aan er vertrouwen in te hebben dat ongepast gedrag op de werkvloer geëscaleerd wordt richting het management of HR. 

Om hier verandering in te brengen, stelden we bij de VIA een onafhankelijke vertrouwenspersoon aan: Gerda. Op de een of andere manier wordt er steeds minder bij haar aangeklopt. Maar dat onveiligheid niet gemeld wordt, betekent niet dat ze er niet is.

Respecteer de spelregels

Als ik door de bril van 2024 kijk naar alles wat ik in de afgelopen bijna twintig jaar heb gezien en heb meegemaakt, voelen ze allesbehalve goed. Tegelijkertijd zegt het iets over de veranderingen die er gelukkig hebben plaatsgevonden, waardoor er nu hopelijk meer veiligheid op de werkvloer is. Maar zijn we er? Nee, zeker niet. Wordt het elke dag iets beter? Ik denk het wel, ik hoop het wel. De intentie van veel mensen is gelukkig goed, de spelregels moeten echter beter gerespecteerd worden.

Je bent zelf verantwoordelijk

De belangrijkste verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Hoe ga je om met je collega’s? Respectvol en integer? Zou ik iemand kunnen kwetsen met mijn gedrag? Zelfreflectie is waar het mee begint, de volgende stap is uitspreken hoe je met elkaar wil omgaan. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Heel vaak is er sprake van een gezagsverhouding en daar wordt het extra moeilijk. Want het klinkt zo makkelijk om tegen elkaar uit te spreken hoe je vindt dat je met elkaar moet omgaan. Maar als het nu net om je manager gaat die je beoordeelt en met wie je laatste project al niet zo lekker ging, dan wordt het wel ingewikkeld. En daar is een essentiële rol weggelegd voor het management van het bedrijf. 

Het management heeft in eerste instantie een voorbeeldfunctie. Daarnaast is het aan het bedrijf om een veilige werkomgeving te creëren waarin het voor medewerkers laagdrempelig moet zijn om je zorgen te uiten. Bij de hr-afdeling, desgewenst anoniem, of een onafhankelijke vertrouwenspersoon, Dat deze mogelijkheid er is, moet alleen wel aan iedereen bekend worden gemaakt. En gaat het op de aankomende kerstborrel of in de toekomst toch mis? Dan is het aan het management om in te grijpen. Want grensoverschrijdend gedrag kan en mag niet getolereerd worden. 

Bel Gerda

Maar laten we hopen dat het niet zo ver hoeft te komen, maar dat we gewoon tegen elkaar durven uitspreken wat we van elkaar verwachten. En feedback geven als we elkaar niet helemaal begrijpen. Voelt het dan toch niet helemaal goed? Loop dan bij het management naar binnen of neem contact op met Gerda. Daar is ze voor. 

Fijne feestdagen allemaal, let op elkaar en maak er wat moois van.  

Lees ook:

n dit document geven we meer informatie over wat we verstaan onder grensoverschrijdend gedrag, wat te doen, waar dit te melden en tips en handvatten hoe je met elkaar binnen je organisatie een veilige werkomgeving kunt creëren.

Grensoverschrijdend gedrag, een hot topic dat veel aandacht krijgt maar wat helaas nog steeds (te) vaak voorkomt. Hoe ga je hier (als organisatie en individu) mee om? We bespraken het tijdens dit webinar. Kijk hem nu terug!

VIA voor een Veilig Werkklimaat

Het is belangrijk dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat. Een sociaal veilige werkomgeving is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Respect, collegialiteit en werkplezier moeten vanzelfsprekend zijn en op alle vormen van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie moet alert worden gereageerd. Meld daarom misstanden! Vertrouwenspersoon Gerda Arends-Ruitenberg is aangesteld voor alle VIA-leden. Je kan bij haar anoniem en kosteloos een melding doen.

Gegevens vertrouwenspersoon Gerda Arends-Ruitenberg
Email: gerda@roodenraad.nl
Telefoon: 06 41878027

Voor meer informatie: https://vianederland.nl/vertrouwenspersoon/   

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!