Template gedragscode/huisregels

Afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Daarom heeft VIA in 2022 vertrouwenspersoon Gerda Arends-Ruitenberg aangesteld voor alle VIA-leden. Bestuurslid Diana van Roest: “We vroegen ons af welke rol we konden pakken en realiseerden ons dat dit een proactieve moest zijn. Dus introduceren wij een vertrouwenspersoon en blijven we dit onderwerp continu op de kaart zetten bij onze leden en de branche.”

In samenwerking met Gerda hebben wij een gedragscode en klachtenreglement template opgesteld voor organisaties om te gebruiken ter preventie van misstanden. Het klachtenreglement kan (als bijlage) onderdeel uitmaken van de gedragscode. Als organisaties beide documenten willen gebruiken is het van belang dat dit in de gedragscode vermeld wordt.

“Natuurlijk verwachten we van onze leden dat iedereen een veilig werkklimaat hoog op de agenda heeft en houdt. Het gaat om de toekomst van onze branche,” legt Diana uit. “Er is een enorme behoefte aan talent in alle categorieën. Daarvoor is het heel belangrijk dat het werkklimaat goed is. VIA duidt en helpt hierbij graag.” 

Download de templates hier: 

Het is belangrijk dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat. Een sociaal veilige werkomgeving is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Respect, collegialiteit en werkplezier moeten vanzelfsprekend zijn en op alle vormen van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie moet alert worden gereageerd. Meld daarom misstanden! Vertrouwenspersoon Gerda Arends-Ruitenberg is aangesteld voor alle VIA-leden. Je kan bij haar anoniem een melding doen. 

Gegevens vertrouwenspersoon Gerda Arends-Ruitenberg
Email: gerda@roodenraad.nl
Telefoon: 06 41878027

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!