VIA sluit zich aan bij Neurodiversity in Business Nederland 

VIA heeft de pledge van Neurodiversity in Business Nederland (NIB-NL) ondertekend en committeert zich daarmee aan het ondersteunen en promoten van de voordelen van neurodiversiteit op de werkvloer. Neurodiversity in Business is op 2 juni 2023 in Nederland gelanceerd en is een community voor organisaties die werkgevers helpen om meer neuro-inclusief te worden en bewustzijn te creëren om echte verandering te realiseren. 

Neuro-inclusieve branche 

Talent ontwikkeling en waardering is belangrijk, ook in onze industrie. Daarom geeft VIA het nog onderbelichte onderwerp neurodiversiteit binnen DEI (Diversiteit, Equity & Inclusion) extra aandacht. Naar schatting is 20% van de bevolking is neurodivergent dat wil zeggen mensen met AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, het Tourette-syndroom, autisme en diverse psychische varianten. Door de toegevoegde waarde van neurodiversiteit te laten zien, willen we de dis uit de disability halen, zodat neurodivergente talenten zich thuis voelen in hun werkomgeving. 

Als organisatie streven wij naar een echte inclusieve branche, daarom is deze aandacht voor neurodiversiteit belangrijk. Ieder brein verdient erkenning voor haar of zijn unieke kwaliteiten. Door ons aan te sluiten bij deze community en aandacht te vragen voor neurodiversiteit in de werkomgeving hopen we dat het maatschappelijke draagvlak voor neurodiversiteit vergroot wordt. Dat hiermee een volgende generatie vol vertrouwen gaat werken in de wereld van advertising, marketing en communicatie,” aldus VIA directeur Saskia Baneke. 

Best practices voor werving, behoud en ondersteuning 

VIA heeft om aandacht te vragen voor neurodiversiteit binnen de industrie een aantal evenementen georganiseerd, zoals Thinking Outside The Box en een Future Bosses Lunch voor jong neurodivergent talent. Door de aansluiting bij NIB kan VIA haar achterban verder voorzien van best practices op het gebied van werving, behoud en ondersteuning verzameld door NIB om een werkomgeving te creëren waar neurodivergente mensen hun unieke vaardigheden optimaal kunnen benutten.  

Andere Nederlandse bedrijven die zich hebben aangesloten bij NIB NL en de pledge hebben ondertekend zijn ARUP, PwC, Techleap en Linkedin.  

https://neurodiversiteit.nl/nl/nib-nl/

Ieder brein verdient erkenning voor haar of zijn unieke kwaliteiten.

Saskia Baneke, directeur VIA

VIA voor Veilig Werkklimaat

Het is belangrijk dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat. Een sociaal veilige werkomgeving is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Respect, collegialiteit en werkplezier moeten vanzelfsprekend zijn en op alle vormen van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie moet alert worden gereageerd. Meld daarom misstanden! Vertrouwenspersoon Gerda Arends-Ruitenberg is aangesteld voor alle VIA-leden. Je kan bij haar anoniem een melding doen. 

Gegevens vertrouwenspersoon Gerda Arends-Ruitenberg

Email: gerda@roodenraad.nl
Telefoon: 06 41878027

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!