VIA INTRODUCEERT VERTROUWENSPERSOON VOOR ALLE LEDEN

Lees hier het interview tussen bestuurslid Diana van Roest (Google) en vertrouwenspersoon Gerda Arends-Ruitenberg

VIA stelt vertrouwenspersoon aan voor de media, communicatie & creatieve sector
VIA, branchevereniging voor de media, communicatie, creatieve en data & tech sector stelt een vertrouwenspersoon aan. Een centrale, gezamenlijke vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen voor en door de Nederlandse media en creatieve sector. Deze vertrouwenspersoon is volstrekt onafhankelijk. Dit is geïnitieerd door het bestuur van VIA en is voor alle leden en haar werknemers.

Ons doel: een veilig werkklimaat
VIA wil aantoonbaar bijdragen aan het goed functioneren van medewerkers enerzijds en de verwachtingen van de onze leden anderzijds. Door de werknemers en leden van VIA ondersteuning te bieden, kunnen we hen helpen een werkklimaat te creëren dat de basis vormt voor continuïteit en groei van de branche. De oplossing is vaak dichterbij dan je denkt.

Vertrouwenspersoon voor alle medewerkers
Iedere medewerker van elke organisatie aangesloten bij VIA kan op elk moment contact opnemen. Op basis van jouw wensen staat Gerda je met raad en daad bij. Het is ook prima wanneer je alleen even over je ervaring wilt praten. Gerda neemt de tijd om naar je te luisteren en kan advies geven. Als je verdere stappen wilt ondernemen, dan helpen we je voor zover jij dat wilt. Kosten zijn voor rekening van VIA Nederland.

Gerda is er voor je als je last hebt (gehad) van ongewenste omgangsvormen: seksuele intimidatie dan wel seksueel misbruik, agressie en geweld (dus ook intimidatie en machtsmisbruik), discriminatie of pesten. Het maakt niet uit of het vandaag is gebeurd, nu speelt, of vorige week, of tien jaar geleden.

Vertrouwenspersoon voor werkgevers
Gerda heeft veel praktijkervaring. Mede door die ervaring kan zij zich goed inleven in de situatie zonder haar objectiviteit te verliezen. Hierdoor is zij van waarde voor een individu maar ook als sparringpartner voor het management van de bij VIA aangesloten leden. Met Gerda houd je voeling met de interne organisatie en krijg je de instrumenten aangereikt die een objectieve ‘barometer’ van de werksfeer vormen. Je mag een betrokken, persoonsgerichte aanpak verwachten. Onafhankelijk en met respect voor zowel het individu als de organisatie.

Anoniem rapport
Tegen het einde van haar eerste jaar als extern vertrouwenspersoon zal Gerda een rapport maken met cijfers rondom alle meldingen. Er worden geen namen van personen of organisaties besproken, maar dit geeft wel inzicht in welke problemen het meest voorkomen in de branche. 

Contactgegevens Gerda Arends-Ruitenberg
Email: gerda@roodenraad.nl
Telefoon: 06 41878027

LEES OOK:

Seksuele intimidatie is een veelvoorkomend probleem op de werkvloer. Daarom zetten wij ons, samen met WOMEN Inc., in voor een veilige werkomgeving. WOMEN Inc. schreef het artikel ‘Samen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer’. VIA was naast veel andere partijen betrokken bij de financiering voor de totstandkoming van het onderzoek en artikel.

WEBINAR VERTROUWENSPERSOON

Een webinar over het creëren en behouden van een veilige werkomgeving.
Grensoverschrijdend gedrag, een hot topic dat veel aandacht krijgt maar wat helaas nog steeds (te) vaak voorkomt. Hoe ga je hier (als organisatie en individu) mee om? We bespraken het tijdens dit webinar. Kijk hem nu terug!

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!