Alles wat je moet weten over de Digital Services Act en Digital Markets Act

Op 15 december 2020, onthulde de Europese Commissie haar voorstel voor de Digital Services Act (DSA), die voortbouwt op de huidige e-commercewet uit 2000 , en de Digital Markets Act (DMA), de nieuwe mededingingswet voor digitale bedrijven. In dit artikel geeft VIA een eerste overzicht van wat deze verordeningen inhouden en welke artikelen erin relevant zijn voor de Nederlandse markt.

Ambitieuze hervormingHoewel het gaat om twee ontwerpteksten, die nog door het Europees Parlement en de Europese Raad moeten worden goedgekeurd, spreekt de Europese Commissie zelf al van ‘een ambitieuze hervorming van de digitale ruimte, een uitgebreide reeks nieuwe regels voor alle digitale diensten, inclusief sociale media, onlinemarktplaatsen en andere online platformen die in de EU actief zijn’. Een eerste blik op de voorstellen bevestigt inderdaad dat de plannen ambitieus zijn. De potentiële impact op de online wereld en met name op e-commerce en online marketing is ook niet gering, maar wel hoognodig. Een deel van de huidige Europese regels voor techbedrijven zijn immers twintig jaar oud, een eeuwigheid voor internetbegrippen. Hoog tijd dus voor een nieuwe set regels waarmee Europa platformen als YouTube en Facebook wil beteugelen.

Digital Service PakketDe DSA en DMA omvatten een reeks nieuwe regels die onderdeel zijn van de Europese digitale strategie, Shaping Europe’s Digital Future. Concreet moeten beide (toekomstige) verordeningen zorgen voor meer transparantie in online reclame, minder namaak, betere privacybescherming en vooral ook meer controle door de EU op de economische macht van enkele internetgiganten.

Digital Services Act (DSA)

De DSA regelt de verplichtingen die digitale dienstverleners hebben voor wat betreft hun rol als verbinder tussen consumenten enerzijds en aanbieders van goederen, diensten en content anderzijds. Denk hierbij aan connectiviteitsdiensten, CDN’s, hosting providers en online platformen. Het gaat in de DSA om expliciete regels ten aanzien van transparantie in digitaal adverteren.

De gevolgen van de DSA zullen voelbaar zijn voor een bredere groep bedrijven – uitgevers, adverteerders – omdat deze voorgestelde verordening bij die grote bedrijven de verplichting neerlegt om toegang te geven tot tools die de performance meten. Een groot deel van de tekst heeft betrekking op de bescherming van de fundamentele rechten van internetgebruikers, zoals de vrijheid van meningsuiting.

Een aantal zaken die opvallen in de DSA:

In een eerder artikel schreef de werkgroep Privacy dat er weer ruimte leek te zijn voor gerechtvaardigd belang als rechtsgrond voor het gebruik van persoonsgegevens. Helaas blijkt nu dat in de DSA alleen melding wordt gemaakt van ‘toestemming’ als rechtsgrond (recital 52).Bij elke advertentie moeten online platformen (realtime) aan iedere individuele websitebezoeker duidelijke en ondubbelzinnige informatie verstrekken. Hierin vermelden ze expliciet dat de gebruiker een advertentie ziet en namens wie de advertentie wordt weergegeven. Daarnaast moeten ze informatie geven over de belangrijkste parameters die worden gebruikt om te bepalen waarom een specifieke gebruiker juist deze advertentie te zien krijgt.Bezoekers moeten zelf eenvoudig de volgorde van berichten of video’s kunnen aanpassen. Nu doen YouTube, Facebook en andere platformen dat standaard via aanbevelingsalgoritmes op basis van de persoonlijke voorkeuren van gebruikers.Artikel 34 moedigt de ontwikkeling en implementatie van vrijwillige ‘industry standards’ en 'Codes of conduct for online advertising’ aan. Hierbij wordt specifiek naar ‘European and international standardisation bodies’ verwezen, waaronder ook IAB.De handhaving zou moeten worden belegd bij ‘Digital Services Coördinators’ die per lidstaat moeten worden aangewezen. Op Europees niveau zal er dan een ‘European Board for Digital Services’ worden opgezet die onder andere zorg moet dragen voor harmonisatie tussen de verschillende lidstaten. Deze instanties mogen bij overtredingen pittige boetes opleggen tot 6% van de wereldwijde omzet.

Digital Markets Act (DMA)De DMA is nieuw en stelt met name regels voor grote online platformen, die door de Europese Commissie ‘gatekeepers’ worden genoemd. Gatekeepers zijn de zogenaamde ‘core platform services’ als: zoekmachines (Google), sociale netwerken (Facebook), videodeeldiensten, cloud- computingdiensten, en nog enkele andere diensten en bedrijven als Amazon. Stuk voor stuk zijn dit bedrijven die door hun omvang een bijzonder belangrijke rol spelen voor andere bedrijven omdat ze zogezegd de toegang beheren tussen deze bedrijven en hun klanten. Het gaat hierbij om grote bedrijven met:

Een jaarlijkse omzet in de Europe Economische Ruimte van ten minste € 6,5 miljard in de laatste drie jaar of een gemiddelde marktkapitalisatie van ten minste € 65 miljard in het laatste fiscale jaar.Meer dan 45 miljoen actieve gebruikers in de EU in het laatste fiscale jaar.Meer dan 10.000 actieve zakelijke gebruikers in de EU in het laatste fiscale jaar.

De DMA geeft een aantal duidelijke ‘do’s and don’ts’ voor de gatekeepers in relatie tot digital advertising om zo het online speelveld eerlijker te maken. Een aantal zaken die opvallen in de DMA:

Een eerste verplichting die aan de gatekeepers wordt opgelegd is dat ze op verzoek van adverteerders en/of uitgevers aan wie de service wordt aangeboden moeten laten weten wat de voor een advertentie betaalde prijs is en hoe hoog de afdracht aan de uitgever is. De gatekeepers moeten op verzoek gratis toegang geven tot de ‘measuring tools’ die gebruikt zijn om de advertentie te leveren. Aan adverteerders en uitgevers moet informatie ter beschikking worden gesteld die hun de mogelijkheid geeft om een onafhankelijke verificatie van de ad inventory uit te voeren. Wat betreft de DMA zal de handhaving in handen blijven van de Europese Commissie, die forse boetes mag opleggen: tot 10% van de wereldwijde omzet. Daarnaast kan ook een periodieke boete worden opgelegd van maximaal 5% van de wereldwijde omzet.

IMCO en JURI willen invloed uitoefenen op Digital Services Act

Het zijn vooral de IMCO- en JURI-commissies die beide oproepen voor een striktere aanpak van gericht adverteren. Helaas moeten we concluderen dat de benadering in de JURI- en IMCO-rapporten kortzichtig, ondoordacht en op sommige plaatsen zelfs onjuist. In hun rapporten wordt gerichte reclame wordt afgeschilderd als een vorm van adverteren die misbruik maakt van onschuldige consumenten die daar weinig voor terugkrijgen. Dit is een reactief advies dat geen rekening houdt met de bredere toepassingen van gerichte reclame en, nog belangrijker, met het bestaande EU-kader voor privacy en gegevensbescherming dat bindend is voor elk datagestuurd bedrijf, wat alle digitale reclame in feite is.

Hoe nu verder?

Zowel van de DSA als van de DMA is de inhoud nog lang niet definitief. De teksten zijn wel al het onderwerp geweest van uitgebreide publieke consultatierondes en liggen in vrij grote mate vast. De volgende stap is nu dat het Europees Parlement de voorstellen gaat bespreken voor ze doorgaan naar de Europese Raad. Beide instellingen kunnen nog uitgebreide wijzigingen aanbrengen. Het is dus nog even afwachten hoe de uiteindelijke teksten eruit zullen zien, maar dat beide verordeningen er zullen komen staat vast. Wat de timing betreft: ook al heeft de EU de DSA en DMA hoog op de agenda staan, een behandeling binnen zowel het Parlement als de Raad hoeven we niet eerder te verwachten dan in 2023. Vanzelfsprekend houdt de werkgroep Privacy je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Gerelateerde artikelen

Influencerregels

Influencers hebben te maken met veel verschillende regels. Daarom is het lastig om te bepalen wat je in een specifieke situatie moet doen. Op deze website leggen we de regels over transparantie en reclame per kanaal daarom in simpele taal aan je uit. Naar de website Certificaat De certificering van influencerregels.com biedt influencers de mogelijkheid om hun kennis en begrip van de regels en wetten rondom influencer marketing te vergroten. Door deel te nemen aan een speciale e-learning en het certificaat te behalen, tonen influencers niet alleen hun toewijding aan professionaliteit, maar versterken ze ook het vertrouwen van hun volgers en (toekomstige) adverteerders. Alle gecertificeerde influencers komen terecht in het register van influencerregels.com. Waarom een certificaat? Het vakgebied influencer marketing heeft de laatste jaren flinke sprongen gemaakt en is serieuzer geworden. Dat heeft geleid tot nieuwe regels, zoals die over het aankondigen van betaalde samenwerkingen. Als content creator is het belangrijk om bij te blijven, anders loop je het risico op boetes en waarschuwingen. Het certificaat laat zien dat je op de hoogte bent van alle regels. Samengevat geniet je van de volgende voordelen: Je bent op de hoogte van het laatste wet- en regelgeving en weet wat je wél en niet moet doen bij het kenbaar maken van een betaalde samenwerking Je voorkomt boetes en waarschuwingen Je draagt bij aan het beschermen van de consument Je krijgt een positief imago wat kan leiden tot meer aanbiedingen en samenwerkingen vanuit merken Je draagt bij aan het imago van het vakgebied, en de toekomstbestendigheid van het kanaal, met minder beperkende wetgeving  Certificaat

Lees verder

AdEx-benchmarkrapport Europa voor 2022 out now!

Het langverwachte AdEx-benchmarkrapport 2022 van IAB Europe is nu live! Het rapport is de definitieve gids voor reclame-uitgaven in Europa voor 29 markten. Het geeft details over de formats en kanalen die hebben bijgedragen aan de jaarlijkse groei van digitale reclame met 9,8 procent in 2022, wat resulteert in een totale marktwaarde van 86 miljard euro. Bekijk AdEx-benchmarkrapport Als je op zoek bent naar de belangrijkste feiten, statistieken en hoogtepunten, bekijk dan deze korte video's met Chief Economist, Daniel Knapp.

Lees verder

Een nieuw initiatief voor bureauleiders: ‘State of the Industry’

Op 1 juni lanceerde branchevereniging VIA 'State of the Industry', een nieuw initiatief voor bureauleiders. Met interactieve inspiratiesessies brengt VIA bureauleiders samen om kennis te delen en met elkaar in gesprek te gaan over diverse thema's. Na een succesvolle eerste editie van 'State of the Industry' gaan we in gesprek met initiatiefnemer Brian Hirman, director M&A bij iO en bestuurslid van VIA, over hoe dit initiatief is ontstaan en waarom het nodig is. Brian, kun je ons meer vertellen over de eerste ‘State of the Industry’-sessie? Het thema van de eerste inspiratiesessie was ‘Consolidatie, fusies en overnames in de bureauwereld’. De bureauwereld wordt de afgelopen jaren beziggehouden door partijen die middels M&A een actieve buy and build strategie uitrollen. Maar ook het samengaan van kleinere en middelgrote bureaus is aan de orde van de dag. Het is een onderwerp dat bij veel bureaus, nu of in de toekomst, op de agenda staat. We hebben verschillende marktpartijen uitgenodigd om een aantal mogelijke vormen van consolidatiemodellen toe te lichten, Ruud Wanck van Candid Group, Kiki Maaskant van ACT.agency en ikzelf. Daarnaast hebben we ook ondernemers die recentelijk zijn overgenomen of gefuseerd gevraagd om hun ervaringen te delen: Jos Govaart van Coopr (onderdeel van Candid Group), Lennart Ruigrok van Booming (opgegaan in iO) en Danijel Derksen van Qontent Matters (gefuseerd met ACT.agency). Door paneldiscussies en rondetafelgesprekken was er een mooie interactie met het publiek. De gesprekken die hieruit volgden waren zeer waardevol voor partijen die concreet overwegen om in de nabije toekomst de volgende stap te maken met hun bureau, maar ook voor de bureaus die gewoon meer wilde weten welke opties er zijn en wat een mogelijke stap zou betekenen. Waarom is het volgens jou nodig om vanuit VIA deze sessies te organiseren? Het doel van VIA is om te verbinden en elkaar vooruit te helpen en zo een omgeving te creëren waarin iedereen kan groeien. Dit doen we onder andere door kennis en inspiratie te delen, en door professionals bij elkaar te brengen in onze taskforces. We zien een toenemende behoefte voor het bouwen van communities waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten om over hun uitdagingen te praten en van elkaar te leren. Deze communities zijn voor VIA ook zeer waardevol om het sentiment in de industrie te meten. Zo steken we tijdens State of the Industry de zogenaamde ‘Sentimeter’ in de zaal. Zo bleek bijvoorbeeld dat 84% van de aanwezigen het komende kwartaal (Q3) verwachten te groeien ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. En is 58% van plan om binnen 2 jaar een volgende stap met hun bedrijf te zetten. Mooie informatie waar we in onze volgende sessies verder op in kunnen spelen. Met 'State of the Industry' brengen we de nieuwe generatie én de gevestigde orde bij elkaar om de connectie te maken, een brug te slaan en samen in gesprek te gaan over de businessuitdagingen binnen onze industrie. Er is al een community voor jonge bureauleiders, namelijk Just Getting Started. Hoe verhoudt ‘State of the Industry’ zich ten opzichte van dit initiatief? 'State of the Industry' is ontwikkeld in nauw overleg met de drijvende krachten achter Just Getting Started (JGS). JGS is een community voor jonge bureaudirecteuren die in dezelfde fase van hun carrière zitten en dezelfde ontwikkeling doormaken. Tijdens deze sessies wordt kennis vrijuit gedeeld over hoe je op een effectieve manier je net opgestarte bureau kunt runnen. Elk kwartaal staat een ander thema centraal met als uitgangspunt de 4 P’s: Personeel, Poen, Proces en Pitches. Met State of the Industry brengen we de nieuwe generatie én de gevestigde orde bij elkaar om de connectie te maken, een brug te slaan en samen in gesprek te gaan over de businessuitdagingen binnen onze industrie.

Lees verder