Opnieuw stijging klachten over reclame

Persbericht
Amsterdam, 28 mei 2024 

In 2023 is het aantal klachten over Nederlandse reclame gestegen vergeleken met het jaar daarvoor. De cijfers tonen dat de Reclame Code Commissie relevant is en blijft. Zo blijkt uit het jaarverslag van de Stichting Reclame Code (SRC) dat vandaag is gepubliceerd.

  • Het aantal klachten dat de Stichting Reclame Code ontvangt is afgelopen jaar met 16 procent gestegen.
  • In 2023 is in 63 % van de beslissingen geoordeeld dat de Nederlandse Reclame Code is overtreden.
  • Bij 96 % van de overtredingen heeft de adverteerder toegezegd de uitspraak op te volgen en/ of is de (verspreiding van de) betreffende reclame-uiting ingetrokken of aangepast.
  • Slechts in 4 % heeft de adverteerder de uitspraak genegeerd en is daarom als non-compliant aangemerkt.

Deze percentages geven aan dat zelfregulering een effectief middel is om verantwoorde reclame te bevorderen.


Meeste klachten over misleidende reclame

De SRC is de organisatie achter de onafhankelijke Reclame Code Commissie en heeft in 2023 meer dan 4.800 klachten ontvangen. Die klachten zijn voor 82 procent afkomstig van consumenten, die de weg naar het laagdrempelige klachtenloket goed weten te vinden. Maar ook steeds meer maatschappelijke belangenorganisaties maken hier gebruik van. De klachten hebben uiteindelijk tot 433 inhoudelijke beslissingen geleid. Er wordt veruit het meest geklaagd over misleidende reclame. Bijvoorbeeld omdat belangrijke informatie ontbreekt, de prijs niet klopt of omdat de reclame niet eerlijk is over de samenstelling van een product. Ook wordt geklaagd over reclame die in strijd zou zijn met subjectieve normen, zoals goede smaak en fatsoen, waarbij de Reclame Code Commissie het enige loket is dat dergelijke klachten behandelt. Het aantal klachten over duurzaamheidsclaims (zoals klimaatneutraal of milieuvriendelijk) blijft ook stijgen. 

Wanneer de Commissie heeft geoordeeld dat sprake is van een overtreding, krijgt een adverteerder een aanbeveling om deze ongedaan te maken. In 2023 heeft 96% van de adverteerders die zo’n aanbeveling hebben gekregen, toegezegd deze ook te zullen opvolgen. Dit jaar wordt onderzoeken we hoe (de communicatie over) het proces rondom de opvolging van uitspraken waar nodig kan worden verduidelijkt en aangescherpt.


Doorontwikkeling tool om influencers te monitoren

Hoewel er in 2023 weinig klachten zijn behandeld over influencer marketing, heeft de SRC de online tool, waarmee reclame op social media kan worden gemonitord, het afgelopen jaar weer verder ontwikkeld. Deze wordt sinds het onlangs gelanceerde influencer certificaat ook ingezet voor het bekijken van content van gecertificeerde influencers. Op deze manier wordt een verdere professionalisering van de sector gestimuleerd, zodat er ook online verantwoorde reclame wordt gemaakt. 

Meer cijfers over het aantal klachten en beslissingen (ingedeeld naar media, motivering producten/diensten) en informatie over de activiteiten van de SRC kunt u lezen in het Jaarverslag 2023. U kunt de online-versie vinden op www.reclamecode.nl/jaarverslag.

Gerelateerde artikelen