AI-Act

Afgelopen week heeft de Europese Unie een voorlopig akkoord bereikt over de AI Act. In dit artikel bespreekt VIA-jurist Guido Grevink de act.

Afgelopen week heeft de Europese Unie een voorlopig akkoord bereikt over de AI Act. Waarom voorlopig? De laatste puntjes moeten nog op de i worden gezet en vervolgens moet het Europees Parlement een definitief akkoord geven. Dit is in principe slechts een formaliteit, waarbij normaal gesproken een wet inhoudelijk niet meer op belangrijke punten wordt aangepast. 

De verschillende risiconiveaus

De AI Act regelt, zoals de naam al doet vermoeden, het gebruik van AI-systemen in de Europese Unie. Het maakt hierbij een onderscheid tussen verschillende soorten risiconiveaus: 

Er zijn AI-systemen die een onacceptabel hoog risiconiveau vormen. Dit zijn systemen die een dermate hoog risico vormen voor de samenleving dat ze worden verboden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan bepaalde vormen van gezichtsherkenningstechnieken in de openbare ruimte.  Een stap lager bevinden zich de hoog risico AI-systemen. Het gaat hierbij om AI-systemen die mogelijk een gevaar vormen voor de gezondheid, veiligheid, grondrechten of het milieu.  Deze zijn toegestaan, mits ze aan strenge regels voldoen. Zo mogen deze AI-systemen alleen beslissingen maken onder menselijk toezicht en dienen ze te voldoen aan allerlei kwaliteitswaarborgen. Een voorbeeld hiervan is een algoritme dat sollicitanten beoordeelt. De laatste twee soorten AI-systemen zijn die met een beperkt risico en die met een minimaal risico. Het enige verschil tussen deze twee varianten is dat systemen met een beperkt risico aan verschillende transparantieverplichtingen moeten voldoen. Dit betekent dat duidelijk moet worden gecommuniceerd dat het om een AI-systeem gaat, bijvoorbeeld in het geval van deepfakes. De laatste categorie kan behoudens andere wetgeving vrij worden gebruikt.

Bron: Europese Commissie

AI in de advertentiebranche

In welk risiconiveau toepassingen van AI in de advertentiebranche moeten worden ingedeeld, dient door partijen zelf te worden beoordeeld. Let wel op: de verplichtingen uit de AI Act gelden niet alleen voor partijen die de systemen ontwikkelen, maar ook organisaties die AI toepassen moeten deels aan de verplichtingen voldoen. Daarnaast kunnen niet alle toepassingen direct binnen een risiconiveau worden ingedeeld. Foundation modellen zoals ChatGPT en Bard kunnen binnen een breed scala van scenario's worden toegepast, waardoor het afhangt van de toepassing welk risiconiveau het systeem heeft. Partijen die bijvoorbeeld ChatGPT gebruiken om sollicitanten te beoordelen, dienen dan ook zelfstandig ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld mensen toezicht houden op het proces, wat een van de verplichtingen is bij hoog risico AI-systemen.

Desalniettemin zullen de meeste toepassingen van AI binnen de advertentiebranche binnen een van de laatste twee risiconiveaus vallen en kunnen deze zonder al te veel verplichtingen worden gebruikt.

Privacywet en regelgeving spreekuur

Heb je vragen over de AI-Act of andere juridische zaken? Meld je dan aan voor het Privacywet & Regelgeving spreekuur. Tijdens deze maandelijkse call kan je alle relevante vragen stellen over privacywet en regelgeving. Check de VIA agenda voor de eerst volgende sessie. Van tevoren al een vraag delen? Dat kan; neem dan contact op met [email protected]

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder