Boetes voor gebruik Google Analytics 3 door Zweedse toezichthouder 

Auteur: Sander van Oostrom

In dit artikel bespreekt VIA-jurist Sander van Oostrom de eerste financiële sancties die zijn opgelegd aan bedrijven voor het gebruik van Google Analytics, ondanks eerdere uitspraken van Europese autoriteiten dat het gebruik ervan in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Onlangs heeft de Zweedse toezichthouder voor gegevensbescherming (IMY) boetes opgelegd aan twee bedrijven, Tele2 Zweden en CDON, vanwege het gebruik van Google Analytics op hun websites. Deze boetes vertegenwoordigen de eerste financiële sancties die zijn opgelegd aan bedrijven voor het gebruik van Google Analytics, ondanks eerdere uitspraken van Europese autoriteiten dat het gebruik ervan in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Doorgifte van persoonsgegevens

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in de Schrems I en Schrems II-uitspraken de adequaatheidsbesluiten Safe Harbour (Schrems I) en Privacy Shield (Schrems II) ongeldig verklaard. Hierdoor werd de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten (VS) als onrechtmatig beschouwd. Het Hof nam deze beslissing vanwege de grootschalige surveillancebevoegdheden van Amerikaanse inlichtingendiensten, waardoor Amerikaanse bedrijven geen adequaat niveau van bescherming voor Europese gegevens konden garanderen.

Naar aanleiding van een klacht van de Oostenrijkse privacystichting Noyb heeft IMY onderzoek gedaan naar het gebruik van Google Analytics door Tele2 Zweden en CDON. IMY concludeerde dat de bedrijven persoonsgegevens doorstuurden naar servers van Google Analytics in de VS, wat in strijd is met de AVG vanwege het niet passende niveau van gegevensbescherming in de VS. 

Boete op GA3 en niet GA4

De opgelegde boetes zijn gebaseerd op het gebruik van de oudere, gratis versie van Google Analytics 3 (GA3), genaamd 'Universal Analytics'. Deze gratis versie is sinds 1 juli 2023 niet meer beschikbaar. Zakelijke gebruikers van GA3, '360 UA', hebben nog tot 1 juli 2024 om over te stappen naar de nieuwe versie ‘Google Analytics 4’ (GA4). Het is het belangrijk op te merken dat de nieuwe versie, GA4, op een andere manier is opgezet. Google zou enkele aanpassingen hebben doorgevoerd, die mogelijk een gunstig effect kunnen hebben op de rechtmatigheidsbeoordeling van het gebruik van GA4. Zo zouden de IP-adressen van EU-burgers enkel in de EU worden verwerkt, en de gegevens die wel met VS worden gedeeld geen persoonsgegevens betreffen. Het is op dit moment nog niet definitief vastgesteld of het gebruik van GA4 volledig in overeenstemming is met de AVG, aangezien dit nog niet is beoordeeld door toezichthouders. Dit betekent dat de uitspraak van IMY over het gebruik van GA3 niet één op één van toepassing is op GA4.

Privacy Framework: dé oplossing?

Om de breed gedragen problematiek rondom de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS aan te pakken, heeft de Europese Unie onlangs ingestemd met een nieuw adequaatheidsbesluit genaamd het EU-US Data Privacy Framework (Privacy Framework). In dit besluit is vastgelegd dat de VS een passend niveau van gegevensbescherming biedt voor persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie worden doorgegeven aan Amerikaanse bedrijven. Met de goedkeuring van dit nieuwe Privacy Framework kunnen persoonsgegevens nu legitiem van de EU naar de VS worden overgedragen zonder verdere voorwaarden of toestemming, mits de organisatie in de VS zich heeft aangesloten bij het Privacy Framework. Lees hier meer over het Privacy Framework.

 

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder