interview met Guido Grevink over de onderzoeksresultaten van De Waarde van Data

 

Op 4 april publiceerde VIA het onderzoek De Waarde van Data: het Consumentenperspectief. Juridisch adviseur Guido Grevink was na de afronding van het onderzoek betrokken om de onderzoeksresultaten juridisch te duiden. In dit interview deelt hij de belangrijkste inzichten van het onderzoek.

Wat is het doel van het onderzoek 'De Waarde van Data' en wat zijn de belangrijkste inzichten die zijn opgedaan tijdens het onderzoek?

De manier waarop online persoonsgegevens van consumenten worden verzameld staat onder druk. Kijkend naar alle ontwikkelingen verwacht ik dat het een kwestie van tijd is voordat de marketingindustrie door bijvoorbeeld wetswijzigingen hun werkwijzen (drastisch) zullen moeten aanpassen. Een concreet voorbeeld hiervan is de mogelijke verplichtstelling van een “accept-all” en “reject-all” knop zonder kleurverschillen naast elkaar op de eerste laag van een cookiebanner; in de landen om ons heen zijn autoriteiten al bezig om dergelijke maatregelen door te voeren en ook de Europese privacy toezichthouder (European Data Protection Board) lijkt die kant op te bewegen. 

Het onderzoek geeft inzicht in hoe we ons als branche kunnen voorbereiden op deze veranderingen door te verduidelijken welke waarde consumenten hechten aan hun persoonsgegevens en hoe bedrijven deze gegevens op een verantwoorde en ethische manier kunnen gebruiken.

Het onderzoek toont naar mijn mening twee belangrijke dingen aan. Ten eerste komt naar voren dat het delen van persoonsgegevens online veelal wordt toegestaan zonder dat hierover wordt nagedacht of omdat de consument verwacht geen toegang te krijgen tot de app of website als hij/zij geen toestemming geeft. Als de consument bijvoorbeeld gemakkelijk het plaatsen van cookies zou kunnen afwijzen door middel van een reject-all knop zal een grote meerderheid dat waarschijnlijk ook gaan doen. De oorzaak hiervan ligt in een gebrek aan transparantie, controle en vertrouwen.Ten tweede, de consument wil meerwaarde ervaren als het toestaat om persoonsgegevens online te delen. Een gepersonaliseerd aanbod is in de meeste gevallen niet voldoende.

Door de complexiteit van het huidige online-advertentiesysteem hebben we het onszelf ontzettend lastig gemaakt om hier nog duidelijk over te kunnen informeren.

Welke uitdagingen zijn er met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens? En hoe heeft dit volgens jou invloed op de marketingindustrie?

Een van de grootste uitdagingen voor de marketingindustrie is om het online-advertentiesysteem op een laagdrempelige manier aan de consument uit te leggen. De weg die persoonsgegevens afleggen vanaf het moment dat deze worden verzameld op bijvoorbeeld een website door het gebruik van third-party cookies, totdat deze worden gebruikt om een advertentie te personaliseren, is zo gecompliceerd geworden dat het ontzettend lastig is om een consument hier duidelijk over te informeren. Terwijl dit juist is waar de consument om vraagt. Dit kan leiden tot een gevoel van wantrouwen en resulteert naar mijn verwachting uiteindelijk in dat het plaatsen van cookies in grote getalen wordt afgewezen als een verplichting op de reject-all knop wordt ingevoerd. 

Het onderzoek onderzoekt de houding van consumenten ten opzichte van het delen van hun persoonsgegevens. Hoe kan onze branche de inzichten uit het onderzoek gebruiken? Wat kunnen we met deze informatie? 

Om de mogelijke negatieve gevolgen van wetswijzigingen te voorkomen moeten we ervoor zorgen dat de consument weer meer controle krijgt over zijn persoonsgegevens en kan begrijpen hoe de processen precies in elkaar steken. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, daarom denk ik dat het noodzakelijk is om als branche de samenwerking aan te (blijven) gaan. Ik ben van mening dat het lastig gaat worden om het huidige online-advertentiesysteem nog simpeler uit te leggen door complexiteit ervan. Dit is al vele malen geprobeerd, maar is tot op heden nog niet succesvol gebleken. We zullen daarom opzoek moeten gaan naar nieuwe innovatieve oplossingen waarbij zowel rekening wordt gehouden met de belangen van de industrie als de consument.Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken hoe we meerwaarde kunnen creëren voor consumenten om op die toestemmingsknop te klikken. Consumenten willen concreet voordeel ervaren als ze toestemming geven en verwachten meer dan alleen een gepersonaliseerd aanbod.

In hoeverre speelt transparantie een rol bij het verzamelen van persoonsgegevens en hoe kan dit worden verbeterd in de marketingindustrie?

Transparantie speelt een hele belangrijke rol bij het verzamelen van persoonsgegevens in de marketingindustrie. Het is wettelijk verplicht om bij het verzamelen en verder verspreiden van persoonsgegevens van consumenten hierover duidelijk over te informeren. Consumenten moeten kunnen begrijpen wat er met hun persoonsgegevens wordt gedaan. Door de complexiteit van het huidige online-advertentiesysteem hebben we het onszelf ontzettend lastig gemaakt om hier nog duidelijk over te kunnen informeren. De meest voor de hand liggende manier om dit verbeteren is door het online-advertentiesysteem drastisch te vereenvoudigen. 

Welke vervolgstappen zullen er volgens jou nodig zijn naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek?

Naast de hiervoor besproken versimpeling van het online-advertentiesysteem, moeten de mogelijkheden om meerwaarde te creëren voor de consument om persoonsgegevens online te delen worden onderzocht. De consument wil concreet voordeel ervaren als het persoonsgegevens deelt en verwacht in veel gevallen meer dan alleen een gepersonaliseerd aanbod.  We zullen als branche hier dan ook echt creatiever in moeten gaan worden. 

 

Naar aanleiding van het onderzoek organiseert VIA tijdens Emerce Digital Marketing Live! roundtable discussions en deepdives. Op 8 juni worden onderwerpen zoals de privacywetgeving versus de uitvoering, de data kiesgids en de vormgeving van de toestemmingsbutton besproken. Voor dit event kunnen we 100 gratis tickets weggeven aan onze leden. Let op: 1 gratis ticket per lidmaatschap. >>

 

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder