Stemming Europees Parlement Digital Services Act

Digital Services Act

Zoals we eerder berichtten heeft het Europees Parlement op 20 januari voor het doorvoeren van een groot aantal wijzigingen op het voorstel van de Digital Services Act van de Europese Commissie gestemd. Oók deze versie is nog niet definitief. De Digital Services Act (DSA) gaat de aansprakelijkheid van online platforms regelen. Het uitgangspunt is dat een online platform niet aansprakelijk is voor illegale content die derden op het platform plaatsen zonder tussenkomst van het platform. Platforms moeten daarentegen wel een plek creëren waar gebruikers (mogelijk) illegale content kunnen melden. Als het platform vervolgens geen actie onderneemt om (in het geval de content daadwerkelijk illegaal is) de content te verwijderen, kan het platform alsnog aansprakelijk worden gehouden. 

Gepersonaliseerde advertenties

Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie ging naast de aansprakelijkheid van platforms ook in op het gebruik van gepersonaliseerde advertenties en legde een aantal verplichtingen op. Echter gingen deze verplichtingen niet verder dan het treffen van transparantiemaatregelen. Zo zou een platform, indien het gepersonaliseerde advertenties toont, de platformgebruiker moeten laten weten op basis van welke informatie de advertentie is gepersonaliseerd.

Door de wijzigingen die het Europees Parlement recentelijk heeft doorgevoerd, worden hier nu een aantal (vergaande) maatregelen aan toegevoegd. Hoewel een voorstel om gepersonaliseerde advertenties volledig te verbieden is afgewezen, is het straks niet meer toegestaan om dergelijke advertenties te tonen aan kinderen jonger dan 18 jaar en mogen advertenties niet meer worden gepersonaliseerd op basis van zogenoemde ‘bijzondere persoonsgegevens’. Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die bijvoorbeeld iets zeggen over de politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, seksuele voorkeur of gezondheid van een persoon. Als een platformbezoeker bijvoorbeeld aangeeft een bepaalde politieke voorkeur te hebben, mag deze informatie dus niet meer gebruikt worden voor het personaliseren van advertenties.

Toestemming

Daarnaast vindt het Europees Parlement dat de manier waarop toestemming wordt gevraagd voor bijvoorbeeld het gebruik van cookies moet veranderen. De toestemmingsknop duidelijker in beeld brengen dan de afwijsknop is bijvoorbeeld niet meer toegestaan op basis van het voorstel. Ook mogen platformbezoekers niet herhaaldelijk om toestemming worden gevraagd voor het plaatsen van cookies als zij dit eerder hebben afgewezen. Daar komt bovenop dat als een platformbezoeker geen toestemming geeft voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor gerichte reclame het platform niet ontoegankelijk gemaakt mag worden als het aan het Europees Parlement ligt. Deze regels zouden naast de al geldende regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) over toestemming komen te staan.

Wat nu?

De DSA is nog niet definitief; het voorstel wordt nu in behandeling genomen door de Raad van de Europese Unie. In de Raad van de Europese Unie wordt ieder land vertegenwoordigd door de betreffende minister die de DSA in zijn/haar portefeuille heeft. Als alles volgens planning verloopt zal de DSA dit jaar worden afgerond. Daarna zullen organisatie (waarschijnlijk) twee jaar de tijd krijgen om de wet in de werkprocessen te implementeren.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!