Update Tijdlijn besluiten APD

Vertaling persverklaring IAB Europe 16-05-2022

IAB Europe heeft aangekondigd dat het zijn verzoek tot het opschorten van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (APD) over IAB Europe en het Transparency Consent Framework (TCF) intrekt. Het verzoek tot opschorting was ingediend naar aanleiding van het beroep dat op 4 maart bij het Marktenhof (Belgische rechtbank die beroepszaken behandeld) was ingesteld. Dit staat los van de inhoudelijke behandeling van het beroep dat op 29 juni staat gepland.

De intrekking valt samen met de bevestiging van de APD dat het ten vroegste op 1 september een beslissing zal nemen over de validatie van het door IAB Europe ingediende verbeterplan, de datum waarop het Marktenhof naar verwachting een inhoudelijke uitspraak zal hebben gedaan over het beroep. In het plan, dat IAB Europe als onderdeel van het APD-besluit diende op te stellen, wordt aangegeven hoe het voornemens is de verschillende bevelen in het besluit uit te voeren. Het plan wordt momenteel door de APD geëvalueerd en IAB Europe heeft vanaf de datum van validering zes maanden de tijd om het uit te voeren.

“Nu de APD heeft bevestigd dat de klok van de uitvoeringsperiode van zes maanden, het inhoudelijke deel van het betwiste besluit, pas zal beginnen te lopen wanneer we de inhoudelijke uitspraak verwachten, is het zinvoller om het verzoek in te trekken en ons te concentreren op de volgende stappen van het beroep”, verklaarde Townsend Feehan, CEO van IAB Europe (vertaald vanuit het Engels). “Mocht de inhoudelijke beslissing van de zaak niet binnen dit tijdsbestek door het Marktenhof worden genomen, bijvoorbeeld als het vragen wil voorleggen aan het Europese Hof van Justitie, dan zal IAB Europe het Marktenhof op dat moment om voorlopige maatregelen kunnen vragen.”

Een bijgewerkte FAQ over de zaak kan hier op de website van IAB Europe worden geraadpleegd.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!