Veranderingen in de markt

 

Hoe zat het ook alweer?

De digitale advertising markt is inherent aan snelle veranderingen. Naast innovatieve veranderingen verandert ook de technologie en daarmee de manier van inkopen van advertenties. Bij VIA zijn we constant bezig om meer inzicht te krijgen in het buying proces tussen alle tussenpersonen en technologie partijen die betrokken zijn bij dit proces, met als doel het proces transparanter en inzichtelijker te maken. Deze blog is een van deze initiatieven en is de eerste uit een serie van drie. In deze blog wordt teruggeblikt op de veranderingen in de markt van de afgelopen jaren en dient als basis voor de volgende twee blogs over inventory quality en kosten en fees.

2.1 Waterval model

In de begintijd van programmatic advertising werd door publishers de waterval gebruikt om buyers/demand sources (direct en indirect) te prioriteren in de adserver. Deze setup leverde eerst de impressies uit die direct waren verkocht via directe deals van adverteerders met de publisher. Als er dan geen directe adverteerder beschikbaar was,  werd de impressie aan de eerste exchange die door de publisher was ingesteld aangeboden om op te bieden. Als deze exchange een adverteerder had en de bieding won dan was het proces afgelopen en de impressie verkocht.  Wanneer dat niet gebeurde, werd de volgende exchange in de waterval de mogelijkheid geboden om de impressie te kopen en dit proces werd net zo lang herhaald totdat de impressie uiteindelijk werd verkocht. De prioritisering van de exchanges werd door de publisher gedaan op basis van de hoogste gemiddelde eCPM (kosten per 1000 impressies). Die analyse werd echter door de publisher op basis van historische data gedaan en dus niet de real time performance van deze partijen. Hierdoor konden exchanges uit verschillende prioriteringen niet tegen elkaar opbieden. Ook was deze manier van programmatic verkoop voor de uitgever niet gunstig en efficiënt.  De publisher kon op deze manier nooit de maximale yield uit zijn netwerk halen.

2.2 Headerbidding

Inmiddels is de markt al een tijdje overgestapt van het watervalmodel naar headerbidding. Dit betekent dat iedereen kan bieden wanneer een adslot beschikbaar komt en niet enkel de partij met de hoogste prioritering. Alle partijen, zowel direct als indirect worden dus op hetzelfde moment in de veiling gezet.

Dit is transparanter en de maximaal haalbare eCPM voor de publisher kan worden gerealiseerd.

2.3 First-price auction

Door de overgang naar headerbidding is een first-price-auction nodig geworden. Dit wordt duidelijk gemaakt in onderstaand voorbeeld.

SSP1:

Hoogste bod is € 10,- het tweede bod is € 0,84. De hoogste bod gaat voor € 0,85 (second-price) mee in de header.

SSP2: Hoogste bod € 0,90. het tweede bod is € 0,87. De hoogste bod gaat voor € 0,88 (second-price) mee in de header

In dit voorbeeld wint het bod van € 0,90 in SSP 2, terwijl het veel eerlijker is als het bod van € 10,- wint in SSP 1.

Dit is de exacte reden waarom first priced auction voor de hele markt zinvol is nu headerbidding de markt heeft veroverd. De overgang van second price auction naar first price auction brengt ook veel meer transparantie en duidelijkheid en de publisher kan op deze manier een betere en eerlijkere omzet krijgen voor de impressies op het netwerk.

Simpel gezegd betekent met first price auction dat een biedprijs van 5 euro daadwerkelijk als 5 euro richting de publisher wordt geboden en niet op basis van een second highest price op een (veel) lagere clearing price uitkomt. De verschillen tussen biedingen van partijen en de uiteindelijk betaalde prijs aan de publisher gaven in het geval van second price auction veel ruimte voor non transparante fee’s. Dit betekent niet dat dit bij first price auction helemaal niet kan gebeuren. Hier wordt in het stuk hieronder over bid shading meer vertelt.

2.4 Bid Shading

Door de ontwikkelingen in de markt naar header bidding en first price auction, was de markt in het begin niet blij met de stijging van eCPM. Vooral CPA bieding strategieën die een vrij ruime cpm biedstrategie hadden om targets te halen kwamen ineens bedrogen uit doordat de hoge biedingen om impressies te winnen ook ineens betaalt moesten worden. 

Bid shading is een oplossing die bedacht is door DSP’s en SSP’s om een situatie te realiseren die voor zowel publisher als advertiser gunstig is. Bid shading is een oplossing binnen het first price auction ecosysteem dat wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat er niet of nauwelijks te veel wordt betaald voor een impressie die beschikbaar is voor een campagne binnen de DSP.  

Hoe werkt Bid shadingDeze technologie was in het begin vooral aanwezig binnen ssp’s maar is door veel DSP’s ook in de algoritmes opgenomen. Een algoritme verzameld historische data over de aankoop van impressies en neemt hierin vele variabelen zoals advertentieformaat, win-rate, exchange, kosten, landingspagina en line item instellingen mee. Op basis van dit algoritme wordt een optimale prijs voor een impressie bepaald, waarbij wel het koop potentieel wordt gehandhaafd.

Bijvoorbeeld. Als een advertiser €10.- eCPM biedt, maar op basis van data wordt bepaald dat het beste bod €7,50 is, dan wordt de bieding verlaagd tot €7,50 en wordt er €2,50 gewonnen.

Bid shading zorgt er dus voor dat;

Publisher niet meer de absolute first price krijgenAdvertisers niet meer de marktconforme prijs betalen zoals met second price auction.Voor beide partijen betekent bid shading eigenlijk water bij de wijn in het nieuwe first price auction ecosysteem. Waarbij de zowel de adverteerder als de publisher iets meer is gaan betalen.

De verwachting van de publisher was dat de first price auction significant meer revenue zou brengen.

Zijn er ook nadelen?Bid shading is niet bepaald transparant en kan op twee plekken in het ecosysteem plaatsvinden. De DSP of de SSP zorgen ervoor dat de  clearing price (de prijs die daadwerkelijk wordt betaald) van bijvoorbeeld een CPA campagne waar een hoge max CPM op kan zitten, nog enigszins marktconform is.   Maar wie controleert of de DSP en SSP het maximaal haalbare van de originele biedprijs afhalen om de auction te winnen en niet teveel te betalen?  Voor een DSP kan dat via logfiles waar we het later in dit document nog over hebben maar aan de SSP kant is dit veel lastiger inzichtelijk te maken.

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder