Whitepaper Customer Data Platform

Deze whitepaper biedt een volledig overzicht van een Customer Data Platform (CDP) voor professionals in digitale marketing. We definiëren wat een CDP is, bespreken de voordelen, implementatie-overwegingen en middelen. We behandelen essentiële kenmerken, voordelen zoals verbeterde klantinzichten en gepersonaliseerde marketing, en belangrijke overwegingen zoals technologie en privacy. 

We benadrukken de benodigde bronnen, tools en vaardigheden om een CDP effectief te gebruiken, evenals praktische aspecten zoals gegevensverzameling en analyse. 

De whitepaper is het resultaat van een samenwerking binnen een diverse werkgroep in de digitale marketingbranche om zo ook een volledigheid te kunnen weergeven van een CDP. Met deze whitepaper streven we naar een consistent gebruik van terminologie en brede kennisdeling in de markt van een CDP. 

Heeft uw organisatie al een CDP of kijkend naar een aanschaf van deze? Download de whitepaper voor waardevolle inzichten!

This whitepaper provides a comprehensive overview of a Customer Data Platform (CDP) for professionals in digital marketing. We define what a CDP is, discuss the benefits, implementation considerations, and resources. We cover essential features, advantages such as enhanced customer insights and personalized marketing, as well as important aspects like technology and privacy.

We emphasize the necessary resources, tools, and skills to effectively utilize a CDP, along with practical aspects like data collection and analysis. The whitepaper is the outcome of a collaboration within a diverse working group in the digital marketing industry, aiming to provide a thorough understanding of a CDP.

With this whitepaper, we strive for consistent use of terminology and broad knowledge sharing in the CDP market. Whether your organization already has a CDP or is considering adopting one, read the whitepaper for valuable insights!

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!