Bestedingen digital advertising in 2022 naar 3,5 miljard, groei van 13 procent

 

Groeipercentages van de globale spelers stabiliseert en 43 procent zonder third-party cookies ingekocht

 

Amsterdam, 9 mei 2023 – De digital-advertisingbestedingen zijn in 2022 met 13 procent gegroeid. In totaal besteedden adverteerders ruim 3,5 miljard euro aan digitale advertenties. Naast de standaard groeicijfers maakt de Digital Ad Spend Study 2022, die Deloitte in opdracht van VIA uitvoerde, dit jaar vooral inzichtelijk dat de groei van de globale spelers stabiliseert en 43 procent van alle online media is zonder third-party cookies ingekocht. 

Lager groeipercentage dan voorspeld 

Ondanks een stabiele groei van 13 procent is het groeipercentage aanzienlijk lager dan aanvankelijk werd verwacht. Dit is volgens de onderzoekers vooral te wijten aan de onrustige economie. Ook voor volgend jaar verwachten de onderzoekers een soortgelijke, stabiele groei die vooral zal komen door de relatief nieuwe advertentievormen als retail media, Digital Out of Home (DOOH) en Digital Audio. 

Hoge verwachtingen voor retail media 

Retail media wordt door veel marketeers genoemd als een van de meest veelbelovende nieuwe advertentiecategorieën in het ecosysteem. Ondanks de nog relatief lage bestedingen is het een van de grootste groeigebieden (+42 procent). De toenemende interesse in retail media komt volgens de respondenten onder andere door de mogelijkheid om te adverteren naast het point of sales evenals de beschikbaarheid van first-party data. Dit laatste wordt in toenemende mate belangrijk bij het verdwijnen van de third-party cookies. Marketeers bereiden zich hier zichtbaar op voor waarbij de data laat zien dat vorig jaar 43 procent van de digitale advertenties is ingekocht zonder het gebruik van third-party cookies.

Advertentie-uitgaven tussen globale en lokale partijen gestabiliseerd

Paid search (+10 procent) is ook in 2022 de populairste categorie in online advertising. Binnen display advertising is online video (+14 procent) de grootste aanjager. Wat verder opvalt, is dat social advertising in een lager tempo (+9 procent) is gegroeid en daarmee een trendbreuk laat zien met de afgelopen jaren. Belangrijke differentiatie binnen de cijfers is dat de langer bestaande social mediakanalen minder groei laten zien en meer concurrentie ondervinden van nieuwere social mediakanalen zoals TikTok. Deze concurrentie resulteert in een zichtbare stabilisatie in de groei van de gevestigde partijen als Google en Facebook. Daarnaast zijn de advertentie-uitgaven bij lokale uitgevers het afgelopen jaar sterk gegroeid, waardoor het relatieve aandeel van de advertentie-uitgaven van de lokale partijen voor het eerst sinds jaren is toegenomen. 

Andere cijfers en ontwikkelingen die in het onderzoeksrapport opvallen: 

DOOH heeft dit jaar het grootste groeicijfer. Met een groeipercentage van 44 procent overtreft DOOH bijna de traditionele out of home-uitgaven.  Na de toegenomen aandacht voor performance marketing tijdens de pandemie, toont het onderzoek dit jaar een toenemende interesse in branded content (+15 procent). Digitale audio is duidelijk een gevestigde categorie geworden (+35 procent). Met name de flexibiliteit en targetingmogelijkheden zorgen voor een toenemende interesse van marketeers. 

Een andere dynamiek 

Dat de dominante groei van de gevestigde partij mogelijk een kantelpunt heeft bereikt, is volgens Saskia Baneke, directeur VIA, misschien wel een van de belangrijkste conclusies van de Digital Ad Spend Study van dit jaar. “Het ziet er naar uit dat er een andere dynamiek ontstaat. De groei van lokale online spelers, branded content, de toename van addressability van traditionele (vaak lokale) kanalen en retail media heeft ervoor gezorgd dat concurrentie nu uit de lokale breedte komt. Als VIA blijven wij goed kijken naar ontwikkelingen op dit gebied, maar ook artificial intelligence, creatief ondernemerschap, verbinden en samenwerken en het omgaan met onvoorspelbaarheid blijven cruciaal voor onze leden, ook in de toekomst.”

VIA LID? LOg In EN DOWNLOAD DE AD SPEND geen VIA LID? Vul gegevens in & Download de Ad SPend.

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder