De Taskforce Cookieless maakt ingewikkelde materie toegankelijk

Door het langzaam verdwijnen van het huidige digitale-advertentielandschap wordt de branche op zijn kop gezet. Er is geen standaard alternatief en de onzekerheid groeit. Iedereen is op zoek naar toegankelijke informatie en dat is precies wat de nieuwe Taskforce Cookieless gaat brengen, vertelt Robin Loef, voorzitter van de taskforce, in dit gesprek met Wendy Pouw, directeur VIA.

Wendy Pouw: Robin, om maar gelijk met de deur in huis te vallen: het verdwijnen van de cookies is een thema dat in de markt voor veel vragen en onzekerheid zorgt, hoe gaan jullie als taskforce de markt helpen?

Robin: Doordat er geen standaard alternatief is en we allen de fundering onder het huidige digitale-advertentielandschap zien verdwijnen, zijn marketeers op zoek naar toegankelijke informatie. Het aantal webinars, artikelen en podcasts over dit onderwerp is enorm groot, maar die zijn allemaal vrij complex.

Wij maken de materie toegankelijk en begrijpelijk, zodat iedere marketeer, of het nu een beginner of een oude rot in het vak is, weet en begrijpt wat hem of haar straks staat te wachten. Samen met de andere taskforces loodsen wij iedereen door alle ontwikkelingen rondom de cookie, van de impact op media-inkoop tot targetingalternatieven.

Wendy Pouw: Wat is volgens jou de impact op de markt van het verdwijnen van de cookies?

Robin: De impact is groot, maar het is niet spannend of eng. Verandering heeft de wereld van de reclame al zo veel mooie innovaties opgeleverd, waarom zou dat bij deze verandering anders zijn? Misschien ben ik wel een typische millennial die in iedere verandering zoekt naar het positieve of de uitdaging. Maar wat de big tech ook bedenkt en gaat doen, het centrale doel is en blijft dat gebruikers de mogelijkheid moeten hebben om zelf te kiezen in hoeverre en voor welk doel ze hun (online) gegevens willen delen. Om tot een oplossing te komen moeten we onszelf dwingen om creatief te denken. We moeten een situatie creëren waarin reclame zijn relevantie behoudt zonder de privacy van de ontvanger te schenden.Wendy Pouw: Net voor de feestdagen, op 15 december, onthulde de Europese Commissie haar voorstel voor de Digital Services Act (DSA) en de Digital Markets Act (DMA), de nieuwe mededingingswet voor digitale bedrijven. In beide onderdelen wordt uitgebreid en vrij kritisch aandacht besteed aan de rol en impact van cookies. Ben je het eens met de standpunten die daarin worden ingenomen?

Robin: In de basis gaan beide stukken over de bescherming van de rechten van internetgebruikers. Ik ben het er uiteraard mee eens dat wet- en regelgeving die de rechten van de internetgebruikers bevordert een stap voorwaarts is. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat niet één dominante onderneming een monopoliepositie inneemt of dat misbruik sneller gesignaleerd en gestopt kan worden. Waar ik het ook mee eens ben, en zal blijven, is dat een deel van de kracht van online reclame in relevantie zit om zo irritatie bij de consument te voorkomen. Voorheen gebeurde dit met gebruik van cookies, en zoals het er nu naar uitziet kan dat straks niet meer. Ik ben heel benieuwd hoe deze eerste concepten van de DSA en DMA zich in de komende jaren gaan ontwikkelen en als taskforce blijven we ze daarom natuurlijk nauwlettend volgen. Maar ik ben ervan overtuigd dat in de tussentijd de markt slimme oplossingen zal bedenken om op een relevante manier online te adverteren.

Wendy Pouw: Zijn jullie voor de taskforce nog op zoek naar nieuwe teamleden?

Robin: Op dit moment zijn we nog vooral bezig met het vormen van de taskforce. Hierbij proberen we een zo goed mogelijke afspiegeling van de sector te vormen. Daarmee bedoel ik niet enkel het type organisatie, maar ook juist het vormen van een diverse groep mensen. Los daarvan zijn we zeker op zoek naar enthousiaste mensen die zich aan willen sluiten bij de taskforce. Deze taskforce biedt een plek aan iedereen die een waardevolle bijdrage kan leveren. Als dit je interessant lijkt, neem dan vooral contact op met het bureau van VIA.

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder