Digital Ad Spend Study H1 2019

​In het eerste halfjaar van 2019 ging er 1,1 miljard euro naar digital advertising

De halfjaarlijkse Online Ad Spend Study, die Deloitte uitvoerde in opdracht van IAB Nederland, laat weer een aantal opvallende resultaten zien. Zo is in het eerste halfjaar van 2019 wederom een sterke groei zichtbaar van 12 procent doordat adverteerders in het eerste halfjaar bijna 1,1 miljard euro van het marketingbudget aan digital advertising hebben besteed. Verder is de extreme groei van Digital Out of Home (DOOH) meer gestabiliseerd. En de macht van de grote, internationale spelers blijkt nog groter dan verwacht en dan met name op het gebied van search, video en content.

*Dit onderzoeksrapport is voor de fusie van IAB Nederland en VEA tot stand gekomen.

Groei Digital Out of Home stabiliseertIn 2018 liet Digital Out of Home-advertising nog een explosieve groei zien van ruim 90 procent, in het eerste halfjaar van 2019 is de groei aanzienlijk afgevlakt. Volgens de respondenten van het onderzoek komt dit onder andere door een natuurlijke rem vanwege het maximaal aantal geschikte schermen. Een duidelijk teken dat het medium in een meer volwassen en daarmee stabiele fase komt.

Budgetten steeds lastiger uit te splitsenVan alle online advertentiemogelijkheden groeide search verder door met 11 procent. Search blijft hierdoor de grootste categorie in online advertising. Verder blijkt uit de cijfers dat met name content in het eerste halfjaar van 2019 sterk is gegroeid. Volgens IAB Nederland komt dit vooral doordat publishers het gemakkelijker maken om content in te kopen. Zo is er een verbreding zichtbaar in het productaanbod in contentmarketing. Wel plaatst Deloitte de kanttekening dat tegenwoordig de budgetten van content advertising lastiger zijn vast te stellen doordat er vaker totaalpakketten worden verkocht. Datzelfde geldt voor display advertising (voorheen banner advertising), waarover de respondenten aangaven dat het steeds lastiger is om budgetten uit te splitsen in traditionele banners, rich media en allerlei andere formaten.

Marktaandeel internationale spelers blijft groeienWas het marktaandeel van de grote, internationale spelers in 2016 57 procent, dit jaar laten de cijfers zien dat dit inmiddels al 70 procent bedraagt. De onderzoekers verwachten dat dit percentage in korte tijd nog verder zal stijgen, waarbij de groei voornamelijk in de long tail zit. Dit komt onder andere doordat het inmiddels ook voor kleinere adverteerders makkelijk is om direct bij de internationale partijen in te kopen. De meeste omzet wordt uit de groeigebieden search, video en content gehaald.

Twee bewegingen in de markt zichtbaarNathalie Peters, voorzitter IAB Nederland: "Als je kijkt naar de uitkomsten van ons recente CMO-onderzoeksrapport en deze cijfers, zie je duidelijk twee bewegingen in de markt. Zo verschuiven traditionele media steeds verder richting digitale media en is de invloed van de grote, internationale spelers nog meer toegenomen. Dat is geen nieuws natuurlijk, maar de beweging dat de digitale spend blijft groeien en die groei momenteel vrijwel volledig wordt geleid door de globals, zet je wel aan het denken. Het bevestigt dat we ook in 2020 als branche intensief met elkaar in gesprek moeten blijven, naar de juiste metrics moeten blijven kijken en keuzes moeten maken die zowel voor de korte als de lange termijn kloppen."

De Online Ad Spend Study 2019 H1 met daarin de belangrijkste cijfers is vanaf vandaag te downloaden.

Gerelateerde artikelen

Understanding the Adoption and Application of AI in Digital Advertising Rapport

In een nieuw rapport uitgebracht door IAB Europe, in samenwerking met Microsoft Advertising, worden cruciale inzichten gedeeld over de snelle adoptie en veelzijdige toepassing van Generative AI in de digitale advertentiesector. Dit rapport, getiteld 'Understanding the Adoption and Application of AI in Digital Advertising', belicht ook de urgente educatieve behoeften binnen deze technologie. Het onderzoek omvatte 146 professionals uit heel Europa, werkzaam in diverse sectoren en markten, waarbij opvalt dat bijna de helft van hen meer dan 10 jaar ervaring heeft binnen de digitale reclame-industrie. In dit rapport ontdek je: Huidige toepassingen: Inzicht in hoe AI momenteel wordt begrepen en ingezet in de digitale reclame. Dagelijks gebruik: Ontdek hoe bedrijven Generative AI integreren in hun dagelijkse werkprocessen, naast traditionele operationele verbeteringen. Toekomstige transformaties: Inzichten in hoe Generative AI de toekomst van het digitale reclamelandschap zal vormgeven. Belangrijkste bevindingen Wijdverbreide adoptie: 91% van de respondenten maakt al gebruik van of experimenteert met Generative AI. Budgetallocatie: 41% van de respondenten heeft specifiek budget gereserveerd voor experimenten met en implementatie van Generative AI. Talentontwikkeling: De helft van de bedrijven stimuleert het ontwikkelen van AI-talent binnen hun teams. Contentontwikkeling: Meer dan twee derde van de bedrijven past Generative AI toe om content te creëren. Creatieve ontwikkeling: De helft van de respondenten gebruikt AI voor het ontwikkelen van creatief materiaal. Educatieve behoeften: Een overweldigende 89% van de respondenten benadrukt de noodzaak voor meer educatieve initiatieven rondom Generative AI. Download rapport

Lees verder

Digital Ad Spend Study 2023

De digital-advertisingbestedingen zijn in 2023 met 5 procent gegroeid. In totaal besteedden adverteerders ruim 3,7 miljard euro aan digitale advertenties. Dat zien we terug in de jaarlijkse Digital Ad Spend Study.

Lees verder

Search Handout AI

Ruim een derde van de marketeers bij bij bureaus maakt weinig tot geen gebruik van ChatGPT. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat ze nog niet volledig begrijpen hoe ze het kunnen benutten. Degenen die ChatGPT wel regelmatig tot vaak in hun werk gebruiken, doen dat voornamelijk voor het genereren van advertenties en assets. Met deze inzichten en praktische toepassingen heeft de taskforce Search dit document voor jou samengesteld. Auteurs: Charissa van Haalem, Dirko Borst, Klaas Schuijt en Denie Geertzen 

Lees verder