Kennisbank

Duik in de kennisbank van VIA, jouw ultieme gids door de wereld van media, data, creatie en technologie. Hier verzamelen we inzichten, onderzoeken, whitepapers en nog veel meer. Jouw startpunt voor kennis, duiding en inspiratie. Filter op taskforce, thema of contenttype en lees je in!

Understanding the Adoption and Application of AI in Digital Advertising Rapport

In een nieuw rapport uitgebracht door IAB Europe, in samenwerking met Microsoft Advertising, worden cruciale inzichten gedeeld over de snelle adoptie en veelzijdige toepassing van Generative AI in de digitale advertentiesector. Dit rapport, getiteld 'Understanding the Adoption and Application of AI in Digital Advertising', belicht ook de urgente educatieve behoeften binnen deze technologie. Het onderzoek omvatte 146 professionals uit heel Europa, werkzaam in diverse sectoren en markten, waarbij opvalt dat bijna de helft van hen meer dan 10 jaar ervaring heeft binnen de digitale reclame-industrie. In dit rapport ontdek je: Huidige toepassingen: Inzicht in hoe AI momenteel wordt begrepen en ingezet in de digitale reclame. Dagelijks gebruik: Ontdek hoe bedrijven Generative AI integreren in hun dagelijkse werkprocessen, naast traditionele operationele verbeteringen. Toekomstige transformaties: Inzichten in hoe Generative AI de toekomst van het digitale reclamelandschap zal vormgeven. Belangrijkste bevindingen Wijdverbreide adoptie: 91% van de respondenten maakt al gebruik van of experimenteert met Generative AI. Budgetallocatie: 41% van de respondenten heeft specifiek budget gereserveerd voor experimenten met en implementatie van Generative AI. Talentontwikkeling: De helft van de bedrijven stimuleert het ontwikkelen van AI-talent binnen hun teams. Contentontwikkeling: Meer dan twee derde van de bedrijven past Generative AI toe om content te creëren. Creatieve ontwikkeling: De helft van de respondenten gebruikt AI voor het ontwikkelen van creatief materiaal. Educatieve behoeften: Een overweldigende 89% van de respondenten benadrukt de noodzaak voor meer educatieve initiatieven rondom Generative AI. Download rapport

Lees verder

Search Handout AI

Ruim een derde van de marketeers bij bij bureaus maakt weinig tot geen gebruik van ChatGPT. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat ze nog niet volledig begrijpen hoe ze het kunnen benutten. Degenen die ChatGPT wel regelmatig tot vaak in hun werk gebruiken, doen dat voornamelijk voor het genereren van advertenties en assets. Met deze inzichten en praktische toepassingen heeft de taskforce Search dit document voor jou samengesteld. Auteurs: Charissa van Haalem, Dirko Borst, Klaas Schuijt en Denie Geertzen 

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder

Brancheverenigingen DDMA en VIA publiceren gezamenlijke Whitepaper over Search Automation

Amsterdam, donderdag 25 januari 2024 - Brancheverenigingen DDMA en VIA bundelen opnieuw hun krachten en presenteren de whitepaper Search Automation 2024. Deze publicatie is gericht op het ondersteunen van search-specialisten en marketeers bij het automatiseren van hun searchstrategieën. De whitepaper is een voortzetting en verdieping van eerdere publicaties over Search Automation. Search Automation 2024 De eerste whitepaper over search automation van DDMA en VIA verscheen in 2018. Sindsdien hebben de brancheverenigingen jaarlijks nieuwe inzichten gepubliceerd. Waar automation en AI destijds nog maar deels werden omarmd door de industrie en het zaken waren waar vooral de technische search marketeers zich op richtten, kan niemand er vandaag de dag nog aan ontkomen. De ontwikkelingen in AI-gedreven functionaliteiten binnen Search Engine Advertising (SEA) en de snelle ontwikkelingen rondom generative AI van het afgelopen jaar, benadrukken de noodzaak van een bijgewerkte whitepaper. Automation, AI en de veranderende rol van de searchmarketeer In de snel evoluerende digitale wereld is search marketing niet langer alleen een technische uitdaging, maar een essentieel onderdeel van elke marketingstrategie. Deze whitepaper werpt licht op vier cruciale onderwerpen: het fundament van AI met first-party data, het maximaliseren van resultaten met AI-aangestuurde campagnes, de invloed van organisatiecultuur op een test- en leermentaliteit, en de veranderende rol van de searchmarketeer. De whitepaper onderstreept de onmisbare wisselwerking tussen AI-technologie en menselijke expertise, met speciale focus op generative AI en de toekomstige invloed daarvan op marketingstrategieën. De nieuwe norm “Paid Search is continu in beweging. Ten opzichte van het vorige whitepaper uit 2020 is ons werk flink veranderd. Wij vonden het als taskforce nodig om daarbij stil te staan: wat is vandaag de dag de nieuwe norm geworden als het gaat om Paid Search automation? En: kunnen we iets zeggen over de rol die AI heeft gespeeld en nog gaat spelen? Met tips, best practices én de toekomstvisie van SEA-specialist Alex van de Pol biedt het document inzichten in de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van Search.” Aldus Danny van Schooten, senior PPC Director bij dentsu Benelux en lid van de Taskforce Search. 

Lees verder

Whitepaper Cookieless advertising - Contextual targeting als oplossing voor privacy vriendelijke marketing

De roep om privacy wordt steeds groter. Advertenties worden getarget en uitgeleverd door middel van verschillende methodes, zoals de welbekende cookies, logingegevens van de bezoeker op de specifieke website of bepaalde ID's die worden meegegeven aan de bezoekers om ze te kunnen identificeren. Deze methodes staan flink onder druk en dit heeft zelfs geresulteerd in een nieuwere strengere regelgeving, genaamd GDPR en CCPA. Een van de alternatieven om advertenties goed te kunnen blijven targeten, maar wel privacy meer in acht te houden, is contextuele targeting. Deze methode is geen onbekende in de marketingwereld en werd al in de vroege dagen van online adverteren gebruikt. In essentie is het uitlezen welke content er op de website staat en deze informatie doorgeven aan de adverteerders zodat hierop getarget kan worden door de relevante adverteerders. Echter, zijn de contextuele targeting-opties hedendaags veel geavanceerder en maken zelfs gebruik van kunstmatige intelligentie en algoritmen om een zo goed mogelijke advertentie-ervaring voor de consumenten te bieden. In deze whitepaper worden drie use cases uitgelicht waarin de kracht, mogelijkheden en uitdagingen van contextuele targeting vanuit de verschillende kanten - adverteerder, tech-partner en publisher - zijn gebundeld. Download deze whitepaper om te lezen hoe contextuele targeting in de praktijk succesvol wordt toegepast als oplossing voor privacy vriendelijk adverteren.

Lees verder

Whitepaper: AI and Copyright – Navigating Legal Challenges

Het potentieel van AI lijkt onbeperkt, en de hype eromheen wordt steeds groter. Met de lancering van generatieve AI-aangedreven tools zoals ChatGPT, Stable Diffusion, Bard, DALL-E of Speechify, om er maar een paar te noemen, omarmen bedrijven over de hele wereld deze belangrijke technologische innovatie en benutten ze creativiteit, efficiëntie en productiviteitswinst binnen hun teams. We staan echter op het punt om nog maar het topje van de ijsberg te zien met betrekking tot de potentiële verstoring veroorzaakt door generatieve AI. Download deze whitepaper van EACA en blader door de publicatie en enkele van de meest urgente juridische uitdagingen te ontdekken die gepaard gaan met het gebruik van generatieve AI-tools en hoe instanties de risico’s in deze context het beste kunnen beperken.

Lees verder

Whitepaper Customer Data Platform

Deze whitepaper biedt een volledig overzicht van een Customer Data Platform (CDP) voor professionals in digitale marketing. We definiëren wat een CDP is, bespreken de voordelen, implementatie-overwegingen en middelen. We behandelen essentiële kenmerken, voordelen zoals verbeterde klantinzichten en gepersonaliseerde marketing, en belangrijke overwegingen zoals technologie en privacy.  We benadrukken de benodigde bronnen, tools en vaardigheden om een CDP effectief te gebruiken, evenals praktische aspecten zoals gegevensverzameling en analyse.  De whitepaper is het resultaat van een samenwerking binnen een diverse werkgroep in de digitale marketingbranche om zo ook een volledigheid te kunnen weergeven van een CDP. Met deze whitepaper streven we naar een consistent gebruik van terminologie en brede kennisdeling in de markt van een CDP.  Heeft uw organisatie al een CDP of kijkend naar een aanschaf van deze? Download de whitepaper voor waardevolle inzichten! This whitepaper provides a comprehensive overview of a Customer Data Platform (CDP) for professionals in digital marketing. We define what a CDP is, discuss the benefits, implementation considerations, and resources. We cover essential features, advantages such as enhanced customer insights and personalized marketing, as well as important aspects like technology and privacy. We emphasize the necessary resources, tools, and skills to effectively utilize a CDP, along with practical aspects like data collection and analysis. The whitepaper is the outcome of a collaboration within a diverse working group in the digital marketing industry, aiming to provide a thorough understanding of a CDP. With this whitepaper, we strive for consistent use of terminology and broad knowledge sharing in the CDP market. Whether your organization already has a CDP or is considering adopting one, read the whitepaper for valuable insights!

Lees verder

Better Personalized Ads

Blijvend klaar voor verandering De expertgroep Better Personalized Ads met Human & Tech institute als voorzitter en Meta als host, gaat aan de slag met de onderzoeksvraag: Hoe kunnen we gepersonaliseerd adverteren niet verbieden, maar beter maken? Gepersonaliseerd adverteren veroorzaakt regelmatig maatschappelijke onrust. Uit consumentenonderzoeken komen zowel positieve als negatieve associaties met personalisatie naar voren. Een onderzoek van Adlucent toont aan dat 71 procent van de consumenten liever gepersonaliseerde ads heeft dan niet-relevante ads.  Een onderzoek van Harvard Business Review toont aan dat hoewel gepersonaliseerde ads zeker voordelen hebben voor consumenten, er ook zaken zijn die de consument als ‘eng’ ervaart. Dit gaat met name om informatie die niet direct van het platform of website afkomstig is (third-party data) of afgeleide data door middel van algoritmes.  Deze bluepaper is geschreven door de expertgroep 'Better Personalized Ads' met Human & Tech institute als voorzitter en Meta als host, voor organisaties die gepersonaliseerd adverteren inzetten en willen weten hoe ze dit kunnen blijven doen, zonder dat je deze maatschappelijke onrust voedt. Oftewel, hoe kunnen we gepersonaliseerd adverteren niet verbieden, maar beter maken? Takeaways uit deze bluepapeR Er is een paradox: personalized ads zijn effectief maar ook eng.Die spanning moet je als bedrijf zo goed mogelijk managen en waar kan op transparante en open wijze.De privacy van klanten is niet zomaar goed geregeld; het vraagt om actief beleid. Neem onzekerheid weg, leg ‘t uit!

Lees verder

CMOTALK - Whitepaper 2022

Innovatiekracht en wendbaarheid dé drijvers achter duurzaam concurrentievoordeel. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het jaarlijks terugkerende CMO onderzoek, een hernieuwd onderzoek dat is opgezet als samenwerkingsverband tussen CMOtalk, Nyenrode Business Universiteit en VIA. Afgelopen dinsdag 22 maart vond de uitreiking van het rapport plaats.   Bij dit onderzoek is gekeken naar de praktische toepasbaarheid op het gebied van marketing. VIA organiseert later dit jaar twee roundtables om door te praten over de uitkomsten van het onderzoek, data hiervoor volgen zo snel mogelijk.

Lees verder

Whitepaper: de veranderende rol van de paid search marketeer

De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden om Search Engine Advertising (SEA)-campagnes te automatiseren exponentieel toegenomen en gaan de ontwikkelingen op het gebied van creatie en toolings razendsnel. Maar wat is precies de impact en het belang van automatisering? Om een beeld te krijgen van de huidige situatie heeft VIA afgelopen jaar een grootschalige enquête uitgezet onder searchspecialisten in Nederland. Hieruit blijkt dat automatisering steeds meer wordt omarmd en steeds minder als een bedreiging wordt gezien. De vrijgekomen tijd wordt op een effectievere manier besteed aan strategische werkzaamheden waardoor er ruimte ontstaat voor innovatie. Aandacht van de consument Onderzoek toont aan dat het grotendeel van de ondervraagde kiezen voor advertentiekanalen met de hoogste bereikcijfers. Een strategie waarin ook ruimte is voor nieuwe platformen zoals TikTok. Dit bevestigt dat marketeers niet meer single-minded zijn, maar vooral kijken waar de aandacht van de consument ligt. Voor het monitoren en rapporteren van de resultaten maken vrijwel alle respondenten gebruik van meerdere systemen. Wat opvalt is dat slechts 41 procent gebruikmaakt van third-party-oplossingen. Op het gebied van ingebouwde automatiseringen zijn vooral Smart Bidding, Smart Shopping, Responsive Search Ads en Dynamich Search Ads populair. Initiatief tot innovatie “De belangrijkste kans zit erin dat een marketeer zich veel meer met slimme dingen kan gaan bezighouden in plaats van headlines optimaliseren of biedingen bepalen in Excel.” In tegenstelling tot voorgaande jaren zien searchspecialisten automatisering steeds minder als een bedreiging, maar als een kans tot meer initiatief tot innovatie. Op dit moment worden terugkerende monitoringswerkzaamheden geautomatiseerd en wordt er op het gebied van creatie steeds vaker gewerkt met feeds, Dynamic Search Ads en smart campagnes. De vrijgekomen tijd wordt daardoor op een effectievere manier besteed aan strategische werkzaamheden. Zo ontstaat er ruimte om meer dataoplossingen te implementeren. Dit zorgt voor meer focus op innovatieve werkzaamheden zoals uitbreiding van dataverzameling en activatie.   The black box Ondanks dat er steeds meer kansen worden gezien in de toenemende automatisering, heerst er ook ontevredenheid. Searchspecialisten ervaren steeds verdergaande beperkingen in inzichten en controle. Hierdoor is minder goed te zien wat er binnen campagnes gebeurt. Deze zogeheten ‘black box’ zorgt ervoor dat marketeers minder controle kunnen uitoefenen en inzichten niet kunnen gebruiken voor andere marketingvraagstukken. Mede door deze ontwikkeling verwacht 17% van de respondenten dat een baan als online marketeer in de toekomst verdwijnt. 13% van de respondenten verwacht daarentegen dat de rol van online marketeers wel blijft bestaan, maar dat de werkzaamheden verschuiven van operationeel naar tactische en strategische vraagstukken. De slimme marketeer Dankzij automatisering kan er meer tijd gestoken worden in analyse en optimalisatie. Het wordt steeds makkelijker om een campagne op te starten, maar het echte onderscheid wordt juist gemaakt door de analyses en strategieën van een slimme marketeer. Om concurrenten voor te blijven en goede resultaten te behalen ontstaat er juist meer vraag naar diepgaande kennis en kunde van experts. We willen graag de schrijvers van de whitepaper bedanken voor hun werk en kennis. Mark le Noble (Merkle), Nick Oltvoort (Adwise), Wijnand Meijer (TrueClicks), Hein van der Honing (Greenhouse) en Arjen Hoek (Microsoft).

Lees verder

IAB Europe lanceert nieuwe gids met alternatieven voor third-party cookies

IAB Europe heeft afgelopen week een nieuwe versie uitgebracht van de 'Guide to the Post-Third-Party Cookie Era.' Deze gids is gericht op merken, bureaus, uitgevers en tech tussenpersonen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op het verdwijnen van third party cookies. Het is de opvolger van de tweede editie van de gids, die in februari 2022 werd uitgebracht. Het biedt de nieuwste inzichten in de vele alternatieve oplossingen die worden ontwikkeld om third-party cookies te vervangen wanneer deze in 2023 zijn uitgeput, waaronder context, identiteit, het gebruik van telco-gegevens en het Google Topics-initiatief, en breidt uit naar nieuwe uitdagingsgebieden, waaronder meting en attributie. De gids is ontwikkeld door experts van IAB Europe's Programmatic Trading Committee en Post Third-Party Cookie Task Force. Download gids

Lees verder

WHITEPAPER Programmatic Automation

Hoewel de basis van programmatic technologisch is, komt er nog steeds veel handwerk kijken bij het opzetten van campagnes. Het is dan ook niet zo vreemd dat er steeds meer initiatieven komen om veel van deze handmatige handelingen te automatiseren. In de programmatic markt wordt dit ook wel ‘automation’ genoemd en het kan worden toegepast binnen alle onderdelen van een programmatic campagne: van de start tot de afronding. Het automatiseren van bepaalde processen wordt vaak voorgesteld om het werk nog sneller en efficiënter te doen, maar ook om media preciezer en flexibeler in te kunnen kopen en de foutgevoeligheid te verkleinen. Automatiseren kent vele vormen en maten. Het kan grootschalig, door handmatige processen volledig te vervangen door zelf ontwikkelde tooling, maar het kan ook laagdrempelig, door gebruik te maken van standaardfunctionaliteiten van een inkoopplatform. Denk hierbij aan het opzetten van campagnes middels een spreadsheet of bulk edits. Om voor de markt inzichtelijk te maken welke automatiseringsmogelijkheden er zijn, en welke budgetten en planningen daaraan gekoppeld zijn, heeft de Taskforce Programmatic van VIA alle mogelijkheden op een rij gezet en geven ze praktische tips voor het automatiseren van bepaalde werkzaamheden. Wil je een meer generiek inzicht in de mogelijkheden, de vraag waarom je zou moeten automatiseren en hoe je dit aanpakt als organisatie? Lees dan de aanvullende blogposts:•Automatisering maakt jou overbodig!•Als tijd een belemmering wordt voor groei•Het vijfstappenproces van marketingautomatisering We willen graag de schrijvers van de whitepaper bedanken voor hun werk en kennis. Daarbij hopen we dat elke (programmatic) marketeer kan profiteren van de learnings uit deze whitepaper: Daphne Smaling (Semosa Digital), Marco van Hierden (Wavemaker), Bob Mosch (ZIGT Media & Performance), Sjoerd Lops (Artefact) en Sharad Kandoi (Google). Download

Lees verder

Taskforce

Alle taskforces

Thema

Alle thema's

Type

Whitepaper

Zoek

Reset filters