Het vervolg op Google Analytics: Google Analytics 4

 

Sinds het besluit van de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit om Google Analytics te verbieden, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in haar handleiding over het privacy vriendelijk instellen van de analytische cookie het volgende opgenomen: ‘Let op: gebruik Google Analytics mogelijk binnenkort niet toegestaan.’ Google is afgelopen 23 maart in de webinar Data Controls in Google Analytics nader ingegaan op de problematiek rondom Google Analytics. De webinar is hier terug te kijken.

In een eerder bericht  heb je uitgebreid kunnen lezen waarom er een mogelijk verbod op het gebruik van Google Analytics komt. Via Google Analytics worden mogelijk persoonsgegevens van de Europese Unie naar de Verenigde Staten van Amerika (VS) doorgegeven. Deze doorgifte naar de VS is niet toegestaan, omdat de Amerikaanse overheid eenvoudig toegang kan krijgen tot alle persoonsgegevens die worden verwerkt door organisaties gevestigd in de VS.

Webinar

Google erkent de zorgen van de gebruikers naar aanleiding van de eerdere beslissingen van lokale autoriteiten. Volgens hen komen de zorgen voort uit het verwerken van IP-adressen, informatie uit cookies en proxy metadata, zelfs wanneer het geanonimiseerd is. Ondanks dat de herleidbaarheid naar een persoon van bijvoorbeeld IP-adressen kan worden teruggebracht, blijft de data in combinatie met andere metadata herleidbaar en is het daarmee een persoonsgegevens. Hoewel Google de kans gering acht dat de Amerikaanse overheid daadwerkelijk persoonsgegevens in handen krijgt, hebben zij begrip voor de beslissingen.

Om problemen te voorkomen en gebruikers nader te ondersteunen neemt Google enkele maatregelen. Zo zullen zij in beroep gaan tegen de Oostenrijkse beslissing, het product verder ontwikkelen en zich focussen op het vinden van een oplossing op politiek niveau.

Na een korte geschiedenis van de huidige versie van Google Analytics kondigt Google aan dat in april 2022 een nieuwe versie beschikbaar komt: Google Analytics 4. De nieuwe versie is meer gefocust op privacy en toekomstbestendig, aldus Google.

Google Analytics 4

Met Google Analytics 4 (GA4) is het mogelijk om (in vergelijking met voorgaande versies) met minder persoonsgegevens alsnog uitgebreide statistieken te verzamelen omtrent de bezoekers van de website. Bij de ontwikkeling van GA4 is rekening gehouden met het veranderende landschap waarin de verzameling van persoonsgegevens ter discussie staat. Zo worden bepaalde leemtes die ontstaan als gevolg van het niet verzamelen van gegevens automatisch aangevuld door het systeem om alsnog inzicht te bieden.

Een van de grootste veranderingen met de komst van GA4 is dat IP-adressen niet meer worden opgeslagen. Hierdoor wordt de verwerking van persoonsgegevens gelimiteerd en worden deze gegevens niet meer doorgegeven naar de VS, aldus Google.

Data controle

Om de privacy van bezoekers beter te waarborgen komt Google met enkele aanvullende opties. Google geeft in het webinar vijf verschillende manieren om hier als gebruiker mee aan de slag te gaan. Per onderdeel volgt er een korte toelichting over de functionaliteit en aanpasbaarheid.

Dataverzameling: als gebruiker heb je de mogelijkheid om data te minimaliseren, redigeren of te overschrijven.Datagebruik: de mogelijkheid om aan te passen hoe gegevens met Google worden gedeeld en hoe de verzamelde data wordt gebruikt op het advertentieplatform van Google.Dataopslag: de mogelijkheid om data van bepaalde pagina’s niet op te slaan en in te stellen hoe lang de data wordt bewaard. Dit kan op zowel gebruikerslevel alsook op eventlevel. Overdraagbaarheid: de mogelijkheid om eventdata te exporteren en analyseren.Verwijderen: bij het ontvangen van een verzoek tot verwijdering zijn er drie mogelijkheden om de data van de persoon in kwestie te verwijderen.

Direct over naar ga4?

De huidige versie (Universal Analytics) zal per 1 juli 2023 niet meer worden gebruikt. Tot die tijd kun je Google Analytics nog gebruiken (tenzij de AP oordeelt dat het gebruik wordt verboden). Kijk hierbij wel kritisch naar de instellingen en breng deze in lijn met de vereisten van de AVG. Hiervoor kan de handleiding van de AP worden gebruikt.

 

Voor meer informatie over de nieuwe wetgeving, klik hier.

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder