Het vervolg op Google Analytics: Google Analytics 4

 

Sinds het besluit van de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit om Google Analytics te verbieden, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in haar handleiding over het privacy vriendelijk instellen van de analytische cookie het volgende opgenomen: ‘Let op: gebruik Google Analytics mogelijk binnenkort niet toegestaan.’ Google is afgelopen 23 maart in de webinar Data Controls in Google Analytics nader ingegaan op de problematiek rondom Google Analytics. De webinar is hier terug te kijken.

In een eerder bericht  heb je uitgebreid kunnen lezen waarom er een mogelijk verbod op het gebruik van Google Analytics komt. Via Google Analytics worden mogelijk persoonsgegevens van de Europese Unie naar de Verenigde Staten van Amerika (VS) doorgegeven. Deze doorgifte naar de VS is niet toegestaan, omdat de Amerikaanse overheid eenvoudig toegang kan krijgen tot alle persoonsgegevens die worden verwerkt door organisaties gevestigd in de VS.

Webinar

Google erkent de zorgen van de gebruikers naar aanleiding van de eerdere beslissingen van lokale autoriteiten. Volgens hen komen de zorgen voort uit het verwerken van IP-adressen, informatie uit cookies en proxy metadata, zelfs wanneer het geanonimiseerd is. Ondanks dat de herleidbaarheid naar een persoon van bijvoorbeeld IP-adressen kan worden teruggebracht, blijft de data in combinatie met andere metadata herleidbaar en is het daarmee een persoonsgegevens. Hoewel Google de kans gering acht dat de Amerikaanse overheid daadwerkelijk persoonsgegevens in handen krijgt, hebben zij begrip voor de beslissingen.

Om problemen te voorkomen en gebruikers nader te ondersteunen neemt Google enkele maatregelen. Zo zullen zij in beroep gaan tegen de Oostenrijkse beslissing, het product verder ontwikkelen en zich focussen op het vinden van een oplossing op politiek niveau.

Na een korte geschiedenis van de huidige versie van Google Analytics kondigt Google aan dat in april 2022 een nieuwe versie beschikbaar komt: Google Analytics 4. De nieuwe versie is meer gefocust op privacy en toekomstbestendig, aldus Google.

Google Analytics 4

Met Google Analytics 4 (GA4) is het mogelijk om (in vergelijking met voorgaande versies) met minder persoonsgegevens alsnog uitgebreide statistieken te verzamelen omtrent de bezoekers van de website. Bij de ontwikkeling van GA4 is rekening gehouden met het veranderende landschap waarin de verzameling van persoonsgegevens ter discussie staat. Zo worden bepaalde leemtes die ontstaan als gevolg van het niet verzamelen van gegevens automatisch aangevuld door het systeem om alsnog inzicht te bieden.

Een van de grootste veranderingen met de komst van GA4 is dat IP-adressen niet meer worden opgeslagen. Hierdoor wordt de verwerking van persoonsgegevens gelimiteerd en worden deze gegevens niet meer doorgegeven naar de VS, aldus Google.

Data controle

Om de privacy van bezoekers beter te waarborgen komt Google met enkele aanvullende opties. Google geeft in het webinar vijf verschillende manieren om hier als gebruiker mee aan de slag te gaan. Per onderdeel volgt er een korte toelichting over de functionaliteit en aanpasbaarheid.

Dataverzameling: als gebruiker heb je de mogelijkheid om data te minimaliseren, redigeren of te overschrijven.Datagebruik: de mogelijkheid om aan te passen hoe gegevens met Google worden gedeeld en hoe de verzamelde data wordt gebruikt op het advertentieplatform van Google.Dataopslag: de mogelijkheid om data van bepaalde pagina’s niet op te slaan en in te stellen hoe lang de data wordt bewaard. Dit kan op zowel gebruikerslevel alsook op eventlevel. Overdraagbaarheid: de mogelijkheid om eventdata te exporteren en analyseren.Verwijderen: bij het ontvangen van een verzoek tot verwijdering zijn er drie mogelijkheden om de data van de persoon in kwestie te verwijderen.

Direct over naar ga4?

De huidige versie (Universal Analytics) zal per 1 juli 2023 niet meer worden gebruikt. Tot die tijd kun je Google Analytics nog gebruiken (tenzij de AP oordeelt dat het gebruik wordt verboden). Kijk hierbij wel kritisch naar de instellingen en breng deze in lijn met de vereisten van de AVG. Hiervoor kan de handleiding van de AP worden gebruikt.

 

Voor meer informatie over de nieuwe wetgeving, klik hier.

Gerelateerde artikelen