‘It’s the power of positive thinking’

Hoe zorgen we ervoor dat de marketing-, communicatie- en reclamesector diverser wordt?

Om hier antwoord op te krijgen gingen we in gesprek met vijf inspirerende vrouwen. Eén van hen is Maira Evers, oprichter en eigenaar van Gardeners, een creatief bureau dat twaalf jaar geleden opgericht is en drie jaar geleden echt is gaan groeien en bloeien toen ze nog meer gingen handelen vanuit vertrouwen, positiviteit en kracht in volle zelfstandigheid.

Maira, je bent het perfecte voorbeeld van een succesvolle vrouw binnen de marketing-communicatiebranche. Gardeners begon twaalf jaar geleden als online pr- en social bureau. Inmiddels staat er een sterk allround creatief bureau. Wat heeft ervoor gezorgd dat je hier bent gekomen? Wat is je kracht?

‘In de beginjaren zat mijn kracht in het hebben van een visie gecombineerd met volharding, het enthousiasme van een puppy, doorzettingsvermogen en het beschikken over een het-glas-is-halfvolmentaliteit. Maar als vrouw, in een mannenwereld, moest ik ook wel een olifantshuid hebben en soms mijn verstand gewoon op nul zetten.

Ik geloof dat wanneer je vrijheid, positiviteit en veiligheid om je heen ervaart, je nog meer in je kracht komt te staan. Hoe meer je in contact staat met jezelf en dat waar je voor staat – in het geval van Gardeners is dat onze positionering ‘Where good things grow’ –, hoe beter dat is voor het leiden van een bedrijf en het bedrijf zelf. Vroeger toen ik klein was zei mijn vader altijd: “It’s the power of positive thinking.” Zijn woorden zijn mij altijd bijgebleven en dit heeft ervoor gezorgd dat alles wat ik doe, en alles wat we met Gardeners doen, met een enorme dosis positiviteit en enthousiasme wordt gedaan. Ik heb een fantastisch team, met veel female power. Zonder hen was ik nooit zover gekomen.’

Kun je iets vertellen over de man-vrouwverdeling binnen Gardeners?

‘Die is slecht! Bij ons werken er zeventien vrouwen en maar één man. Verschrikkelijk. Iets wat echt moet veranderen. Wij zijn nu een full service creative agency, maar we zijn ooit begonnen als online pr-bureau, en het pr-vak trekt op één of andere manier eerder vrouwen dan mannen aan, maar we zijn de creatietak aan het uitbreiden en er gaan binnenkort een aantal vacatures online: dus, mannen, solliciteer! En gelukkig zit Eyeforce bij ons in de Vondelkerk, waar weer meer mannen werken, wat zorgt voor een goede mix in de kerk.’

Het is de week van Internationale Vrouwendag. Hoe belangrijk vind je dat voor de marketing- communicatiesector?

‘Heel belangrijk. Het is goed dat de focus hierop wordt gelegd, want het is nog steeds niet gelijk verdeeld, niet alleen in de reclamewereld, maar eigenlijk in veel sectoren niet.

Is het voor jou belangrijk dat vrouwen een dominantere rol krijgen in zowel het bedrijfsleven als in de media?

‘Ja, natuurlijk. Vrouwen voegen iets anders toe. Ze hebben een andere kijk op dingen, een andere visie. Helemaal als vrouwen zich laten gelden vanuit hun vrouwelijke kracht en intuïtie en zich dus niet ook mannelijk gaan gedragen als zij een bepaalde functie bekleden, iets wat ik zelf vroeger wel deed. Toen ik nog in een omgeving werkte die door mannen werd gedomineerd, stelde ik mij beduidend mannelijker en harder op. Inmiddels ben ik erachter dat hoe minder ik dit doe, hoe beter het met mij en met Gardeners gaat. Daarnaast is het belangrijk dat vrouwen een dominantere rol krijgen, omdat zij dan mee kunnen beslissen over wat er gemaakt wordt en naar buiten gaat, zodat er een gelijkwaardig beeld van de maatschappij wordt gecreëerd.

Als je specifiek naar onze sector kijkt, wat moet er dan volgens jou veranderen om meer gelijkheid te creëren?

‘Dat mensen zich openstellen, zich in de andere kant verplaatsen, zich inlezen en zich bewust zijn van dingen. Iedere stap is er één.’

Als VIA geloven wij dat de marketingwereld de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid heeft om een cultuur van gelijkheid, diversiteit en inclusie te ontwikkelen. Erover praten is belangrijk, maar het zijn de acties die echt een verschil kunnen maken. Welke stappen zetten jullie als bedrijf?

‘Laat ik vooropstellen dat de wereld niet ineens kan veranderen, maar er is veel wat je nu al kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan:

Jezelf inlezen en content met elkaar delen en een open cultuur creëren waarin je elkaar scherp kunt houden en de discussie aan kunt gaan. Diversiteit verankeren in de waarden van het bedrijf. In ons geval het een vaste pijler maken van onze positionering ‘Where good things grow’. Een diverse en inclusieve wereld waarin iedereen gehoord en gezien wordt, is bij uitstek een goed begin.De vacatureteksten aanpassen op onderdelen als bijvoorbeeld het opleidingsniveau en natuurlijk met tekst die zowel mannen als vrouwen aanspreekt. Stagevacatures niet alleen bij hbo-scholen en universiteiten plaatsen, maar ook bij het mbo en roc’s.Het gesprek aangaan met klanten wat betreft casting en campagnes.Je als mentor beschikbaar stellen, al is het maar voor één persoon. Een goede vriendin van mij (psycholoog Roos Woltering), die zich inzet voor female empowerment, zegt dat rolmodellen heel belangrijk zijn voor vrouwen. Dit kan persoonlijke groei brengen, doordat je tegen iemand opkijkt die jou inspireert en die jou omhoog kan trekken daardoor.En natuurlijk, net als wij, meedoen met de future bosses lunch van VIA als de pandemie onder controle is.’

De pandemie houdt ons nu al bijna een jaar in de greep. Vooral tijdens de lockdown(s) komt duidelijk naar voren dat mensen in tijden van crisis geneigd zijn terug te vallen op meer traditionele rolpatronen, waarbij vrouwen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de kinderen en mannen voor het brood op de plank. Meerdere onderzoeken tonen aan dat dit de gendergelijkheid binnen organisaties onder druk zet. Wat kunnen we doen om de maatschappij hiervan bewust te maken en over te laten gaan tot actie?

‘Ten eerste moeten de salarissen van vrouwen en mannen gelijk worden getrokken en is het tijd dat het ouderschapsverlof wordt gemoderniseerd. Dan is het ineens niet meer zo vanzelfsprekend wie er thuisblijft bij de kinderen en kun je samen een gelijkwaardige verdeling vinden. Daarnaast helpt het echt als je een partner hebt die inziet dat je het samen moet doen, dus het huishouden en de opvoeding van de kinderen gelijkwaardig verdeelt. Gelukkig heb ik zo’n man en gaat voor ons het gezin altijd vóór het werk.’

Je hebt in dit gesprek al heel veel tips gegeven over hoe we meer gelijkheid in de sector kunnen creëren. Verwacht je dat het genoeg is? Hoe divers zal de sector over vijf jaar zijn?

‘Wij zijn op de goede weg. Zolang we blijven leren van elkaar, zolang we communiceren, maar vooral ook elkaar respecteren, creëren we hopelijk een betere fundering voor de nieuwe generatie.’

Heb je tijdens je carrière weleens ervaren dat je minder serieus werd genomen omdat je een vrouw bent?

‘Ja, enorm. Als ik nu terugblik zijn er best veel dingen gebeurd die niet hadden mogen plaatsvinden. Seksistisch en denigrerend gedrag. Vrouwen bewust onderaan de ladder plaatsen. Dat ik niet de enige ben die dit heeft meegemaakt, is natuurlijk al pijnlijk duidelijk geworden door #metoo. Te veel vrouwen in de reclamewereld kregen en krijgen te maken met seksistisch en denigrerend gedrag. Wij vrouwen zijn lange tijd totaal onderschat, het is goed dat daar nu verandering in komt.

Gerelateerde artikelen

De VIA vertrouwenspersoon: Frequently Asked Questions

Gerda Arends-Ruitenberg is nu ruim een jaar onafhankelijk vertrouwenspersoon voor VIA-leden en haar medewerkers. Zij is het centrale punt waar ongewenst gedrag kan worden gemeld en staat mensen bij met raad en daad. Veel van onze leden weten Gerda al te vinden en ze krijgt regelmatig vragen. We hebben Gerda gevraagd om deze vragen met ons te delen om zo een nog beter inzicht te geven wat zij voor onze leden en haar medewerkers kan betekenen. Wanneer kun je gebruik maken van de vertrouwenspersoon? “Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht wanneer je last hebt (gehad) van ongewenste omgangsvormen of graag een misstand wil bespreken. Dat kan gaan over seksuele intimidatie dan wel seksueel misbruik, agressie en geweld (dus ook intimidatie en machtsmisbruik), discriminatie of pesten. Grensoverschrijdend gedrag kent verschillende vormen, dus voel je niet bezwaard om contact met mij op te nemen. Ook voor kleinere misstanden kun je bij mij terecht. Je kunt niet bij mij terecht voor een in jouw ogen onterechte beoordeling. Hiervoor zou je advies kunnen vragen bij HR, een vakbond of eventueel een jurist.” Wat kan de vertrouwenspersoon doen, behalve even luisteren? “De vertrouwenspersoon luistert inderdaad eerst naar het verhaal van de melder en probeert de situatie zo helder mogelijk te krijgen. Deze persoon licht opties toe, geeft informatie over mogelijke informele en formele oplossingsmogelijkheden, kan doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties en klachtenprocedures begeleiden. Maar kan ook ondersteuning geven door bijvoorbeeld mee te gaan naar een gesprek met een leidinggevende of HR-adviseur. Het is altijd aan de melder of en welke vervolgstappen er worden gezet.” Hoe vertrouwelijk is een gesprek met de vertrouwenspersoon? “De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. In gesprek wordt alles wat een melder verteld vertrouwelijk behandeld. Deze persoon deelt dan ook geen informatie met de werkgever van de melder en in mijn geval ook niet met VIA. De melder zelf heeft de regie over eventuele vervolgstappen die wel of niet worden gezet, tenzij er sprake is van een strafbaar feit of een misstand. Dan moet een vertrouwenspersoon wel in actie komen door bijvoorbeeld melding te maken bij een toezichthouder, maar nooit zonder de melder hierover vooraf over te informeren.” Wat zijn de voorwaarden om gebruik te maken van de vertrouwenspersoon van VIA? “Iedere medewerker van de organisaties die aangesloten zijn bij VIA kan op elk moment contact opnemen met mij, wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen of een misstand. In principe wordt er verwacht dat bedrijven met 10 of meer werknemers zelf een vertrouwenspersoon aanstellen. Dit wordt ook wettelijk verplicht. Kun je of wil je niet de vertrouwenspersoon van je werkgever inschakelen? Dan kun je altijd contact opnemen met mij.” Moet ik betalen voor een gesprek met de VIA vertrouwenspersoon? “Nee, je hoeft niet te betalen voor een gesprek met mij. VIA faciliteert en betaalt dit voor de bij haar aangesloten leden en medewerkers.” Aan wie legt een vertrouwenspersoon verantwoording af? “Voor het bestuur VIA schrijf ik elk jaar een geanonimiseerd jaarverslag. Hierin worden het aantal meldingen en de aard van de meldingen genoemd om inzicht te geven in welke problemen het meest voorkomen in de branche. Uit het verslag is niet op te maken vanuit welke bedrijven de meldingen zijn gedaan. Mocht er sprake zijn van meerdere meldingen uit eenzelfde organisatie met eenzelfde ongewenste omgangsvorm óf als het gaat om een misstand binnen een organisatie dan zal ik met de directie van het bedrijf in kwestie contact opnemen. In eerste instantie zal ik het bedrijf zelf de mogelijkheid geven om de misstand op te lossen. Doen ze dat niet, dan ga ik naar de betreffende toezichthouder.” VIA voor een Veilig Werkklimaat Het is belangrijk dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat. Een sociaal veilige werkomgeving is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Respect, collegialiteit en werkplezier moeten vanzelfsprekend zijn en op alle vormen van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie moet alert worden gereageerd. Meld daarom misstanden! Vertrouwenspersoon Gerda Arends-Ruitenberg is aangesteld voor alle VIA-leden. Je kan bij haar anoniem een melding doen. Gegevens vertrouwenspersoon Gerda Arends-Ruitenberg Email: [email protected] Telefoon: 06 41878027

Lees verder

 5 tips om de sociale veiligheid in je organisatie te vergroten 

Vertrouwenspersoon Gerda Arends-Ruitenberg is aangesteld voor alle VIA-leden. Je kunt vrijblijvend en anoniem contact opnemen via 06 41878027 of stuur een mailtje naar [email protected]. Een veilig werkklimaat staat bij VIA voorop en is wat ons betreft de basis voor continuïteit en groei van de branche. Een veilige werkomgeving zorgt voor behoud van talent, minder verzuim en gelukkigere, productievere werknemers. De omgang met collega’s en klanten heeft veel invloed op hoe iemand zich voelt en kan leiden tot lichamelijke, psychische en sociale klachten, zeker als er sprake is van ongewenste omgangsvormen. Onze VIA vertrouwenspersoon Gerda Arends-Ruitenberg geeft tips die je direct kunt gebruiken om de sociale veiligheid in je organisatie te vergroten. 1. Voer het gesprek Medewerkers zijn vaak heel goed in staat om de ongeschreven regels te benoemen. Door met elkaar in gesprek te gaan, kun je gezamenlijk de norm binnen jouw organisatie bepalen. Je kunt daarbij vragen stellen als: Wat is bij ons normaal? Voor wie werkt dat goed en voor wie minder goed? Wat moet je hier vooral niet doen? Hoe gaan we hier om met conflicten? Praten biedt ruimte om elkaar aan te spreken op gedrag of de ander tegen te spreken. Door elkaar te helpen in een ongemakkelijke situatie draagt een ieder effectief bij aan een veilig werkklimaat. 2. Borg (sociale) veiligheid in regels Het opstellen van gedragsregels dragen echt bij aan het borgen van sociale veiligheid binnen een organisatie. Als afspraken over gewenst gedrag beschreven staan dan weten medewerkers wat er van hen verwacht wordt en welke gedragingen wel en niet toelaatbaar zijn. Het zorgt voor duidelijkheid bij je werknemers en geeft houvast om collega’s aan te spreken. Je kunt hierbij denken aan een gedragscode en een klachtenregeling. Wanneer er een juridische procedure ontstaat dan kan er bijvoorbeeld naar de gedragscode worden verwezen om aan te tonen dat er regels binnen de organisatie zijn. Een klachtenprocedure biedt medewerkers de mogelijkheid om een situatie van ongewenst gedrag binnen de organisatie te bespreken, misverstanden te verhelpen en zorgt voor een rechtvaardige afhandeling van een klacht door hoor en wederhoor toe te passen. Het is hierbij belangrijk om transparant te zijn over de regels, hoe daarmee omgegaan wordt en te erkennen dat er machtsverhoudingen bestaan. 3. Check en informeer Check bij je werknemers wat ze nodig hebben om zich uit te kunnen spreken. Informeer je medewerkers waar ze heen kunnen als ze er met een ander niet uitkomen. Dit kan een persoon zijn, die invloed kan uitoefenen binnen de organisatie, maar ook een externe onafhankelijke instantie zijn of vertrouwenspersoon. Iedere medewerker van de organisaties die aangesloten zijn bij VIA kan kosteloos bij de vertrouwenspersoon van VIA terecht, wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen of een misstand. 4. Neem een melder van ongewenst gedrag altijd serieus. Een medewerker komt over het algemeen niet het eerste beste plagerijtje melden bij de leidinggevende. Vaak is daar al een heel proces van zelfonderzoek aan vooraf gegaan. De melder wil vooral dat het ongewenste gedrag stopt en ziet geen andere mogelijkheid om dit te bereiken dan door de hulp van de leidinggevende in te schakelen. Als het gewenst is kan de melder doorverwezen worden vooropvang en ondersteuning naar een vertrouwenspersoon.  5. Investeer in je mensen en het leiderschap, zij spelen een centrale rol Veiligheid op de werkvloer is een cruciaal onderdeel van inclusief werkgeverschap, waarbij de werkgever zich inzet voor diversiteit en het creëren van een cultuur, waar iedereen volledig zichzelf kan zijn. Veiligheid op de werkvloer begint dan ook bij het leiderschapsteam en de werknemers. Zet daarom de cultuur van de organisatie op de (strategische) agenda zodat ieder effectief bij kan dragen aan een positieve cultuurverandering op bredere schaal. Als medewerkers nieuwsgierig zijn naar het perspectief van de ander, brengt dat ze dichter bij elkaar én de organisatie naar een hoger plan. Investeer in je medewerkers bijvoorbeeld door trainingen en workshops op gebied van diversiteit en leiderschap. 

Lees verder

Protocol voor een veilig werkklimaat  

In dit document geven we meer informatie over wat we verstaan onder grensoverschrijdend gedrag, wat te doen, waar dit te melden en tips en handvatten hoe je met elkaar binnen je organisatie een veilige werkomgeving kunt creëren. Een op de acht werknemers voelt zich gepest, blijkt uit onderzoek van het CBS in 2021. Een op de vijf jonge vrouwelijke werknemers gaf aan ooit te maken hebben gehad met ongewenst seksuele aandacht. De cijfers liegen er niet om. Een diepgeworteld probleem dat vooralsnog onopgelost blijft. Uit de D&I Monitor van 2023 binnen de marketing- en communicatiebranche in Nederland lijkt het dat werknemers zich eerder uitspreken over discriminatie en negatief gedrag op de werkvloer, als gevolg van het feit dat veel bedrijven diversiteit en inclusie op de agenda hebben gezet. Daarentegen geeft slechts drie op de vijf (62%) werknemers er vertrouwen in hebben dat ongepast gedrag op de werkvloer geëscaleerd wordt richting het management of HR. Er zijn nog flinke stappen nodig in de onze industrie om het tij te keren. Waarom is een veilig werkklimaat belangrijk? Een veilig werkklimaat staat bij VIA voorop en is wat ons betreft de basis voor continuïteit en groei van de branche. Een veilig werkomgeving zorgt voor behoud van talent, minder verzuim en gelukkigere, productievere werknemers. Veiligheid op de werkvloer is een cruciaal onderdeel van inclusief werkgeverschap, waarbij de werkgever zich inzet voor diversiteit en het creëren van een cultuur, waar iedereen volledig zichzelf kan zijn. Veiligheid op de werkvloer is wat ons betreft de eerste stap naar inclusief werkgeverschap. De omgang met collega’s en klanten heeft veel invloed op hoe iemand zich voelt en kan leiden tot lichamelijke, psychische en sociale klachten, zeker als er sprake is van ongewenste omgangsvormen. In dit document geven we meer informatie over wat we verstaan onder grensoverschrijdend gedrag, wat te doen, waar dit te melden en tips en handvatten hoe je met elkaar binnen je organisatie een veilige werkomgeving kunt creëren.

Lees verder