Update Reclame Social Media & Influencer Marketing (RSM)

Op 1 juli 2022 treedt de aangepaste Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM) in werking. Directe aanleiding voor deze wijziging zijn de nieuwe beleidsregels van het Commissariaat voor de Media waarin wordt uitgelegd dat de Mediawet ook geldt voor grote influencers op videoplatforms (zogenaamde “video-uploaders”).

Voor de wijziging van de RSM is aansluiting gezocht bij de nieuwe regels waarop door het Commissariaat wordt toegezien. Zo moet de vermelding dat een video reclame bevat, worden opgenomen in de video zelf (aan het begin, tijdens de aanprijzing of doorlopend) én in de beschrijving van de video. Op platforms waar alleen gebruik wordt gemaakt van een hashtag om reclame kenbaar te maken, geldt dat deze duidelijk in het oog moet springen en niet verscholen mag staan tussen andere hashtags of informatie.

De RSM komt uit 2014 en de laatste update was van 2019. Met deze nieuwe update biedt de RSM weer een actueel kader voor verantwoorde reclame via social media. De code zal regelmatig worden geëvalueerd in samenspraak met betrokken stakeholders.

Bekijk hier het volledige overzicht van de wijzigingen

De wijzigingen van de RSM per 1 juli 2022 zijn als volgt:

• De aparte toelichting achter de code is nu verwerkt bij de relevante artikelen zelf;

• TikTok en Twitch zijn in de toelichting als voorbeeld van social-media-platform toegevoegd;

• Bij de definities wordt uitgelegd wat onder social media wordt verstaan, namelijk: online platformen waarop gebruikers zelf inhoud genereren en er interactie mogelijk is tussen de gebruikers, zoals (maar niet beperkt tot) YouTube, Facebook, Instagram en TikTok;

• In de toelichting bij artikel 3 is aansluiting gezocht bij de Mediawet en de nieuwe beleidsregel. Dat betekent dat:

o er op wordt gewezen dat naast de RSM ook de Mediawet van toepassing kan zijn, en dat meer informatie kan worden gevonden op influencerregels.com/mediawet en www.cvdm.nl;

o er een extra uitleg is opgenomen over wanneer een vermelding duidelijk is (die ook aansluit bij de richtsnoeren van de Europese Commissie over de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken)

o de vermelding dat een video reclame bevat aan het begin van de video, tijdens de aanprijzing of doorlopend zichtbaar in de video én in de beschrijving onder de video moet worden opgenomen;

o de vermeldingen “Advertentie”, “Advertorial”, “Betaalde promotie” en “Betaald partnerschap met (adverteerder)” zijn opgenomen als voorbeeldvermeldingen voor videoplatforms en de hashtags #reclame en #advertentie voor andere platforms zijn toegevoegd;

o Vanwege het onderscheid tussen reclame, sponsoring en productplaatsing zijn voor videoplatforms de volgende voorbeeldvermeldingen geschrapt: “Ik heb deze producten gekregen van [adverteerder]”, “Bedankt [adverteerder] voor het toesturen van de producten”, “Deze video is mede mogelijk gemaakt door [adverteerder]”;

o “collab” en “partner(ship)” niet meer als voorbeeldvermeldingen worden aanbevolen, omdat het Commissariaat voor de Media deze vermeldingen (voor videoplatforms) niet duidelijk genoeg vindt;

o “#adv” als voorbeeldvermelding is verwijderd omdat deze in de praktijk minder wordt gebruikt dan “#ad”;

o als uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een hashtag, deze duidelijk in het oog moet springen en niet verscholen mag staan tussen andere hashtags of informatie. Duidelijk is in elk geval als de hashtag aan het begin van het bericht of de opsomming wordt geplaatst;

o het gebruik van platformfeautures bij elk platform als mogelijkheid wordt genoemd om duidelijk te maken dat sprake is van reclame;

• Artikel 4 lid d (manipulatieverbod/valse identiteiten): verbod neplikes en nepvolgers toegevoegd.

• Artikel 4 (toelichting): gebruik van virtual influencers of characters zijn van dit artikel uitgesloten

• Artikel 5 (kinderen): verbod om kinderen te stimuleren reclame te maken op social media is geschrapt, omdat dit reeds is geregeld in de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC); daarom is een expliciete verwijzing opgenomen naar deze code.

bron: https://www.reclamecode.nl/news/update-reclame-social-media-influencer-marketing-rsm/

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder