UPDATE TCF IAB EUROPA

De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (APD) heeft gisteren aan IAB Europa laten weten het ingediende verbeterplan voor het Transparency Consent Framework (TCF) goed te keuren. 

Het verbeterplan was door IAB Europa opgesteld nadat de APD begin vorig jaar tot de conclusie was gekomen dat het gebruik van het framework onrechtmatig is (meer informatie daarover vind je hier). De goedkeuring betekent dat IAB Europa en gebruikers van het TCF tot 11 juli 2023 de tijd hebben om de maatregelen uit het plan door te voeren. 

Desalniettemin benadrukt de APD dat het geen uitsluitsel kan geven over of na het nemen van de maatregelen het TCF wél aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Dit hangt naar verwachting samen met de op dit moment lopende rechtszaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hierdoor ontstaat het risico dat de APD het verbeterplan/TCF alsnog afwijst nadat de rechtszaak is afgerond. IAB Europa overweegt juridische stappen te nemen om hier meer zekerheid over af te dwingen. 

In de tussentijd gaat de implementatie van het verbeterplan door.

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en brengen je de hoogte zodra meer duidelijk wordt over de doorvoering van het verbeterplan.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!