Autoriteit Persoonsgegevens krijgt extra budget voor toezicht op cookies en online tracking

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nu extra budget gekregen om strenger toezicht te kunnen houden op het gebruik van cookies en online tracking. In dit artikel bespreekt VIA-jurist Sander van Oostrom de ontwikkelingen rondom de e-Privacyrichtlijn.

Het kabinet maakt zich zorgen over het gebruik van cookies en online tracking. De zorg richt zich hierbij met name op de praktijk waarbij websitebezoekers worden ‘genudged’ om het plaatsen van cookies te accepteren. Het kabinet erkent echter dat het beperkte mogelijkheden heeft om de nationale wetgeving op dit gebied aan te passen, omdat de regels met betrekking tot cookies al sinds 2002 zijn vastgelegd op Europees niveau via de e-Privacyrichtlijn. In reactie op deze beperkte mogelijkheden heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nu extra budget gekregen om strenger toezicht te kunnen houden op het gebruik van cookies en online tracking. Dit extra budget is toegewezen om ervoor te zorgen dat de regelgeving effectiever wordt gehandhaafd en de privacyrechten van individuen beter worden beschermd in een complexe digitale omgeving.

Huidige regelgeving

In 2002 was het plaatsen van cookies zonder toestemming toegestaan onder de e-Privacyrichtlijn en daarmee de norm. Het enige vereiste was dat de websitebezoeker de mogelijkheid kreeg om het gebruik van cookies te weigeren (een opt-out). In 2009 onderging de e-Privacyrichtlijn echter een wijziging. Toen werd bepaald dat tracking cookies alleen mogen worden geplaatst nadat de websitebezoeker duidelijke en volledige informatie heeft ontvangen over het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens, die doorgaans door deze cookies worden verzameld. Daarnaast moet de websitebezoeker sinds die tijd voorafgaand toestemming geven voor het plaatsen van cookies.  

Cookiebanners: de druk om cookies te accepteren

Ondanks strengere wetgeving om de privacy van websitebezoekers te beschermen, blijven velen worstelen met misleidende cookiebanners. Deze banners nudgen websitebezoekers vaak in de richting van het accepteren van cookies. Hierdoor accepteren websitebezoekers cookies, zelfs als ze dat eigenlijk niet willen. Een belangrijk probleem hierbij zijn bepaalde manipulatieve ontwerpelementen, waarbij websites het zichtbaarder maken om cookies te accepteren dan te weigeren. Een voorbeeld hiervan zijn de grote groene knoppen om alle cookies te accepteren, en kleinere grijze knoppen om cookies te weigeren.

Het kabinet neemt actie

Het kabinet is vastberaden om deze problemen aan te pakken. Daarom heeft de AP vanaf volgend jaar een extra budget van 500.000 euro per jaar voor aanvullend toezicht op cookies en online tracking. Dit budget is toegewezen voor de startfase van 2024-2026. Gedurende deze periode zal de AP ook guidance publiceren om duidelijkheid te verschaffen aan de branche en tools ontwikkelen om toezicht effectiever te maken. Vanaf 2027 wordt dit een structureel budget van 350.000 euro. Hoewel dit bedrag op het eerste gezicht bescheiden lijkt in vergelijking met het totale budget van de AP (40,1 miljoen euro), is het opmerkelijk omdat de AP als zelfstandig bestuursorgaan op papier zelfstandig beslist hoe het haar budget verdeelt. De Nederlandse regering geeft hiermee aan dat zij meer aandacht en financiële middelen wil toewijzen aan specifiek dit onderwerp.

Europese inspanningen voor verbetering

Het cookie- en online tracking-probleem wordt niet alleen nationaal erkend. Sinds 2017 zijn er onderhandelingen gaande over de e-Privacyverordening, die onder andere betrekking heeft op het cookiebeleid. Echter, deze onderhandelingen zitten al geruime tijd in een impasse, wat het Nederlandse kabinet heeft aangemoedigd om zelf stappen te ondernemen.

 

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder