Bol.com: ‘Het was hard werken, maar we zijn klaar voor een wereld zonder third-party cookies’

Het afscheid nemen van third-party cookies duurt langer dan verwacht. Mikte Google eerder op eind 2023, inmiddels wordt er al gesproken over de tweede helft van 2024 of misschien nog wel later. Maar dat het gaat gebeuren is een gegeven. De impact van de uitfasering van third-party cookies zal voor ieder bedrijf en elke sector anders zijn. Om deze verschillen in kaart te brengen, sprak de VIA Taskforce Cookieless met verschillende experts die het thema allemaal vanuit een andere invalshoek bekijken.

In dit tweede interview deelt Martijn Eindhoven, die in zijn functie als Director Advertising Strategy & Business Development verantwoordelijk is voor de Retail Media-advertentiepropositie van bol.com, zijn ervaringen met en visie op een toekomst zonder third-party cookies. Hierbij laat hij de uitdagingen van zijn collega’s van marketing en andere afdelingen binnen bol.com buiten beschouwing.

Welke impact heeft het verdwijnen van third-party cookies op bol.com?

Als bol.com proberen we onze klanten de beste winkelervaring te bieden en daarvoor gebruiken we relevante gegevens. Daaronder verstaan we ook advertenties die in de context van de klant relevant kunnen zijn. Daarbij hebben we de plicht om goed te informeren, keuzes te bieden en zorgvuldig om te gaan bij het gebruik en opslag van de gegevens. Het spreekt dan ook voor zich dat het verdwijnen van third-party cookies impact heeft gehad op de manier waarop we gegevens verkrijgen en verwerken. Maar bovenal hebben we hard moeten werken aan hoe we onze klanten het beste konden informeren over onze methoden en de keuzes die zij kunnen maken.

Hoe hebben jullie dit proces aangepakt?

We zijn gestart met het vervangen van systemen. We hebben de identifiers vervangen door eigen identifiers om daarmee de afhankelijkheid van third-party cookies te verkleinen. Zo hebben we ons datamanagementplatform recentelijk vervangen van een client-side- naar een server-side-oplossing binnen ons eigen landschap. Andere platformen en producten binnen bol.com zoals Sponsored Products, waren al niet afhankelijk van third-party cookies. Het leeuwendeel van onze klanten kunnen we herkennen met onze eigen first-party identifiers. Daarmee hebben we de uitdagingen op het gebied van meten, frequency capping, maar ook personalisatie grotendeels onder controle.

Jullie zijn dus al klaar voor een wereld zonder third-party cookies?

Voor het eigen bol.com Retail Media-platform durf ik wel te zeggen dat we nu al vrijwel onafhankelijk zijn. We zijn klaar met alle interne tests, checks and balances en willen begin 2023 een aantal eerste test-runs maken met mediapartijen. Maar op het gebied van media-inkopen bij derden zijn we er nog niet helaas. In deze processen ontbreekt het nog aan een duidelijke standaard en zullen we samen met onze collega’s in de markt nog wat stappen moeten zetten.

Welke stappen zijn dat?

Vanuit bol.com hebben we al gekeken naar UID- en Data Clean Room-oplossingen (DCR). Vooralsnog gaat onze voorkeur uit naar DCR’s omdat we hiermee meer controle kunnen uitoefenen op de inhoud en wijze van informatie-uitwisseling en met welke partners dat gebeurt. Hoewel het geen silver bullet is verwacht ikzelf dat deze vorm van informatie-uitwisseling het meest toekomstbestendig is. De UID-oplossingen tonen toch net te veel overeenkomsten met third-party cookies.

En DV360 dat zich gaat richten op first-party cookies uitwisselen met PAIR, is dat misschien een optie?We volgen dit soort ontwikkelingen uiteraard op de voet. De oplossing die DV360 biedt, lijkt in lijn met onze zienswijze: het kunnen activeren van hoog-relevante en waardevolle gebruikersgroepen, maar de daadwerkelijke informatie-uitwisseling zoveel mogelijk beperken, zowel wat betreft de inhoud als met welke partners. Dit alles met grote aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens van onze klanten.

Past personalisatie nog wel in een privacy first speelveld?

Absoluut, maar het is wel contextafhankelijk. In sommige omgevingen past personalisatie binnen de context in andere niet. Daar zullen we als industrie veel beter over na moeten denken. Dat neemt niet weg dat het merendeel van de mediagebruikers, of onze klanten, van ons een zekere vorm van personalisatie verwacht. Op wat voor manier we dit gaan doen, zal de tijd uitwijzen. Zelf verwacht ik dat de technieken achter personaliseren zich verder gaan opsplitsen en specialiseren. Met name de recente ontwikkelingen op het gebied van AI zullen hier een duit in het zakje gaan doen.

Heb je nog een gouden tip in relatie tot de aankomende cookieless world?

 Allereerst denk ik dat we al een tijdje in een duale wereld zitten als het gaat om cookieless. Het marktaandeel van Chrome in Nederland en België ligt op ongeveer 55%. De overige 45% bestaat uit browsers die de mogelijkheden van third-party cookies al veel verder hebben ingeperkt. Tot slot zal elke partij in het speelveld goed moeten kijken of het vanuit het oogpunt van haar klanten een data-play heeft. Je kunt je klanten niet in elke context dwingen tot ‘identificatie’ zonder duidelijke tegenprestatie. Je moet dus heel goed nadenken over de kaders waarbinnen je de informatie inzet en met welke methoden.

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder