Het einde van third-party cookies is juist een kans voor adverteerders om ècht te gaan personaliseren

 

Het einde van third-party cookies is juist een kans voor adverteerders om ècht te gaan personaliseren

Dries Poels Raoul van Tol

De aanstaande verdwijning van third-party cookies heeft de afgelopen anderhalf jaar de gemoederen flink beziggehouden. Tot de dag dat Google aankondigde de ondersteuning pas in 2023 te zullen beëindigen. Toen werd het stil. Om te onderzoeken hoe de markt omgaat met de (aanstaande) verdwijning van third-party cookies, sprak VIA met adverteerders, bureaus, publishers en techpartijen. In dit vijfde en laatste interview delen Dries Poels (Head of Marketing) en Raoul van Tol (Lead Online Marketing) van Nederlandse Loterij wat zij nu al doen en weten, maar bovenal wat ze van een toekomst zonder third-party cookies verwachten.

Hoewel iedereen wist dat het einde van third-party cookies onvermijdelijk was, kwam de boodschap dat ook Google met third-party cookies gaat stoppen voor velen toch nog als een schok. Hoe hebben jullie dat ervaren?

Dries Poels: Voor Nederlandse Loterij was de schok niet heel groot. Vanwege de vele restricties voor kansspelaanbieders om te adverteren in het digitale domein maken wij al enkele jaren heel beperkt gebruik van third-party cookies. Maar de mededeling van Google was voor ons wel een aanleiding om nog meer over de intenties van onze klanten te weten te komen zodat we de relatie kunnen versterken. Wij zien het dan ook vooral als een kans om nog beter het gedrag van onze klanten te begrijpen en persoonlijker met ze te communiceren.

Heeft het uitstel van Google impact gehad op jullie strategie?

Raoul van Tol: Het heeft ons iets meer lucht en tijd gegeven in de planning en uitvoering van de projecten die we hebben opgezet.

Welke projecten zijn dat?

Dries Poels: Op dit moment hebben we twee grote adressability trajecten lopen waarin we ons voorbereiden op de toekomst. Zo zijn we een personalisatietraject gestart waarin we een 360 graden klantbeeld creëren van onze gebruikers. Deze single view of the customer zorgt ervoor dat we alle mogelijke datastromen kunnen combineren in onze database en aan de hand van deze inzichten onze contactstrategie kunnen verrijken. Daarnaast hebben we ook een cookielesstraject lopen. Doel van dit traject is om data te behouden, gebruikers te identificeren, beter met ze te communiceren en de data verder te verrijken. Hier leggen we de focus op het ontwikkelen van voorspellende modellen die gedrag kunnen verklaren en ons helpen met het analyseren van waardevolle klanten.

Wat is jullie planning? Oftewel: wanneer verwachten jullie onafhankelijk te zijn van third-party cookies?

Raoul van Tol: We verwachten eind 2022 onze volledige doelgroep effectief te kunnen bereiken zonder het gebruik van third-party cookies en onze first-party cookies optimaal te benutten. We faseren third-party cookies al steeds meer uit vanwege de verschillende maatregelen die op dit moment gelden. Hierdoor kunnen we al minder gebruik maken van third-party data waardoor we niet alle gebeurtenissen meer juist kunnen doormeten. In de tussentijd houden we onze oren en ogen altijd open. We weten immers nog niet met welke alternatieven de grote techpartijen als Google, Facebook en de publishers in 2022 gaan komen. We staan dan ook klaar om hier op een agile wijze mee om te gaan. Plannen die nog niet volledig vastliggen bieden adverteerders de kans om als early adopter in te springen op een nieuwe oplossing als de situatie daarom vraagt. Tot die tijd maken we vooral gebruik van de kans om deze nieuwe opties van adverteren te verifiëren met bestaande cookiedata waardoor we dit kunnen vergelijken met een historische performance. Al deze insights bewaren we in een database waardoor we straks een overzicht hebben van wat we kunnen inzetten wanneer de cookies niet meer beschikbaar zijn.Kunnen jullie op basis van de lopende testprojecten een tipje van de sluier oplichten en vertellen wat volgens jullie de beste oplossingen zijn voor het vervangen van de third-party cookies? En zijn deze toekomstbestendig?

Dries Poels: De daadwerkelijke oplossing voor de vervanging voor alle geblokkeerde data is eigenlijk heel simpel. Als browsers het niet mogelijk maken om gebruikers te herkennen is de oplossing om klanten te triggeren om zich aan jou voor te voorstellen en zelf informatie met jou te delen. Met dit type data, waar je duidelijk toestemming voor hebt gekregen, kun je je service optimaliseren en tegelijkertijd inzetten voor de acquisitie van prospects door middel van look-a-like audiences.

Met welke alternatieve oplossing(en) zijn jullie zelf aan het experimenteren?

Raoul van Tol: We zijn onder andere aan het experimenteren met contextual advertising. Daarnaast inventariseren we in welke mate we onze data op een anonieme manier kunnen matchen met die van uitgevers om de uitlevering op dat soort platformen te verbeteren. Daarnaast wachten we af hoe de cohort-based oplossingen in de toekomst uitgerold zullen worden en welke mate van effectiviteit ze kunnen bereiken.

Waarom hebben jullie voor deze opties gekozen?

Dries Poels: Contextueel adverteren biedt kansen voor een merk om relevantie voor klanten en prospects op te zoeken. Binnen deze testen leggen we zoveel mogelijk nadruk op de plaats en tijd waarin een merk relevant kan zijn. Hier kun je kijken naar de content die op websites te vinden is in de vorm van artikelen en informatie, maar ook naar GEO-targeting, waarbij we bijvoorbeeld in de buurt van supermarkten of benzinestations op het juiste moment onze doelgroep proberen te bereiken.

Sinds de aankondiging van Google wordt er vooral over alternatieve oplossingen voor audience addressability gesproken. Waarom is addressability zo belangrijk?

Dries Poels: Addressability is de sleutel tot efficiënte, op maat gemaakte en geoptimaliseerde marketing. Zonder audience addressability wordt advertising minder relevant en kan het zelfs door consumenten als vervelend worden ervaren. Dit is iets wat je als adverteerder altijd wilt voorkomen aangezien elke negatieve ervaring met je merk er een te veel is.

Wat kunnen adverteerders, uitgevers en bureaus volgens jullie straks nog doen op het gebied van addressability?

Raoul van Tol: Vooral voor kleinere bedrijven en start-ups zal het wellicht lastiger worden om dezelfde digitale groei door te blijven maken. Niet ieder bedrijf heeft immers het budget om een CDP of CEP aan te sluiten. Het zullen vooral deze kleinere bedrijven zijn die op een creatieve wijze hun first-party data moeten segmenteren en verrijken. Ik vind het dan ook belangrijk dat we elkaar in de markt op de hoogte houden en ervaringen delen. Door het delen van informatie krijgen alle organisaties een kans om met alle nieuwe restricties effectieve en relevante marketing te bedrijven.

Maar past personalisatie nog wel in een privacy first speelveld?

Raoul van Tol: Personalisatie past perfect in een privacy first speelveld, maar niet op de wijze waarop het de afgelopen jaren is ingezet. Personalisatie zal op een kleinere schaal toegepast worden, met data die op de juiste manier verzameld is.

Heb je nog een gouden tip in relatie tot de aankomende cookieless world? 

Dries Poels: Zie het einde van de third-party cookies als een kans om echt te gaan personaliseren. Investeer hier dus in en probeer je eigen data te structureren en te verrijken zodat je optimaal inzicht krijgt in je meest waardevolle klanten. Deze inzichten zullen er uiteindelijk toe leiden dat je jouw klanten optimaal kunt bedienen en dat je ook op lange termijn relevant kunt blijven adverteren.

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder