IAB Tech Lab: de impact van de opt-in advertentietracking in iOS 14

IAB TECH LAB: DE IMPACT VAN DE OPT-IN ADVERTENTIETRACKING IN IOS 14

Verschillende grote uitgevers en adverteerders spraken afgelopen zomer hun zorgen uit over een opt-in voor advertentietracking in iOS 14. Apple wil met de update, die naar alle waarschijnlijkheid in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar komt, voorkomen dat gebruikers ongevraagd advertenties van derden voorgeschoteld krijgen. Dit tot groot ongenoegen van adverteerders en uitgevers die bang zijn dat de update voor een inkomstenverlies van 50 procent zal zorgen omdat niet-gepersonaliseerde advertenties minder opleveren. 

Identifier for Advertising (IDFA)
De iOS 14-discussie komt boven op de al langer lopende discussies over het verdwijnen van third-party cookies en de Privacy Sandbox. Maar waar die discussies eerst vooral webgeoriënteerd waren, zorgt de Identifier for Advertising (IDFA) van iOS 14 ervoor dat de discussie is uitgebreid naar de mobiele-appwereld. Dat belooft voor dat deel van de markt nog fundamentelere veranderingen voor wat betreft de controle die consumenten hebben over hun privacy, addressability, retargeting, attributie en de infrastructuur van digitale advertenties. In het nieuwe besturingssysteem moeten gebruikers namelijk een opt-in geven om hun IDFA te delen met adverteerders. Als ze dat niet doen, kunnen gebruikers niet gevolgd worden via verschillende apps die meestal gebruikmaken van dat ID.

Webinar IAB Tech Lab
De oplaaiende onrust en discussies waren voor IAB Tech Lab aanleiding om een webinar te organiseren waarin een panel de aanstaande IDFA-veranderingen uitgebreid besprak. De experts discussieerden over de toekomst van datagedreven adverteren, bespraken de mogelijke rol van IAB’s Transparency and Consent Framework (TCF), hoe SKAdNetwork op een alternatieve manier attributie kan ondersteunen en welke acties de branche onderneemt om Apple in de discussie te betrekken. Hieronder volgt een recap van een interessant gesprek tussen Oliver von Wersch, die IAB Tech Lab vertegenwoordigt in Europa, Nicolas Rieul, President IAB France/MD Criteo France, Thomas Mendrina, Senior Director Publisher Xandr, en Carlo Szelinsky, CEO Applike Group.

Recap van een interessante discussie
Nadat Oliver von Wersch een beeld had geschetst van de update en de initiatieven die IAB Tech Lab ontplooit om de markt hierbij te ondersteunen, benadrukte spreker Nicolas Rieul dat de grootste zorg en frustratie over de aanstaande IDFA-veranderingen neerkomt op drie punten:

  1. De aanpassing is niet AVG-compliant
  2. De aanpassing is niet customizable
  3. De aanpassing zorgt voor een anticoncurrentieomgeving

Spreker Carlo Szelinsky vond het allemaal iets minder zwaar en spannend. Hij is van mening dat er genoeg manieren overblijven om attributie en ROI-optimalisatie te realiseren. Maar hij verwacht wel een groeiende rol voor Google (Android) en Facebook voor wat betreft app-promotie. Thomas Mendrina is daarentegen van mening dat de waarde per impressie voor uitgevers fors naar beneden gaat, waardoor logischerwijs ook de advertentie-inkomsten dalen. Volgens hem heeft de update ook een negatieve impact op de privacy van de gebruiker. Gebruikers worden immers vanaf dat moment continu geconfronteerd met een grote hoeveelheid pop-ups waarmee om toestemming wordt gevraagd. Ook Nicolas Rieul verwacht een sterke afname van het aantal gratis apps. Daarnaast benadrukte hij het risico dat je wordt verwijderd uit de appstore als je als adverteerder of uitgever een andere oplossing zoekt.

Is Apple echt wel zo begaan met de privacy?
De vraag blijft of Apple privacy gebruikt om een competitief voordeel te creëren of dat ze echt begaan zijn met de privacy van hun gebruikers. Maar zelfs als dat laatste opeens het geval is, moet volgens de sprekers nog steeds ‘privacy is not private’ het uitgangspunt zijn. Een bedrijf met een zo grote machtspositie als Apple heeft, zou nooit zo’n controversiële beslissing mogen nemen die zo’n grote impact heeft op de bedrijfsvoering van zoveel bedrijven.

Hoewel Apple de privacywijziging al heeft uitgesteld om zo ontwikkelaars meer tijd te geven om aan de verplichting te voldoen en zij meerdere gesprekken met de markt hebben gevoerd, waren de sprekers van mening dat Apple (weer) aan de tafel moet met de markt om tot betere oplossingen te komen. Als het aan hen ligt, laat Apple de update los en omarmen zij het TCF.

Is het einde van online adverteren in zicht of is het juist een kans?
Gaan we naar een wereld van ‘onbekende’ Apple-gebruikers versus ‘bekende’ Android-gebruikers? Zal het de (online) advertentiemarkt zoals we die nu kennen volledig op zijn kop gaan zetten of biedt het misschien juist wel kansen voor een Europese digitale renaissance zoals in dit recente Forrester-rapport “Europe’s Digital Renaissance Starts Now” staat? De tijd zal het uitwijzen, ik houd het in ieder geval voor jullie namens IAB Nederland nauwlettend in de gaten.

 

Bekijk webinar

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder