In gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de Digital Services Act

 

In gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de Digital Services Act

De brancheverenigingen van de digitale (reclame) industrie (VIA, DDMA, bvA, DDA en Thuiswinkel) zijn in gesprek gegaan met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het doel van het gesprek was om de dialoog en samenwerking te bevorderen tussen de overheid en industrie over de implementatie van de Digital Services Act (DSA). Een van de onderwerpen was de rol en aanstelling van de Digital Services Coördinator (DSC), de nationale toezichthouder voor deze wet. 

Uitvoering van de DSA

Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoeringswet voor de DSA. EZK streeft ernaar om voor de zomer een consultatie aan te bieden, maar het is nog niet duidelijk of dit zal plaatsvinden, omdat dit extra tijd kan kosten voor de implementatie. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid zal een wetgevingstoets uitvoeren nadat de consultatie is afgerond. Vervolgens zal de uitvoeringswet ter beoordeling worden voorgelegd aan de Raad van State en de Tweede Kamer. EZK heeft bevestigd dat de ACM (Autoriteit Consument & Markt) zal worden aangewezen als DSC. Echter, de ACM zal pas formeel toezichthouder worden nadat de Tweede Kamer de uitvoeringswetgeving heeft goedgekeurd. Naast de ACM zal de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) toezichthoudende bevoegdheden krijgen. Deze bevoegdheid zal beperkt blijven tot de privacyaspecten van de wet, zoals profilering en het targeten van minderjarigen. 

De brancheverenigingen hadden gehoopt tijdens de bijeenkomst meer duidelijkheid te krijgen over de uitvoering van de DSA, maar EZK kon daarover helaas geen concrete informatie geven, omdat zij slechts de uitvoerende partij zijn voor de implementatie. Het is uiteindelijk aan de DSC, de ACM (en deels de AP), om de open normen in te vullen. Wel heeft EZK het verzoek van de brancheverenigingen aan de ACM en AP doorgegeven om het gesprek aan te gaan over de uitvoering van de regels in de praktijk. 

EZK heeft aangegeven dat de DSA waarschijnlijk in drie stappen ten uitvoer zal worden gebracht. Op deze manier willen ze tot een zorgvuldige en werkbare implementatie van de wet komen. De drietrapsraket die EZK voor ogen heeft, bestaat uit de volgende drie stappen:

informeren toezicht houden handhaven Informeren

In de context van de DSA betekent dit dat de toezichthouder de betrokken marktdeelnemers eerst zal informeren over de nieuwe regels en verplichtingen die voortvloeien uit de wet. Dit is met name belangrijk omdat de DSA, zoals eerder al gesteld, open normen bevat die moeten worden ingevuld door de DSC. Om deze stap te ondersteunen, is het goed dat EZK het verzoek van de brancheverenigingen heeft doorgegeven aan de ACM en AP om het gesprek aan te gaan over de uitvoering van de regels in de praktijk. EZK liet daarnaast weten dat er kennissessies over de DSA zullen worden georganiseerd vanuit het ACM voor februari 2024. Hierdoor worden marktdeelnemers beter geïnformeerd over de DSA en de implementatie ervan.

Toezicht

De tweede stap van de drietrapsraket is toezicht houden. Het is de verantwoordelijkheid van de DSC om ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd en dat eventuele inbreuken worden opgespoord. Hierbij zal er in eerste instantie met name controles worden uitgevoerd op een constructieve manier.

Handhaving

Tot slot is de derde stap van de drietrapsraket handhaving. Dit houdt in dat de DSC in staat moet zijn om effectieve sancties op te leggen aan overtreders van de DSA. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot boetes of andere maatregelen, afhankelijk van de ernst van de inbreuk. Het is belangrijk op te merken dat de sancties niet de eerste keuze zijn van de toezichthouders; de drietrapsraket dient als een stappenplan om naleving te bevorderen voordat sancties nodig zijn.

Dialoog & Samenwerking

Al met al blijft de implementatie van de Digital Services Act een complex proces waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Het gesprek tussen EZK en de brancheverenigingen is een stap in de goede richting om de dialoog en samenwerking te bevorderen. Het is positief dat EZK zich richt op een zorgvuldige en werkbare implementatie van de DSA door middel van de drietrapsraket. Hoewel het nog niet duidelijk is of, en zo ja wanneer, de consultatie van de uitvoeringswet voor de DSA zal plaatsvinden, is het belangrijk dat de uitvoeringswet spoedig door de Tweede Kamer wordt goedgekeurd. Het is vervolgens aan de DSC (ACM) en AP, om invulling te geven aan de open normen zodat de branche praktische handvaten krijgt waarmee zij kan werken.

Gerelateerde artikelen

Understanding the Adoption and Application of AI in Digital Advertising Rapport

In een nieuw rapport uitgebracht door IAB Europe, in samenwerking met Microsoft Advertising, worden cruciale inzichten gedeeld over de snelle adoptie en veelzijdige toepassing van Generative AI in de digitale advertentiesector. Dit rapport, getiteld 'Understanding the Adoption and Application of AI in Digital Advertising', belicht ook de urgente educatieve behoeften binnen deze technologie. Het onderzoek omvatte 146 professionals uit heel Europa, werkzaam in diverse sectoren en markten, waarbij opvalt dat bijna de helft van hen meer dan 10 jaar ervaring heeft binnen de digitale reclame-industrie. In dit rapport ontdek je: Huidige toepassingen: Inzicht in hoe AI momenteel wordt begrepen en ingezet in de digitale reclame. Dagelijks gebruik: Ontdek hoe bedrijven Generative AI integreren in hun dagelijkse werkprocessen, naast traditionele operationele verbeteringen. Toekomstige transformaties: Inzichten in hoe Generative AI de toekomst van het digitale reclamelandschap zal vormgeven. Belangrijkste bevindingen Wijdverbreide adoptie: 91% van de respondenten maakt al gebruik van of experimenteert met Generative AI. Budgetallocatie: 41% van de respondenten heeft specifiek budget gereserveerd voor experimenten met en implementatie van Generative AI. Talentontwikkeling: De helft van de bedrijven stimuleert het ontwikkelen van AI-talent binnen hun teams. Contentontwikkeling: Meer dan twee derde van de bedrijven past Generative AI toe om content te creëren. Creatieve ontwikkeling: De helft van de respondenten gebruikt AI voor het ontwikkelen van creatief materiaal. Educatieve behoeften: Een overweldigende 89% van de respondenten benadrukt de noodzaak voor meer educatieve initiatieven rondom Generative AI. Download rapport

Lees verder

Influencerregels

Influencers hebben te maken met veel verschillende regels. Daarom is het lastig om te bepalen wat je in een specifieke situatie moet doen. Op deze website leggen we de regels over transparantie en reclame per kanaal daarom in simpele taal aan je uit. Naar de website Certificaat De certificering van influencerregels.com biedt influencers de mogelijkheid om hun kennis en begrip van de regels en wetten rondom influencer marketing te vergroten. Door deel te nemen aan een speciale e-learning en het certificaat te behalen, tonen influencers niet alleen hun toewijding aan professionaliteit, maar versterken ze ook het vertrouwen van hun volgers en (toekomstige) adverteerders. Alle gecertificeerde influencers komen terecht in het register van influencerregels.com. Waarom een certificaat? Het vakgebied influencer marketing heeft de laatste jaren flinke sprongen gemaakt en is serieuzer geworden. Dat heeft geleid tot nieuwe regels, zoals die over het aankondigen van betaalde samenwerkingen. Als content creator is het belangrijk om bij te blijven, anders loop je het risico op boetes en waarschuwingen. Het certificaat laat zien dat je op de hoogte bent van alle regels. Samengevat geniet je van de volgende voordelen: Je bent op de hoogte van het laatste wet- en regelgeving en weet wat je wél en niet moet doen bij het kenbaar maken van een betaalde samenwerking Je voorkomt boetes en waarschuwingen Je draagt bij aan het beschermen van de consument Je krijgt een positief imago wat kan leiden tot meer aanbiedingen en samenwerkingen vanuit merken Je draagt bij aan het imago van het vakgebied, en de toekomstbestendigheid van het kanaal, met minder beperkende wetgeving  Certificaat

Lees verder