In vijf stappen de juiste categorie in het Marketing Technology Landscape selecteren

 

 

Wie kent ze niet, de landschappen vol logo’s? Zeker de landschappen van marketingtechnologie zijn een feestje om naar te kijken, maar worden ze ook gebruikt? De Taskforce Data & Techniek van VIA zocht het uit en kon op basis van een kleinschalig onderzoek concluderen dat de landschappen populair zijn, maar vaak niet worden gebruikt omdat ze lastig leesbaar zijn.

Om marketeers te helpen het Marketing Technology Landscape-model te ontrafelen, zodat het ondersteuning biedt bij het bepalen van de strategie en het selecteren van de juiste technieken, heeft de werkgroep Landscapes en Trends binnen de taskforce een handleiding geschreven. De handleiding zelf komt pas over een paar weken uit, in de tussentijd deelt de werkgroep in een drieluik alvast de eerste bevindingen. In dit tweede deel wordt het verhogen van conversie en rendement besproken.

Vijfstappenplan

Zoals je in ons vorige artikel al kon lezen zijn techaanbieders vaak over meerdere kolommen verdeeld, wat het lastig kan maken om de juiste selectie te maken. Om het selectieproces te vereenvoudigen hebben we als werkgroep een vijfstappenplan ontwikkeld. De vijf stappen helpen jou om te bepalen in welke categorie je moet gaan kijken, dus welk type oplossing jouw organisatie het meest gaat helpen. In dit voorbeeld leggen we de stappen uit aan de hand van een use case: het selecteren van een oplossing of aanbieder die de conversie kan verhogen en het rendement van campagnes kan verbeteren.

Stap 1: het verzamelen van data

Om dit te realiseren kun je niet om data heen. Als dat niet op orde is, kun je immers niets. De eerste stap is dan ook om in het landschap de datakolom op te zoeken en dan te kijken in de categorie Mobile & Web Analytics.

Stap 2: de kwaliteit van data verbeteren of extra data toevoegen

Als de dataverzameling klopt, maar de kwaliteit nog onvoldoende, moet daar eerst verbetering in gebracht worden. Dat kun je doen door een oplossing te zoeken in de categorie Audience/Marketing Data & Data Enhancement.Zo’n oplossing helpt om de kwaliteit van data een boost te geven.

Audience/Marketing Data 

Marketeers kunnen doelgroepen benaderen op basis van gedrags-, demografische en psychografische data, met zeer gerichte en relevante campagnes als resultaat.

Dataverrijking

Marketeers corrigeren en actualiseren data van mindere kwaliteit of verwijderen deze uit hun marketingbestanden. Hulpmiddelen werken de klant- en contactdata achter de schermen realtime bij vanuit de interactie. Het resultaat is dat de bounce rate van de formulieren op de website wordt geminimaliseerd en de user experience wordt verbeterd.

Stap 3: data verzamelen van externe systemen

Is de kwaliteit van de data verbeterd? Dan is de volgende stap om meer data toe te voegen, hiervoor kun je gebruikmaken van Integration Platform as a Service (iPaaS) of een tagmanagementsysteem integreren.

iPaaS is een platform voor het bouwen en implementeren van integraties in de cloud en tussen de cloud en lokale (on-prem) systemen om applicaties te voorzien van geïntegreerde data. Het zorgt voor de implementatie en het onderhoud van integratieflows zonder de noodzaak van het installeren van hard- of middleware, zowel binnen een organisatie als tussen organisaties en third-party software. Tagmanagement is een techniek die onder andere het gedrag van een individuele gebruiker kan integreren in verschillende marketingtoepassingen. Hierbij kun je denken aan web analytics, search engine marketing, e-mailserviceproviders, advertising en social media. Een tag is een brok JavaScript-code dat is ingebed in de marketingtoepassingen, met als doel om er data op te verzamelen en terug te sturen naar de analyticstoepassing.

Stap 4: data-analyses visualiseren

Aangezien je na stap een tot en met drie een goede datastructuur hebt opgebouwd, kun je nu starten met het visualiseren van de analyses. Dit gebeurt over het algemeen door middel van een informatiemanagementplatform dat met behulp van een dashboard de key performance indicators (KPI’s), waarden en data van belangrijke meetpunten bijhoudt, analyseert en weergeeft. Op basis van deze informatie kan de marketingafdeling de prestaties van de campagnes, inhoud en conversies beter in de gaten te houden.

Stap 5: marketing measurement

Wil je alle data echt gaan toepassen en weten waar het effect zit, dan kom je in de laatste fase: marketing measurement. Met behulp van econometrische modellering als marketing analytics en marketingattributie kun je het effect van campagnes zichtbaar maken, de conversies verhogen en het rendement verbeteren.

Marketing analytics geeft inzicht in de marketingprestaties door de efficiency en effectiviteit van marketingactiviteiten te maximaliseren. Dit stelt marketeers in staat om meer rendement te halen uit hun marketinginvesteringen (ROI).  Marketingattributie analyseert welke combinaties en volgorde van gebeurtenissen iemand hebben beïnvloed vanaf het eerste contact tot het stadium van trouwe klant.

volgende keer

Hoe kan het Marketing Technology Landscape-model je helpen om optimaal gebruik te maken van content? Je leest het in ons volgende artikel.

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder