Initiatief inzake privacybevorderende technologieën (PET's)

 

 

Het doel van privacy is om het verzamelen en delen van persoonsgegevens tussen zakenpartners te beperken en te minimaliseren. Maar voor sommige kernfuncties van digitale reclame, zoals ad targeting, meting en attributie, is de mogelijkheid om gegevens over individuele gebruikers te identificeren en te delen simpelweg onmisbaar. Digitale reclame houdt het vrije en open internet in stand, daarom is het essentieel om alternatieve manieren te vinden om deze functies te leveren zonder de persoonsgegevens van gebruikers prijs te geven. Alleen zo kunnen we onze privacydoelstellingen halen en het vrije en open internet behouden waarop zo velen van ons zijn gaan bouwen. Tegenwoordig zijn er geavanceerde technologieën, zoals encryptie, differentiële privacy of k-anonimiteit, on-device computing en veilige multi-party berekening, die gemakkelijk kunnen worden toegepast om dit te bereiken.

Het afgelopen jaar zijn privacybevorderende technologieën in zwang geraakt, vooral omdat Meta, Snowflake, Neustar, Criteo en andere bedrijven hun investeringen bekend hebben gemaakt. PET's kunnen een groot deel van de bestaande infrastructuur voor digitale reclame beïnvloeden. Indien PET use cases en het integratieoppervlak op een versnipperde, niet-gestandaardiseerde manier worden ontwikkeld, stijgen de kosten van de transitie en daalt het potentieel voor geschaalde, voelbare gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer. Gesprekken over PET's vinden vandaag de dag overal plaats, maar worden niet aangestuurd door een representatieve coalitie van leiders uit de reclamesector

PET's kunnen in twee categorieën worden verdeeld:

PET's die worden ingezet door platforms als besturingssystemen en browsers (bv. Privacy Sandbox, SKAdNetwork, Privacy Click Measurement) PET's die ad hoc worden ingezet tussen paren van deelnemers aan het reclame-ecosysteem of meerdere partijen (bijv. Ads Data Hub, Snowflake, InfoSum, Meta's veilige multi-party berekeningsprocessen)

Wat de eerste categorie betreft, is het werk dat Tech Lab kan doen reactief. Tech Lab bepaalt niet wat platforms of browsers doen. Tech Lab kan wel helpen transities te vergemakkelijken en bijdragen aan discussies op het W3C en andere fora waar deze worden besproken en ontwikkeld. Voor het laatste categorie kan Tech Lab proactief te werk gaan. Veel spelers in de PET-sector zijn al lid van Tech Lab. Meer informatie over PET's vindt u hier.

De expertise die nodig is om ad hoc inzet van PET's mogelijk te maken tussen groepen deelnemers aan het reclame-ecosysteem, kan verder worden opgesplitst in:

Hoe de PET's intern werken: de berekeningen De gebruikssituaties die PET's ondersteunen en de daaruit voortvloeiende API's

Het eerste deel vereist wiskundige en technologische deskundigheid: zij die vertrouwd zijn met wiskundige privacytechnieken en de inwendige werking van systemen. Veel van deze technieken kunnen al direct worden toegepast. Voor het tweede deel is geen nieuw type Werkgroepdeelnemer en -leider nodig. Het initiatief voor Privacy Enhancing Technologies van IAB Tech Lab spitst zich toe op het potentieel met de grootste impact: definitie van gebruikssituaties, API-normen voor PET's tussen paren/groepen van deelnemers aan het ecosysteem van digitale reclame, en het beheer van open-source-initiatieven die uit deze werkgroep kunnen voortkomen. Tech Lab kan bijvoorbeeld nagaan of het zich kan bezighouden met de wiskundige kant van PET's, mochten in de werkgroep specifieke behoeften worden vastgesteld. De PET-werkgroep brengt deskundigen op het gebied van technologie en digitale reclame samen om de normen en open-sourcehulpmiddelen te ontwikkelen die de toepassing van PET's op gebruikssituaties voor digitale reclame verder brengen. Het initiatief is in de eerste plaats gericht op:

Veilige multi-party berekeningen: Hoe verschillende partijen gegevens van meerdere zakenpartners kunnen delen, afstemmen en opvragen zonder de persoonlijke informatie over individuen te delen of openbaar te maken Differentiële privacy: Hoe we differentiële privacy kunnen toepassen om gegevens te analyseren en de vereiste bedrijfsgegevens te extraheren zonder de details van elk individu in de gegevensverzameling te kennen On-device analyseren en leren: Hoe we de overdracht van gegevens en uitvoering van functies op het apparaat van de gebruiker tot een minimum kunnen beperken, zodat de gebruiker te allen tijde zelf de controle heeft over zijn/haar privacy

Het initiatief omvat uitgebreide activiteiten om normen en richtlijnen te ontwikkelen en PET's in de digitale-reclamesector te promoten:

De PET's Werkgroep brengt deskundigen samen om normen en open-source-softwareprojecten te definiëren en te ontwikkelen, en richtlijnen te bieden voor het gebruik en de integratie van PET's in Adtech-stacks. Registreer u hier om lid te worden van de PET's WerkgroepPET's Evenementenreeks om de sector voor te lichten over en bewust te maken van de toepassing van PET's Promoten van Open Source-projecten, zoals vastgesteld door de PET's Werkgroep

 

PET's evenementenreeks

24 maart: Wat zijn privacybevorderende technologieën? (virtueel)13 september: Voorlichting over verschillende PET's (persoonlijk en virtueel onderdeel - nader vast te stellen)8 december: Producten en updates van PET's Werkgroep Tech Lab (persoonlijk en virtueel onderdeel - nader vast te stellen)

Gerelateerde artikelen