Initiatief inzake privacybevorderende technologieën (PET's)

 

 

Het doel van privacy is om het verzamelen en delen van persoonsgegevens tussen zakenpartners te beperken en te minimaliseren. Maar voor sommige kernfuncties van digitale reclame, zoals ad targeting, meting en attributie, is de mogelijkheid om gegevens over individuele gebruikers te identificeren en te delen simpelweg onmisbaar. Digitale reclame houdt het vrije en open internet in stand, daarom is het essentieel om alternatieve manieren te vinden om deze functies te leveren zonder de persoonsgegevens van gebruikers prijs te geven. Alleen zo kunnen we onze privacydoelstellingen halen en het vrije en open internet behouden waarop zo velen van ons zijn gaan bouwen. Tegenwoordig zijn er geavanceerde technologieën, zoals encryptie, differentiële privacy of k-anonimiteit, on-device computing en veilige multi-party berekening, die gemakkelijk kunnen worden toegepast om dit te bereiken.

Het afgelopen jaar zijn privacybevorderende technologieën in zwang geraakt, vooral omdat Meta, Snowflake, Neustar, Criteo en andere bedrijven hun investeringen bekend hebben gemaakt. PET's kunnen een groot deel van de bestaande infrastructuur voor digitale reclame beïnvloeden. Indien PET use cases en het integratieoppervlak op een versnipperde, niet-gestandaardiseerde manier worden ontwikkeld, stijgen de kosten van de transitie en daalt het potentieel voor geschaalde, voelbare gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer. Gesprekken over PET's vinden vandaag de dag overal plaats, maar worden niet aangestuurd door een representatieve coalitie van leiders uit de reclamesector

PET's kunnen in twee categorieën worden verdeeld:

PET's die worden ingezet door platforms als besturingssystemen en browsers (bv. Privacy Sandbox, SKAdNetwork, Privacy Click Measurement) PET's die ad hoc worden ingezet tussen paren van deelnemers aan het reclame-ecosysteem of meerdere partijen (bijv. Ads Data Hub, Snowflake, InfoSum, Meta's veilige multi-party berekeningsprocessen)

Wat de eerste categorie betreft, is het werk dat Tech Lab kan doen reactief. Tech Lab bepaalt niet wat platforms of browsers doen. Tech Lab kan wel helpen transities te vergemakkelijken en bijdragen aan discussies op het W3C en andere fora waar deze worden besproken en ontwikkeld. Voor het laatste categorie kan Tech Lab proactief te werk gaan. Veel spelers in de PET-sector zijn al lid van Tech Lab. Meer informatie over PET's vindt u hier.

De expertise die nodig is om ad hoc inzet van PET's mogelijk te maken tussen groepen deelnemers aan het reclame-ecosysteem, kan verder worden opgesplitst in:

Hoe de PET's intern werken: de berekeningen De gebruikssituaties die PET's ondersteunen en de daaruit voortvloeiende API's

Het eerste deel vereist wiskundige en technologische deskundigheid: zij die vertrouwd zijn met wiskundige privacytechnieken en de inwendige werking van systemen. Veel van deze technieken kunnen al direct worden toegepast. Voor het tweede deel is geen nieuw type Werkgroepdeelnemer en -leider nodig. Het initiatief voor Privacy Enhancing Technologies van IAB Tech Lab spitst zich toe op het potentieel met de grootste impact: definitie van gebruikssituaties, API-normen voor PET's tussen paren/groepen van deelnemers aan het ecosysteem van digitale reclame, en het beheer van open-source-initiatieven die uit deze werkgroep kunnen voortkomen. Tech Lab kan bijvoorbeeld nagaan of het zich kan bezighouden met de wiskundige kant van PET's, mochten in de werkgroep specifieke behoeften worden vastgesteld. De PET-werkgroep brengt deskundigen op het gebied van technologie en digitale reclame samen om de normen en open-sourcehulpmiddelen te ontwikkelen die de toepassing van PET's op gebruikssituaties voor digitale reclame verder brengen. Het initiatief is in de eerste plaats gericht op:

Veilige multi-party berekeningen: Hoe verschillende partijen gegevens van meerdere zakenpartners kunnen delen, afstemmen en opvragen zonder de persoonlijke informatie over individuen te delen of openbaar te maken Differentiële privacy: Hoe we differentiële privacy kunnen toepassen om gegevens te analyseren en de vereiste bedrijfsgegevens te extraheren zonder de details van elk individu in de gegevensverzameling te kennen On-device analyseren en leren: Hoe we de overdracht van gegevens en uitvoering van functies op het apparaat van de gebruiker tot een minimum kunnen beperken, zodat de gebruiker te allen tijde zelf de controle heeft over zijn/haar privacy

Het initiatief omvat uitgebreide activiteiten om normen en richtlijnen te ontwikkelen en PET's in de digitale-reclamesector te promoten:

De PET's Werkgroep brengt deskundigen samen om normen en open-source-softwareprojecten te definiëren en te ontwikkelen, en richtlijnen te bieden voor het gebruik en de integratie van PET's in Adtech-stacks. Registreer u hier om lid te worden van de PET's WerkgroepPET's Evenementenreeks om de sector voor te lichten over en bewust te maken van de toepassing van PET's Promoten van Open Source-projecten, zoals vastgesteld door de PET's Werkgroep

 

PET's evenementenreeks

24 maart: Wat zijn privacybevorderende technologieën? (virtueel)13 september: Voorlichting over verschillende PET's (persoonlijk en virtueel onderdeel - nader vast te stellen)8 december: Producten en updates van PET's Werkgroep Tech Lab (persoonlijk en virtueel onderdeel - nader vast te stellen)

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder