Nieuwe regels om misleidende reclame tegen te gaan in Nederlandse Reclame Code

 

Op 28 mei 2022 zijn artikel 8 en bijlage 1 van het algemeen deel van de Nederlandse Reclame Code (NRC) gewijzigd. Deze wijziging vloeit voort uit de omzetting van de Europese richtlijn modernisering consumentenbescherming in Nederlandse wet- en regelgeving. In artikel 8 NRC is geregeld wanneer reclame als misleidend kan worden beoordeeld. In bijlage 1 van de NRC staan situaties die onder alle omstandigheden als misleidende reclame worden aangemerkt (de zogenaamde ‘zwarte lijst’).

De nieuwe regels zijn niet bedoeld om wettelijke bepalingen met betrekking tot misleidende reclame te wijzigen of uit te sluiten.

Concreet hebben de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen kort samengevat betrekking op het volgende:

Rangschikking zoekresultaten op website: 1. Wees transparant over de rangschikking na een zoekopdracht (zie art. 8.3 sub d) & 2. Toon geen zoekresultaten zonder daarbij duidelijk te vermelden dat in de rangschikking sprake is van betaalde reclame (zwarte lijst) (zie punt 23 Bijlage 1)Reviews: 1. Informeer over of en hoe is verzekerd dat reviews afkomstig zijn van consumenten die het product daadwerkelijk hebben gekocht/gebruikt (zie art. 8.3 sub e) & 2. Beweer niet dat het echte klantbeoordelingen zijn terwijl dit niet is onderzocht (zwarte lijst) (zie punt 24 Bijlage I) & 3. Gebruik geen valse reviews (zwarte lijst) (zie punt 25 Bijlage 1)Gepersonaliseerde prijs: Maak kenbaar dat de prijs is gepersonaliseerd (zie art. 8.4 sub i)Prijsvermindering (van/voor): Zorg ervoor dat de van-prijs de laagste prijs is die de afgelopen 30 dagen door adverteerder is toegepast, behoudens de in het Besluit prijsaanduiding producten genoemde uitzonderingen (zie art. 8.6)Online marktplaats: informatie- en transparantieverplichtingen (zie art. 8.7)

Lees de nieuwe regels op www.reclamecode.nl/nrc.

Gerelateerde artikelen

Understanding the Adoption and Application of AI in Digital Advertising Rapport

In een nieuw rapport uitgebracht door IAB Europe, in samenwerking met Microsoft Advertising, worden cruciale inzichten gedeeld over de snelle adoptie en veelzijdige toepassing van Generative AI in de digitale advertentiesector. Dit rapport, getiteld 'Understanding the Adoption and Application of AI in Digital Advertising', belicht ook de urgente educatieve behoeften binnen deze technologie. Het onderzoek omvatte 146 professionals uit heel Europa, werkzaam in diverse sectoren en markten, waarbij opvalt dat bijna de helft van hen meer dan 10 jaar ervaring heeft binnen de digitale reclame-industrie. In dit rapport ontdek je: Huidige toepassingen: Inzicht in hoe AI momenteel wordt begrepen en ingezet in de digitale reclame. Dagelijks gebruik: Ontdek hoe bedrijven Generative AI integreren in hun dagelijkse werkprocessen, naast traditionele operationele verbeteringen. Toekomstige transformaties: Inzichten in hoe Generative AI de toekomst van het digitale reclamelandschap zal vormgeven. Belangrijkste bevindingen Wijdverbreide adoptie: 91% van de respondenten maakt al gebruik van of experimenteert met Generative AI. Budgetallocatie: 41% van de respondenten heeft specifiek budget gereserveerd voor experimenten met en implementatie van Generative AI. Talentontwikkeling: De helft van de bedrijven stimuleert het ontwikkelen van AI-talent binnen hun teams. Contentontwikkeling: Meer dan twee derde van de bedrijven past Generative AI toe om content te creëren. Creatieve ontwikkeling: De helft van de respondenten gebruikt AI voor het ontwikkelen van creatief materiaal. Educatieve behoeften: Een overweldigende 89% van de respondenten benadrukt de noodzaak voor meer educatieve initiatieven rondom Generative AI. Download rapport

Lees verder