Nieuwe wetgeving: de Data Act

 

 

Na het vrije verkeer van goederen, diensten, mensen en kapitaal, moet data ook vrij(er) verhandeld kunnen worden binnen de Europese Unie. Tenminste, als het aan de Europese Commissie ligt. Dit kan worden afgeleid uit de ‘European data strategy’. Als data voor iedereen binnen de Europese Unie toegankelijk wordt gemaakt, leidt dat volgens de Europese Commissie tot meer concurrentie en daarmee innovatie.

Doorgifte van Europese data moet makkelijker

Onderdeel van de European data strategy is het op 23 februari gepubliceerde wetsvoorstel: Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data (oftewel: Data Act). De wet moet de doorgifte van data in de Europese Unie gaan vergemakkelijken. Op alle mogelijke vormen van informatie waaronder ook persoonlijke informatie (oftewel: persoonsgegevens) is de wet van toepassing. Daarmee komt de Data Act in het werkveld van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de bescherming van persoonsgegevens regelt. Maar als op basis van de Data Act persoonsgegevens gedeeld moeten worden met een partij, terwijl dit op grond van de AVG niet mag, gaat de AVG voor; de Data Act doet dus geen afbreuk aan de werking van de AVG.

De belangrijkste regels op een rij

Ten eerste, bij tastbare producten zoals een smart TV kan het zijn dat door de gebruiker data wordt geproduceerd (denk aan: voorkeuren, tijd van kijken, gebruikte apps, etc.). Aanbieders van dergelijke producten moeten de gebruikers te allen tijde toegang geven tot de data die zij bij het gebruik produceren. Uitgangspunt hierbij is dat direct toegang moet worden gegeven tot de data. Dit betekent dat niet eerst een verzoek ingediend moet worden om toegang te krijgen. Personen kunnen bedrijven machtigen om in plaats van hun toegang te krijgen tot dit soort gegevens. Kleine organisaties worden uitgesloten van de transparantieverplichting zodat hun concurrentiepositie wordt beschermd/verbeterd ten opzichte van grotere organisaties. Een kleine organisatie is een organisatie met minder dan 50 werknemers en/of een jaaromzet van minder dan 10 miljoen euro.

Ten tweede bevat de Data Act strengere regels voor aanbieders van cloudopslag. Zo moeten cloud-providers op basis van het wetsvoorstel de mogelijkheid gaan bieden om gemakkelijk te switchen met een andere cloud-provider. Dit betekent dat als een organisatie besluit gebruik te willen maken van een andere cloudopslag de cloud-provider dit moet faciliteren. Dit wordt ook wel interoperabiliteit genoemd.

Tot slot moeten cloud-providers maatregelen treffen om de doorgifte van data die geen persoonsgegevens zijn naar landen buiten de Europese Unie te voorkomen als dit in strijd is met Europees of nationaal recht. Persoonsgegevens zijn in dit geval uitgesloten, omdat de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie al is geregeld in de AVG. Zo heeft de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit op basis van de AVG geoordeeld dat het gebruik van Google Analytics onrechtmatig is. Doordat Google persoonsgegevens die het verzamelt met Google Analytics zou delen met de Amerikaanse tak van het bedrijf.

Meer transparantie en interoperabiliteit

In de Data Act is een beweging richting meer online transparantie en interoperabiliteit duidelijk te herkennen. Deze beweging kan ook worden gezien in de Digital Services Act en Digital Markets Act. Dit zijn twee voorstellen die eerder dit jaar door het Europees Parlement zijn behandeld. In de voorstellen wordt meer transparantie afgedwongen bij het tonen en gebruik van gepersonaliseerde advertenties en daarnaast verplicht het dat bepaalde diensten met elkaar moeten kunnen samenwerken (interoperabiliteit). De verwachting is dat deze beweging in de toekomst voortgezet wordt.

Het Europees Parlement en Raad van de Europese Unie hebben het wetsvoorstel in behandeling genomen. Het is nog onduidelijk wanneer (en of) de definitieve versie bekend gemaakt wordt.

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder