Opnieuw een boete van de Ierse toezichthouder

Auteur: Sander van Oostrom

De Ierse Data Protection Commission (DPC) heeft opnieuw een hoge boete opgelegd aan een grote speler in de techwereld. In dit artikel bespreekt VIA-jurist Sander van Oostrom het besluit van de DPC.

 

De Ierse Data Protection Commission (DPC) heeft opnieuw een hoge boete opgelegd aan een grote speler in de techwereld. Ditmaal is de Chinese video-app TikTok aan de beurt, met een boete van maar liefst 345 miljoen euro wegens het overtreden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tussen 31 juli 2020 en 31 december 2020. TikTok krijgt de boete opgelegd omdat het de privacy van kinderen op het platform onvoldoende zou hebben beschermd. 

Standaardinstellingen

Een van de pijnpunten was de manier waarop TikTok standaardinstellingen configureerde voor accounts van kinderen. Deze accounts werden automatisch ingesteld op ‘publiek’. Hierdoor waren de video’s die geplaatst werden niet alleen voor ‘vrienden’ te zien, maar door iedereen op het platform en zelfs daarbuiten. TikTok is van mening dat het maatregelen hiervoor had genomen, door een beeldvullende pop-up te laten zien met daarin de vraag of ze hun video’s niet liever ‘prive’ wilden maken. Voor de DPC was dit onvoldoende, omdat TikTok dit ook had kunnen omdraaien. Hoewel TikTok in januari 2021 de standaardinstellingen voor kinderen heeft gewijzigd naar privé, heeft de DPC toch besloten TikTok te beboeten.

Family pairing

De toezichthouder is daarnaast van mening dat TikTok onvoldoende heeft voorkomen dat zijn jongste gebruikers bepaalde omwegen gebruikten om leeftijdsbeperkingen op het platform te omzeilen. Dit werd minderjarigen te gemakkelijk gemaakt, met name door gebruik te maken van de ‘Family Pairing’-functie. TikTok introduceerde Family Pairing in april 2020, waardoor volwassenen hun accounts kunnen koppelen aan accounts van kinderen om de schermtijd te beheren, ongewenste inhoud te beperken en voor deze zaak relevant: direct messaging te blokkeren of toe te staan. Volgens de DPC was deze functie echter slecht ingericht; TikTok kon onvoldoende controleren of het daadwerkelijk om de ouders/verzorgers ging. Hierdoor kon theoretisch gezien elke volwassene de privacywaarborgen van een kind verzwakken door middel van het toestaan van direct messaging, aldus de toezichthouder.

Leeftijdsverificatie

Daarnaast heeft TikTok tekortkomingen getoond in het handhaven van haar eigen leeftijdsbeperkingen. Ondanks enkele maatregelen om minderjarige gebruikers onder de dertien jaar te detecteren en te verwijderen, zoals het inschakelen van moderators en de mogelijkheid voor andere gebruikers om minderjarigen te melden, was de leeftijdsverificatie volgens de DPC ontoereikend. TikTok had geen nauwkeurige schatting gemaakt van het aantal gebruikers onder de dertien jaar op het platform en de daaraan verbonden risico's. Bovendien waren de gebruikte methoden voor leeftijdsverificatie gemakkelijk te omzeilen. TikTok vroeg bijvoorbeeld alleen naar de leeftijd van de gebruiker, zonder dit te verifiëren. 

Reactie TikTok

TikTok heeft gereageerd op het besluit van de DPC en stelt  dat deze onterecht is. Ze zijn het met name oneens met de hoogte van de opgelegde boete. TikTok benadrukt dat de kritiek van de DPC betrekking heeft op functies en instellingen die drie jaar geleden van kracht waren. Waarvan sommige al lang voordat het onderzoek begon waren aangepast, zoals het standaard instellen van alle accounts onder de 16 jaar op privé.

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder