Overzicht vereisten cookiebanner Europese landen

Er heerst momenteel veel onduidelijkheid over de verplichting van de "Reject-all" knop in cookiebanners. Hoewel de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deze nog niet verplicht heeft gesteld, zien we dat autoriteiten in andere Europese landen wel deze verplichting opleggen. Bovendien lijkt de European Data Protection Board (EDPB) ook die richting op te gaan. Onlangs heeft een 'taskforce' van de EDPB een rapport gepubliceerd over de juiste toepassing en implementatie van cookiebanners. Uit dit rapport blijkt dat het ontbreken van een "Reject-all" knop in de cookiebanner door de meerderheid van de leden als een inbreuk wordt gezien.

Om een beter beeld te krijgen van onze positie ten opzichte van andere landen, hebben we een overzicht samengesteld van enkele omliggende landen en hoe zij dit hebben geregeld.

Gerelateerde artikelen