Poortwachters van het Internet: DMA's Impact op techreuzen

Auteur: Sander van Oostrom

De Europese Commissie heeft onlangs de eerste groep ‘poortwachters’ aangewezen die onder de Digital Markets Act (DMA) vallen. In dit artikel bespreekt VIA-jurist Sander van Oostrom de strenge regels, om de concurrentie op de digitale markt te bevorderen door eerlijke(re) kansen te bieden aan concurrerende bedrijven.

 

De Europese Commissie heeft onlangs de eerste groep ‘poortwachters’ aangewezen die onder de Digital Markets Act (DMA) vallen. Dit zijn techbedrijven die door hun omvang een sleutelpositie innemen, doordat ze de toegang tot de markt kunnen beïnvloeden. Hierdoor zijn kleinere bedrijven van de poortwachters afhankelijk en kunnen consumenten de diensten amper omzeilen. Deze poortwachters moeten zich gaan houden aan strenge regels, om de concurrentie op de digitale markt te bevorderen door eerlijke(re) kansen te bieden aan concurrerende bedrijven.

Aanwijzing van Poortwachters

De Europese Commissie heeft zes bedrijven aangemerkt als poortwachters onder de DMA, namelijk Alphabet (Google), Amazon, Apple, Bytedance (TikTok), Meta en Microsoft. Deze zes poortwachters zijn vervolgens weer verantwoordelijk voor zogenoemde ‘kernplatformdiensten’. Onder de zes bedrijven zijn in totaal 22 kernplatformdiensten aangewezen. Dergelijke diensten zijn volgens de DMA cruciale toegangspunten tussen bedrijven en consumenten. 

Bron: Europese Commissie 

Belangrijkste Regels DMA

De eerste zes poortwachters zijn nu aangewezen en weten dat zij met hun kernplatformdiensten moeten gaan voldoen aan verschillende eisen van de DMA. Poortwachters mogen hun eigen diensten niet langer bevoordelen op hun platforms, wat betekent dat ze gelijke kansen moeten bieden aan concurrerende bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn dat besturingssystemen alternatieve appwinkels moeten toestaan en ontwikkelaars de vrijheid geven om alternatieve betaalmethoden aan te bieden. Bijvoorbeeld Apple mag nu niet langer exclusief de App Store op iPhones aanbieden en gebruikers verplichten om via Apple Pay te betalen. Daarnaast moeten besturingssystemen gebruikers de mogelijkheid geven om voorgeïnstalleerde apps te verwijderen en standaardinstellingen aan te passen, zodat gebruikers volledige vrijheid hebben in de keuze van apps en diensten die ze willen gebruiken.Verder moeten berichtendiensten interoperabel worden met concurrenten. Dit betekent concreet dat bijvoorbeeld een Whatsapp-gebruiker moet kunnen communiceren met een gebruiker van een andere berichtendienst, zoals Signal (mocht Signal dit willen).

Hoe nu verder

Poortwachters hebben een half jaar de tijd om aan de DMA-regels te voldoen, met een deadline van 6 maart 2024. Overtreders riskeren boetes tot tien procent van hun wereldwijde jaaromzet, die kunnen oplopen tot twintig procent bij herhaalde overtredingen. Parallel aan de aanwijzing van poortwachters heeft de Commissie onderzoeken geopend om te beoordelen of sommige andere bedrijven ook als ‘kernplatformdienst’ moeten worden aangemerkt. Mogelijk worden de bedrijven die onder de DMA vallen dus nog uitgebreid. 

 

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder