Update: TCF – actieplan

De Belgische rechter heeft besloten dat IAB Europe het TCF-actieplan niet hoeft uit te voeren in afwachting van een beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ). In 2021 verklaarde de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (APD) het gebruik van het TCF van IAB Europe onrechtmatig. IAB Europe heeft hiertegen beroep aangetekend, en de zaak ligt momenteel nog bij het HvJ. In de tussentijd had de APD IAB Europe verzocht een actieplan op te stellen en uit te voeren om het TCF in overeenstemming te brengen met haar zienswijze. Dit actieplan is opgesteld door IAB Europe en APD heeft de inhoud uiteindelijk goedgekeurd. Echter, IAB Europe stelt dat de APD dit plan niet had mogen goedkeuren, aangezien de zaak nog moet worden behandeld door het HvJ. Om te voorkomen dat er wijzigingen worden doorgevoerd die later mogelijk moeten worden teruggedraaid in afwachting van de beslissing van het HvJ, heeft IAB Europe de Belgische rechter verzocht om de goedkeuring van de APD te vernietigen. De rechter is hier in meegegaan. 

Deze uitspraak heeft geen invloed op de implementatie van TCF v2.2, die gaat gewoon door.

Zie het volledige nieuwsbericht hier.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!