IAB Europa verkrijgt opschorting van uitvoering TCF-actieplan

IAB Europa verkrijgt opschorting van uitvoering TCF-actieplan

In een persbericht dat op 15 maart is uitgestuurd bevestigt IAB Europa dat de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (APD) vrijwillig de zes maanden implementatietermijn van het TCF-actieplan heeft opgeschort. Het actieplan werd op 11 januari 2023 goedgekeurd door de APD met een implementatietermijn van zes maanden (11 juli 2023). Deze goedkeuring vond plaats terwijl er nog enkele punten openstonden die worden onderzocht door het Hof van Justitie van de Europese Unie, als gevolg van het beroep van IAB Europa tegen de APD-beslissing van februari 2022 bij de Belgische Marktrechtbank.

IAB Europa heeft een bijgewerkte FAQ over de TCF gepubliceerd op hun website, die hier te vinden is.

PERSBERICHT

IAB Europe Obtains Suspension of TCF Action Plan Implementation Due to Ongoing Proceedings

BRUSSELS, BELGIUM – 15 March 2023: IAB Europe confirmed today that the APD has voluntarily suspended the six-month implementation period of IAB Europe’s action plan.

IAB Europe’s action plan was unexpectedly validated by the APD on 11 January 2023, with a six-month deadline for implementation (11 July 2023). The validation occurred while outstanding points are being examined by the Court of Justice of the European Union (CJEU), further to IAB Europe’s appeal against the APD decision of February 2022 before the Belgian Market Court.

As a result, IAB Europe lodged a second appeal before the Belgian Market Court against the APD decision to validate the action plan and requested interim measures. This formal challenge turned out to be indispensable to prevent the APD from preempting the CJEU’s response and avoid implementation of changes to the TCF that may need to be rolled back when the CJEU’s ruling is rendered.

IAB Europe is pleased to confirm that the APD has decided as a result of IAB Europe’s appeal to suspend voluntarily the implementation period of the action plan. The Belgian Market Court’s ruling on this second appeal is expected at the end of Q2 or beginning of Q3 2023. If it then upholds the APD’s validation decision of January 2023, despite the fact that this validation decision was taken while the appeal against the February 2022 is pending, the implementation period will resume at that time. This would postpone the deadline for implementation to Q4 2023 instead of 11 July 2023.

“The APD’s validation of the action plan was a welcome confirmation of the legality of the TCF, but its timing had raised legitimate concerns,” noted Townsend Feehan, IAB Europe CEO, “many organisations in the sector have shared their surprise that the APD imposed a deadline for implementation despite the referral of key questions to the European Court of Justice.”

“Given the impact of that referral on the foundations of the APD’s decision of last year, and by extension on the action plan, that deadline in practice could have robbed the referral of its utility,” continued Feehan. “The voluntary suspension by the APD of the implementation of the action plan will enable the release of sustainable improvements to the TCF pending the decision of the Belgian Market Court.”

As the deadline of 11 July 2023 ceases to apply, IAB Europe will move forward with various iterations to the TCF that are less directly impacted by the CJEU procedure, including some that could not be contemplated in the allocated time. More information regarding such iterations and their timing will be provided at a later stage, so as to enable TCF participants to prepare for them.

An updated FAQ regarding the TCF can be found on IAB Europe’s website, here.

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder