Cookieless

Data toepassing is niet nieuw, maar in de huidige ontwikkelingen neemt data een cruciale positie in. Het is een onderwerp met vele aspecten; van techniek tot legal en van effectiviteit tot organisatie. Maar wat is data nu eigenlijk echt binnen digital advertising? Met de Taskforce Data & Techniek speelt VIA in op de toenemende behoefte aan kennis en sturing op het gebied van data. Door kennis uit te wisselen, cases te verzamelen en intensief samen te werken met andere VIA-leden wil de taskforce alle obstakels overwinnen die genomen moeten worden om de totale markt te laten groeien.

 

Victor van Venrooij

digitalAudiencee
Taskforcevoorzitter Cookieless

Head of Business Developement bij digitalAudience, verantwoordelijk voor de uitrol naar nieuwe landen met het Data Collaboratie SaaS platform. Sinds 2009 actief in programmatic advertsing en tech, onder andere een aantal jaren als CCO van Yieldr en als Business Development Manager bij Liveramp. 

Gerelateerde berichten

Negen alternatieven voor third party cookies

Het privacybewustzijn bij consumenten is wereldwijd nog nooit zo hoog geweest. Uit recent onderzoek van PWC blijkt bijvoorbeeld dat slechts 10% van de consumenten het gevoel heeft complete controle te hebben over zijn of haar persoonlijke data en 79% is bezorgd over hoe hun data gebruikt wordt door bedrijven. Om het vertrouwen terug te winnen, ging de techindustrie de afgelopen jaren overstag en beloofde haar gebruikers datgene waar ze dringend om vroegen: meer privacybescherming. Veel adverteerders vragen zich dan ook terecht af of 2021 het laatste jaar van de third party cookies is. Niet goed voorbereidBegin 2020 kondigde Google aan third party cookies binnen Chrome binnen twee jaar te zullen blokkeren. Safari en Firefox blokkeren al systematisch cookies van derden. De deadline van Chrome komt steeds dichterbij en Apple is al begonnen om tracking op mobiel te belemmeren met het Transparency Framework in iOS. Van de adverteerders, bureaus en ad-techplatformen gaf 91% in het C-level-onderzoek van vorig jaar aan, niet goed voorbereid te zijn op deze aankomende veranderingen, terwijl een ruime meerderheid aangeeft dat dit toch echt een bedreiging is (63%). In dit artikel beschrijft de taskforce Cookieless van VIA de uitdagingen, maar gaat ze ook in op de mogelijke oplossingen, want die zijn er zoveel dat eigenlijk niemand zich zorgen hoeft te maken. De belangrijkste les is alleen dat we niet stil moet blijven zitten, maar vertrouwd moet raken met nieuwe manieren van campagneplanning en -uitvoering. Wat verdwijnt er en wat zijn de mogelijke oplossingen? Verdwijnt: Audience targeting en retargetingHet digitale ecosysteem zoals we het nu kennen gebruikt ‘de cookie’ als fundament voor advertising, targeting en analytics. Al jaren worden cookies niet alleen gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren binnen een bepaalde omgeving, maar ook om de juiste doelgroepen aan te kunnen spreken binnen en buiten de eigen omgeving. In de meeste gevallen hebben adverteerders niet voldoende aan hun eigen first party data en maken ze daarom gebruik van targeting en data van derde partijen middels verschillende ad-techplatformen. Audiences zijn gebundelde dataprofielen die bestaan uit duizenden, soms wel tien- tot honderdduizenden, consumentenprofielen. Dataproviders en datamanagement-platformen verzamelen, door middel van het plaatsen van third party cookies, anoniem gebruikersgegevens op basis van: Beschikbare demografische gegevens; Online zoek-/leesgedrag; Samenwerkingen met commerciële partijen. Deze gebruikersgegevens worden vervolgens gevormd tot relevante doelgroepsegmenten. Deze segmenten worden samengesteld door de profielen met bepaalde gemene delers te bundelen, denk aan leeftijd, locatie, interesse, leesgedrag en ga zo nog maar even door. Je kunt je voorstellen dat als deze data straks door het verdwijnen van third party cookies niet meer beschikbaar is, een groot deel van het marketingbereik en de efficiëntie daarvan verloren gaat. Mogelijke alternatievenEr zijn verschillende voorstellen om audience targeting zonder cookies toch mogelijk te maken. Het meest relevante alternatief dat door het World Wide Web Consortium (W3C) wordt genoemd, is het verzamelen van de data op het device van de gebruiker of op een server van een onafhankelijke externe partij. Het beheren en bewaken van deze data komt daarmee direct in handen van de consument of van de onafhankelijke poortwachter. Andere alternatieve opties die al in de markt worden besproken zijn: FLoC: Federated Learning of Cohorts (TURTLEDOVE)Binnen FLoC gaat het niet om contextuele targeting, ook niet om retargeting, maar om interest-based targeting.FLoC onderzoekt hoe een browser mensen met vergelijkbaar zoekgedrag kan groeperen. Onderzoeksbureaus kunnen vervolgens het zoekgedrag van grote groepen observeren in plaats van de activiteit van individuen. Ad targeting zou dan deels gebaseerd worden op de groep waarin een persoon valt. Gatekeeper / Proprietary Cohorts (SPARROW)Het poortwachteridee is om een beperkt aantal non-profit, server side ‘constructs’ te creëren, de zogenaamde gatekeepers. De rol van deze gatekeepers is het verzamelen van individuele user ID’s. Deze ID’s worden vervolgens verwerkt tot een profiel en gegroepeerd in een ‘cohort’. Aan dit cohort wordt een ID toegekend dat wordt teruggestuurd naar de partij die de ID heeft aangeleverd. Partijen die aangesloten zijn bij de gatekeepers plaatsen hun naam op een ‘well known endpoint’ waarop een browser kan controleren welke partijen individuele ID-data mogen sturen en ontvangen.Een alternatief hierop is Proprietary Cohorts, deze variant gaat wat dieper in op hoe een cohort tot stand komt, bijvoorbeeld door het bouwen van een profiel op basis van surfgedrag. Fenced frameHet idee van een fenced frame is om met behulp van een frame een duidelijke scheiding aan te brengen tussen een website en de content op die site. Dit fenced frame brengt een grens aan tussen de hostpagina en het cross-site embedded document, zodat gebruikersdata niet zichtbaar is voor de andere partijen, waardoor er ook geen cross-siteprofielen opgemaakt kunnen worden. Op deze manier limiteer je de toegang tot advertentiescripts tot het noodzakelijke om targeting mogelijk te maken. First party setsDe toepassing van first party sets wil het mogelijk maken om verschillende domeinen van een entiteit samen te bundelen als first-partynetwerk. Verdwijnt: Frequency cappingCookies worden niet alleen voor commerciële doeleinden gebruikt, ze helpen de websitebezoeker ook bij bijvoorbeeld frequency capping. Frequency capping geeft adverteerders namelijk de mogelijkheid om het aantal keren dat een gebruiker dezelfde advertentie ziet, te beperken. Door het verdwijnen van de cookies kunnen browsers straks geen browser-gebaseerde ID-data verzamelen, waardoor één-op-één frequency capping niet meer mogelijk is, met als gevolg dat campagnekosten zullen stijgen en de advertentie meerdere keren door de consument gezien wordt, waardoor advertentiemoeheid bij de consument zal toenemen. Mogelijke alternatievenDe mogelijke alternatieven voor frequency capping richten zich vooral op het bijhouden van de impressies van een advertentie in de browser om zo te voorkomen dat deze te vaak wordt getoond. Dit kan door de ad history in de browser bij te houden of door gebruikers aan ‘exclusion groups’ toe te voegen. Frequency Capping and Frequency OptimizationDe frequentie van advertenties bijhouden in de browser door middel van ‘ad history’. Private Exclusion Targeting Rendered Exclusively Locally (PETREL)De frequentie van advertenties bijhouden in de browser door middel van exclusion groups, net zoals bij het TURTLEDOVE-alternatief. Verdwijnt: Resultaten metenZowel impressiepixels die bijhouden of een bezoeker de advertentie heeft gezien als clicktrackers die bijhouden of een gebruiker op een advertentie klikt, gebruiken third party cookies. Als het straks niet meer mogelijk is om deze data naar een adverteerder te herleiden, is het niet meer mogelijk om de impact van de ingekochte impressies te meten, met als gevolg een afname in attributiemogelijkheden. Een simpele meting van het aantal kliks op een advertentie zegt immers niet voldoende over de prestatie van een campagne. Zonder de mogelijkheid om een conversie toe te schrijven aan een klik, zullen naar verwachting ook de kosten per conversie gaan stijgen met een dalende Return on Advertising Spend (ROAS) als gevolg. Mogelijke alternatievenEen mogelijk alternatief is dat adverteerders net als tien jaar geleden weer gaan sturen op het genereren van kliks, om op die manier zoveel mogelijk conversies toe te kennen aan de media-inzet, zelfs wanneer de klik op een advertentie niet het doel is. Een andere optie waarover gesproken wordt, is het meten van resultaten door aan de browser conversies te rapporteren. De browser zal deze data vervolgens anoniem doorsturen naar de bron van een advertentie. Verder wordt er gesproken over alternatieven waarbij een gebruiker die meerdere browsers gebruikt wordt herkend, waardoor ook resultaatmeting over alle browsers heen mogelijk wordt gemaakt. Conversion measurement / API Ad click attribution / Private Click MeasurementDeze drie alternatieven willen dat de browser vastlegt op welke website een advertentie een conversie oplevert waarna de browser deze conversie als zodanig terugstuurt naar de adverteerder. Cross-Browser Anonymous Conversion Reporting / Privacy Preserving Multi-Channel AttributionBij deze alternatieven ligt de focus op het herkennen van gebruikers door (meerdere) browsers en deze data onderling te delen. Deze optie lijkt veel op de variant waarbij browsers als poortwachter dienen versus de externe ‘identity provider’-variant. Aggregate reporting APIHet aggregate reporting API is een voorstel voor een nieuwe webplatform-API die het mogelijk maakt om informatie over meerdere websites samen te voegen tot één enkel, privacy waarborgend rapport.Deze API is, net als de conversiemeet-API, bedoeld om een betrouwbaar pad te bieden voor het meten van advertenties zonder dat er consistente cross-site identifiers zoals cookies van derden hoeven te worden gebruikt. Dit alternatief maakt het hierdoor mogelijk om advertenties te meten op een manier die de privacy veel beter waarborgt.Normaal gesproken wordt de frequentie van het meten van advertenties beperkt door middel van cookies van derden, om het aantal weergaven per advertentie op de website van de uitgevers bij te houden. Wanneer de status van een derde partij echter niet beschikbaar of anderszins ongewenst is, kan deze functie worden benaderd door het gebruik van frequentiecaps per uitgever, samen met enkele globale, geaggregeerde gegevens voor kalibratie. Wat kan de markt verwachten?De taskforce Cookieless van VIA zal in de komende maanden veel informatie rondom dit topic met de markt delen. Wil je meer weten over dit onderwerp? Luister vooral nog eens naar de podcast over de impact van cookieless op Identity Management. Daarnaast vind je in dit artikel meer informatie over de impact van de opt-in advertentietracking in iOS 14, met daarbij een webinar waarin experts discussieerden over de toekomst van datagedreven adverteren en over de mogelijke rol van het IAB Transparency and Consent Framework (TCF) in dit proces.

Lees verder

De Taskforce Cookieless maakt ingewikkelde materie toegankelijk

Door het langzaam verdwijnen van het huidige digitale-advertentielandschap wordt de branche op zijn kop gezet. Er is geen standaard alternatief en de onzekerheid groeit. Iedereen is op zoek naar toegankelijke informatie en dat is precies wat de nieuwe Taskforce Cookieless gaat brengen, vertelt Robin Loef, voorzitter van de taskforce, in dit gesprek met Wendy Pouw, directeur VIA. Wendy Pouw: Robin, om maar gelijk met de deur in huis te vallen: het verdwijnen van de cookies is een thema dat in de markt voor veel vragen en onzekerheid zorgt, hoe gaan jullie als taskforce de markt helpen? Robin: Doordat er geen standaard alternatief is en we allen de fundering onder het huidige digitale-advertentielandschap zien verdwijnen, zijn marketeers op zoek naar toegankelijke informatie. Het aantal webinars, artikelen en podcasts over dit onderwerp is enorm groot, maar die zijn allemaal vrij complex. Wij maken de materie toegankelijk en begrijpelijk, zodat iedere marketeer, of het nu een beginner of een oude rot in het vak is, weet en begrijpt wat hem of haar straks staat te wachten. Samen met de andere taskforces loodsen wij iedereen door alle ontwikkelingen rondom de cookie, van de impact op media-inkoop tot targetingalternatieven. Wendy Pouw: Wat is volgens jou de impact op de markt van het verdwijnen van de cookies? Robin: De impact is groot, maar het is niet spannend of eng. Verandering heeft de wereld van de reclame al zo veel mooie innovaties opgeleverd, waarom zou dat bij deze verandering anders zijn? Misschien ben ik wel een typische millennial die in iedere verandering zoekt naar het positieve of de uitdaging. Maar wat de big tech ook bedenkt en gaat doen, het centrale doel is en blijft dat gebruikers de mogelijkheid moeten hebben om zelf te kiezen in hoeverre en voor welk doel ze hun (online) gegevens willen delen. Om tot een oplossing te komen moeten we onszelf dwingen om creatief te denken. We moeten een situatie creëren waarin reclame zijn relevantie behoudt zonder de privacy van de ontvanger te schenden.Wendy Pouw: Net voor de feestdagen, op 15 december, onthulde de Europese Commissie haar voorstel voor de Digital Services Act (DSA) en de Digital Markets Act (DMA), de nieuwe mededingingswet voor digitale bedrijven. In beide onderdelen wordt uitgebreid en vrij kritisch aandacht besteed aan de rol en impact van cookies. Ben je het eens met de standpunten die daarin worden ingenomen? Robin: In de basis gaan beide stukken over de bescherming van de rechten van internetgebruikers. Ik ben het er uiteraard mee eens dat wet- en regelgeving die de rechten van de internetgebruikers bevordert een stap voorwaarts is. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat niet één dominante onderneming een monopoliepositie inneemt of dat misbruik sneller gesignaleerd en gestopt kan worden. Waar ik het ook mee eens ben, en zal blijven, is dat een deel van de kracht van online reclame in relevantie zit om zo irritatie bij de consument te voorkomen. Voorheen gebeurde dit met gebruik van cookies, en zoals het er nu naar uitziet kan dat straks niet meer. Ik ben heel benieuwd hoe deze eerste concepten van de DSA en DMA zich in de komende jaren gaan ontwikkelen en als taskforce blijven we ze daarom natuurlijk nauwlettend volgen. Maar ik ben ervan overtuigd dat in de tussentijd de markt slimme oplossingen zal bedenken om op een relevante manier online te adverteren. Wendy Pouw: Zijn jullie voor de taskforce nog op zoek naar nieuwe teamleden? Robin: Op dit moment zijn we nog vooral bezig met het vormen van de taskforce. Hierbij proberen we een zo goed mogelijke afspiegeling van de sector te vormen. Daarmee bedoel ik niet enkel het type organisatie, maar ook juist het vormen van een diverse groep mensen. Los daarvan zijn we zeker op zoek naar enthousiaste mensen die zich aan willen sluiten bij de taskforce. Deze taskforce biedt een plek aan iedereen die een waardevolle bijdrage kan leveren. Als dit je interessant lijkt, neem dan vooral contact op met het bureau van VIA.

Lees verder

Kijk terug: VIA Webinar - The Cookie-less Era part 1

Third Party Cookies gaan verdwijnen, dat is een feit, maar ondanks dat zijn er veel vragen. Om antwoord te geven op deze vragen duiken we, in deze tweedelige webinar serie, in het onderwerp The Cookie-less Era. Part 1 - Wat is de impact en wat moet ik nu gaan doen? Tijdens dit eerste webinar neemt Robin Loef, voorzitter taskforce Cookieless, je kort mee in de definities en legt je uit waar we het nou eigenlijk met zijn allen over hebben. Vervolgens gaat Andries Hiemstra, Orange Valley, inop wat er nu gaat veranderen en wat de impact daarvan is. Simon Harris, DPG Media, gaat in op de impact voor Publishers en de acties die ondernomen kunnen worden. Nicole Wolters Ruckert sluit de webinar af met de legal impact en de voorbereidingen die je moet treffen. Kijk nu de webinar terug - let op je moet inloggen om de webinar terug te kunnen kijken. Bekijken

Lees verder

Kijk terug: VIA Webinar - The Cookie-less Era part 2

Third Party Cookies gaan verdwijnen, dat is een feit, maar ondanks dat zijn er veel vragen. Om antwoord te geven op deze vragen duiken we, in deze tweedelige webinar serie, in het onderwerp The Cookie-less Era. Part 2 - Wat zijn de oplossingen? In het tweede deel gaan we in op de oplossingen. We bekijken de oplossingen vanuit verschillende hoeken. Kijk nu de webinar terug - let op je moet inloggen om de webinar terug te kunnen kijken. Kijk terug

Lees verder

De impact van cookieloze browsers op advertising. Is de koek op?

Verslag in twee delen over de 'cookieless era' DEEL 1 Dit artikel verscheen eerder op Marketingfacts Dat third-party cookies over niet al te lange tijd gaan verdwijnen is een feit, desondanks heeft de markt nog steeds veel vragen over hoe hier het best mee om te gaan. Om de materie toegankelijk en begrijpelijk te maken, zodat iedere marketeer weet en begrijpt wat hem of haar straks staat te wachten, organiseert de VIA Taskforce Cookieless een tweedelige webinarserie in de wereld zonder cookies. Speciaal voor Marketingfacts zetten we na ieder webinar de belangrijkste feiten op een rij. In de eerste aflevering spraken Andries Hiemstra (Orange Valley), Simon Harris (DPG Media) en Nicole Wolters Ruckert (Allen & Overy) over wat er nu precies gaat veranderen, wat de impact hiervan is voor publishers en welke voorbereidingen je moet treffen. Hoe zit het ook alweer? Voor het webinar van start ging vertelde Robin Loef, voorzitter van de Taskforce Cookieless, eerst nog even welke definities in het webinar worden gehanteerd: Cookieless: wat moet ik ermee? Los van de ontwikkelingen op privacygebied bij de verschillende browsers, waren third-party cookies volgens Andries Hiemstra sowieso al aan vervanging toe. Het mechanisme bestaat immers al ruim twintig jaar en in de coronapandemie is de digitale transformatie met zeven jaar versneld, dus volgens Andries is het niet meer dan vanzelfsprekend dat er betere alternatieven worden ingezet om de juiste doelgroep op het juiste moment te bereiken. De meerwaarde zit in first-party data In het kader van ‘ieder nadeel heeft zijn voordeel’ roept Andries op om de focus te verleggen naar datagedreven persona’s, waarbij wordt gekeken naar de eigenschappen van bestaande klanten. Oftewel: first-party data. Helaas heeft het verzamelen van first-party data wel wat meer voeten in de aarde. De juiste data-infrastructuur moet op orde zijn (koppelingen CRM bijvoorbeeld) en het duurt langer voordat er een behoorlijke hoeveelheid data is waarop je je marketing kunt afstemmen. Maar de relevantie van first-party data wordt wel alleen maar groter, immers de klanten die in deze datapoule zitten, hebben sterke interesse getoond in jouw merk. Nieuwe targetingmogelijkheden Een van de targetingmogelijkheden kan vervolgens contextual targeting zijn. Hierbij wordt gekeken waarin jouw relevante persona geïnteresseerd is. Vervolgens wordt gekeken waar op internet content over dit onderwerp staat om daaromheen jouw advertenties, die overeenkomen met het thema van de content, te tonen. Een voorbeeld is de STER. Zij adverteren nu geheel cookieloos en laten alleen advertenties zien rondom thema’s waarin de doelgroep van de adverteerder is geïnteresseerd. Het spreekt voor zich dat het niet gemakkelijk zal zijn om het succes van STER te evenaren, maar dit mag je niet tegenhouden. Zet vandaag nog de eerste stapDe eerste stap die je moet zetten is het in kaart brengen van je doelgroep. Alleen als je weet wie je klanten zijn en hoe ze zich gedragen in de customer journey, weet je op welke touchpoints je ze het best kunt bereiken. Vervolgens is het gewoon een kwestie van testen, ervoor zorgen dat je CRM-data op orde is, de mogelijkheden tot server-side tagging onderzoeken en testen wat de bereidheid van je klanten is om in te loggen. Bedenk daarnaast welke data je wilt tracken en opslaan en hoe je je gebruikers daarover informeert. Daarbij kun je niet over één nacht ijs gaan, maar alleen zo ben je klaar voor een cookieloze toekomst. Opereren in een juridische valkuil of toch niet? Privacy is altijd een belangrijk discussiepunt geweest, maar sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin is vastgesteld dat gebruikers expliciete toestemming moeten geven voor het plaatsen van reclamecookies, konden we al vaststellen dat het einde van third-party cookies definitief in zicht was. En dan met de nadruk op third-party. Want de term ‘cookies’ is een verzamelnaam voor veel verschillende technologieën, aldus Nicole Wolters Ruckert van Allen & Overy. En dan is er ook nog de differentiatie tussen app- en webtracking. App Tracking Transparency (ATT)-frameworkSinds afgelopen april is Apple trackingcookies in apps die via hun appstore worden geïnstalleerd aan het beperken. Zo moeten publishers vanaf iOS 14.5 eenmalig om een expliciete opt-in vragen. Met de nieuwe technologie – het App Tracking Transparency (ATT)-framework – wil het bedrijf de mogelijkheid van ontwikkelaars beperken om de unieke gebruikers van hun apps te identificeren. Net zoals de cookiemelding op websites moet dat verzoek om toestemming (de ATT Consent Modal) verschijnen op het moment dat de gebruiker de app voor de eerste keer opent. Volgens Nicole is de introductie van ATT een grote sprong voorwaarts op het gebied van privacy en doet het bedrijf eigenlijk wat apps wettelijk al jaren verplicht zijn, maar (stiekem) niet echt deden: toestemming vragen aan de gebruikers. WebtrackingAls er wordt gesproken over het verdwijnen van third-party cookies ligt de focus vooral op het gebied van webtracking. Als gevolg van het vergrote privacybewustzijn onder consumenten en de aangescherpte wet- en regelgeving hebben veel browsers hun gegevens- en gebruikersprivacyfuncties als een concurrentievoordeel aangemerkt. De ene partij heeft het gebruik van cookies al stopgezet (Firefox – Mozilla), Safari (Apple) volgde al snel, maar pas nadat Google had aangekondigd in 2022 te stoppen met het plaatsen van trackingcookies, werd dat in de markt beschouwd als de ‘laatste druppel in de emmer’ die de vaak geciteerde ‘dood van de third-party cookies’ markeert. Het probleem dat deze ‘naderende dood’ heeft veroorzaakt, zit hem volgens Nicole vooral in het feit dat er te veel partijen betrokken zijn bij het Real Time Bidding-proces (RTB) en daar wil Google nu handig op inspelen. Het Chrome-team van Google heeft voor dit doel een Privacy Sandbox ontwikkeld. Privacy SandboxGoogle wil met de Privacy Sandbox kunstmatig intelligente software toevoegen aan Chrome, de meest gebruikte internetbrowser ter wereld. Die software volgt het surfgedrag van de gebruiker vanaf diens eigen computer of telefoon. Met Googles nieuwe creatie ‘Federated Learning of Cohorts’, kortweg FLoC, worden mensen met dezelfde interesses in bepaalde doelgroepen ondergebracht, de zogenaamde flocks. Daar kunnen adverteerders dan weer gericht op inkopen. Cookies doen het tegenovergestelde: die stellen adverteerders in staat om mensen te targeten op basis van hun individuele surfgedrag. Zorgen in de marktCritici, onder wie Nicole, maken zich zorgen over objectiviteit, transparantie en misbruik van gevoelige informatie. De Privacy Sandbox van Google kan hun namelijk nóg meer macht in het onlinemarketinglandschap geven. Tim Geenen, bestuurslid van VIA, deelt de mening van Nicole en zei daarover al eerder in een interview het volgende: In theorie lijkt het systeem privacyvriendelijker, dus dat is natuurlijk iets positiefs. Anderzijds leidt dit tot meer dominantie van Google. Google heeft, met onder meer Search, YouTube, Google Cloud en de advertisingproducten voor zowel uitgevers als adverteerders, meerdere rollen in het ecosysteem en gaat nu binnen Chrome bepalen welke karakteristieken aan iemand worden toegewezen in een FLoC. Google bepaalt de regels in de Privacy Sandbox en uitgevers worden gelimiteerd in hoe ze hun data kunnen aanbieden aan adverteerders. Daardoor verdwijnt de zelfbeschikking gedeeltelijk.’ Tim Geenen, bestuurslid VIA ‘Laat het oude los’Omdat cookies van andere bedrijven door de Privacy Sandbox niet meer werken, hebben uitgevers en bedrijven die technieken leveren voor online adverteren, in november bij de CMA al geklaagd dat ze geen informatie over webgebruikers kunnen verzamelen. De angst bestaat dat ze tot 75 procent van hun omzet verliezen. Of het echt zo slecht gaat uitpakken, daarover kan Nicole geen uitspraken doen. Haar boodschap is simpel maar duidelijk: het is tijd om het oude los te laten en ons te focussen op de toekomst. De markt moet verder en een vorm van adverteren ontwikkelen die voldoet aan de wens van de consument, rendabel is voor de adverteerder en meer waarde voor merken van publishers realiseert. De impact op de marktWie wel kan vertellen hoe groot de impact van de Privacy Sandbox en het ATT-framework is, is Simon Harris, Directeur Trading Desk en Media Performance bij DPG Media. Sinds afgelopen mei moet DPG Media zijn appgebruikers twee keer om toestemming voor personalisering vragen. Gekoppeld aan het verzoek om toestemming voor pushnotificaties betekent dit dat het onboardingproces voor nieuwe gebruikers nu in totaal vijf achtereenvolgende schermen beslaat, wat heeft ervoor heeft gezorgd dat het aantal gebruikers dat toestemming verleent aanzienlijk is teruggelopen. Het spreekt voor zich dat DPG Media druk bezig is om dit aantal omhoog te krijgen. Simon is blij dat ze als uitgever nog wel enige creatieve speelruimte hebben in de wijze waarop ze de gebruiker om toestemming vragen, al is die speelruimte wel beperkt tot één zin waarin ze de gebruiker uitleggen waarvoor zijn of haar data precies zal worden gebruikt. Daarnaast mogen ze ook wat relevante context tonen voordat de ‘Consent Modal’ verschijnt. Door heldere en transparante informatie met de gebruikers te delen wil de uitgever hen helpen een weloverwogen beslissing te nemen over het delen van hun data. Simon is ervan overtuigd dat ze op deze manier de vertrouwensrelatie met hun lezers kunnen behouden, hetgeen resulteert in een hogere opt-inratio. Maar spannend is het wel. Cruciaal onderscheidend vermogen Op het gebied van webtracking maakt Simon zich beduidend minder zorgen. Met hun bijzondere positie bereikt DPG Media maandelijks 76 procent van alle Nederlandse internetgebruikers. Een groot deel van die groep stemt bovendien ook expliciet in met de ontvangst van gepersonaliseerde advertenties en dat geeft hun de mogelijkheid om adverteerders veel sterkere alternatieven te bieden dan third-party cookies, waaronder individual targeting op basis van onder andere first-party cookies, e-mailadressen, login-ID’s en de al eerder genoemde contextual targeting. Contextual targeting Contextual targeting is allesbehalve nieuw, maar omdat de focus volledig op third-party cookies lag, kreeg het nooit echt aandacht. Nu de cookies verdwijnen, wordt contextual targeting weer steeds vaker genoemd als een strategie waarop marketeers kunnen terugvallen. Met contextual targeting is het voor merken gemakkelijker om meer te weten te komen over welk type content de bewustwording en betrokkenheid van de gebruiker stimuleert. Door hier slim op in te spelen kan de (advertentie)relevantie enorm toenemen. Ook maakt contextuele targeting het overbodig om individuele gebruikers te profileren en te volgen. Bij contextual targeting target een adverteerder geen individuele internetgebruikers, maar een groep of ‘cohort’ niet nader identificeerbare consumenten die een of meer kenmerken delen. Dat kan bijvoorbeeld een recent bezoek aan een reiswebsite zijn. Deze data wordt vervolgens gecombineerd met aanvullende eigenschappen die niet direct met de gebruiker zijn verbonden zoals device, besturingssysteem, browser en zoekgedrag. Simon durft te stellen dat contextual targeting aanzienlijke prestatieverbeteringen ten opzichte van de meest gangbare targeting biedt, terwijl de privacy van de gebruiker wordt gerespecteerd. Dat het werkt ziet hij namelijk iedere dag terug in de praktijk. Volgende week: deel 2Wat deze eerste aflevering over een cookieloze toekomst ons vooral heeft geleerd is dat: Afwachten geen optie meer is.Er (juridische) verschillen zitten tussen app- en webtracking.Het soms meer lijkt op een privacy battle tussen Google en Apple dan op het beschermen van de privacy van de internetgebruiker.Third-party cookies gaan verdwijnen, maar alle andere targetingmogelijkheden gewoon blijven bestaan.Er een duidelijke voorkeur is voor first-party cookies en contextual targeting als alternatief voor third-party cookies. Volgende week het verslag van het tweede webinar, waarin drie nieuwe sprekers, vanuit verschillende invalshoeken, dieper zullen ingaan op mogelijke alternatieven voor third-party cookies.

Lees verder

Kijk terug: Ben jij klaar voor een toekomst zonder cookies?

Uit ons C-level onderzoek ‘marketing is a delicate balancing act’ van eind 2020 bleek dat 91% van de ondervraagden nog niet volledig was voorbereid op een wereld zonder cookies, maar de klok tikt door. Zijn wij als industrie klaar voor de veranderingen in 2022? Als vervolg op de tweedelige webinarserie The Cookieless Era, gingen we samen met Teads, verder in gesprek met experts, zodat we ons gezamenlijk kunnen voorbereiden op het cookieloze tijdperk. Na een korte introductie van Fabio Corona en Wendy Pouw trapte Hugues Templier, Head of Data bij Teads, de sessie af met een update van de status quo en de impact ervan op onze industrie (eng). Vervolgens leidde Angela Tropper de paneldiscussie over het belang van contextuele targeting en stelde de panelleden de vraag : ‘Wat doe jij om voorbereid te zijn op de cookieloze toekomst?’. Het panel: Robin Loef, VIA-taskforcevoorzitter Cookieless, Luke van Veen, Digital Media Lead & E-Commerce business bijSamsung Electronics BENELUX, Anton Kanis, Managing Director bij Annalect en Katja Henneveld, Country manager NL, BE & FR bij Adform Kijk nu de webinar terug!

Lees verder