Klimaat

De manier waarop we produceren, consumeren en organiseren leidt tot uitputting van de planeet en inwoners. Dat levert nu al problemen op zoals de klimaatcrisis en sociale ongelijkheid. Laat staan dat het toekomstbestendig is. De marcom industrie is nu vaak onderdeel van deze problemen en dus ook niet toekomstbestendig. Niet duurzaam. Het kan (en moet) juist onderdeel zijn van de oplossing. Duurzaamheid is veel meer dan het oplossen van de klimaatcrisis. Voor deze taskforce is die klimaatcrisis wél de scope. Met deze focus kan de taskforce zich committeren aan het informeren, inspireren en faciliteren van de marcom sector, zodat iedere speler in deze sector een agenda heeft die leidt tot een klimaatneutrale samenleving. 

WOUTER SWENNEKER

Nature's Right
Taskforcevoorzitter Klimaat

Wouter Swenneker is duurzaamheidsadviseur en gelooft dat we uitdagingen kunnen oplossen met bewezen strategieën uit de natuurlijke wereld. Wouter heeft ruim 15 jaar voor verschillende adverteerders en aan bureauzijde gewerkt. Zo is hij onder andere Head of Strategy geweest bij Mindshare. Daar was hij voor klanten als Volvo en Achmea al bezig met duurzaamheid en purpose marketing. Eind 2018 is Wouter zich geheel onafhankelijk verder gaan specialiseren in verduurzaming. Op dit moment is hij managing partner bij Nature's Right, dat zich richt op het verduurzamen van organisaties. Met bewezen strategieën uit de natuur als bron van inspiratie.

Gerelateerde berichten

Global Guidance on Environmental Claims

EACA brengt gids uit om duurzamere resultaten te bereiken De Europese vereniging van reclamebureaus, EACA, heeft een gids uitgebracht die gebaseerd is op zes beginselen die merken en bureaus moeten volgen om duurzame resultaten te bereiken. De gids wordt aangevuld met een e-learning tool om greenwashing aan de kaak te stellen en met speciale hulpmiddelen die marketeers toegang geven tot marktspecifieke regels, voorbeelden en kopijadviesdiensten van nationale instanties voor reclamenormen. Lees verder voor meer informatie. The new joint industry ‘Global Guidance on Environmental Claims’ have been published. The EACA sustainability Taskforce has contributed to this industry effort, as well as VoxComm. Commissioned by WFA and developed with the help of the International Council for Advertising Self-Regulation (ICAS) and the European Advertising Standards Alliance (EASA), the guidelines have been reviewed and are supported by EACA’s Task Force ‘Sustainability’, composed of agency sustainability experts from across Europe, as well as VoxComm, the global voice of agencies. UK’s Advertising Standards Authority (ASA) experts were leading the drafting of the principles which were then peer reviewed by experts from ad standards bodies in Australia, Brazil, France, India, Spain, Sweden and the US. The Guide is based on six principles which brands and agencies should follow in order to drive more sustainable outcomes. It will be complemented by an e-learning tool to challenge greenwashing and by dedicated resources allowing marketers to access market-specific rules, examples, and copy advice services provided by national advertising standard bodies. For a proper application of the global guidance on environmental claims and the local regulatory landscape, marketers and agencies can rely on advice and training from national ad standards bodies that are members of ICAS and EASA, as well as a global independent review process, a monitoring service coordinated by EASA. “There is a credibility gap between ads promoting products and ads promoting sustainable products. The latter starts with a disadvantage because they are under closer scrutiny. The principles now developed have just become an indispensable element in our industry’s toolbox to avoid greenwashing and to rebalance consumer trust. On behalf of communications agencies in Europe and beyond, I am delighted to see the industry gathering around such an important and crucial topic. By bringing our sustainability agency experts together, it became apparent immediately that environmental claims are one of the top priorities for agencies. Thank you, WFA, ICAS and EASA for kicking off this work and for making it a joint effort”, said Tamara Daltroff, EACA Director General and VoxComm President. Download gids

Lees verder

Want to be a B Corp? - Een Interview met Marcel van der Heijden

Want to be a B Corp? - Een Interview met Marcel van der Heijden Op 18 oktober vindt in het restaurant van Karma Kebab het evenement Want To Be A B Corp plaats. Een middag dat in het teken zal staan van duurzaam ondernemen en B Corp certificering. Marcel van der Heijden, oprichter van het plantaardige merk Karma Kebab en het bureau GoodKarma, is een van de sprekers tijdens Want To Be A B Corp?. Marcel houdt zich samen met Charley Peereboom en Birgit Zuurveld bezig hoe ze samen met VIA Nederland de reclamewereld kunnen ondersteunen om duurzamer te worden. Voor hij ons op 18 oktober 15.00u ontvangt in het restaurant van Karma Kebab, zijn we benieuwd wanneer hij is begonnen met duurzaam ondernemen en wat dat precies inhoudt. Wanneer ben jij je gaan bezighouden met duurzaam ondernemen?  Nadat ik 2019 bij DEPT ben vertrokken, ben ik aantal maanden op sabbatical gegaan o.a. naar Australië en Nieuw-Zeeland. Daar zag ik voor het eerst met eigen ogen de gevolgen van klimaatverandering. Daar ben ik me toen ook meer in gaan verdiepen. Tegelijkertijd ben ik zelf ook steeds minder vlees gaan eten en begon ik meer interesse te krijgen in de groei van plantaardige merken. Een plus een is twee en zo ben ik begin 2020 mede-oprichter van Karma Kebab geworden.  Wat zijn de positieve effecten van een duurzamere onderneming (behalve natuurlijk dat het op langere termijn goed voor mens en planeet is)? Heb je ook nadelige effecten ondervonden van duurzaam ondernemen? Karma Kebab is een merk wat met een duurzaam idee begonnen is op Lowlands in 2018. Duurzaamheid zit dus in ons ‘DNA’. Daardoor maak je vanaf het begin al andere keuzes als merk en als bedrijf in plaats van dat je gaat ‘verduurzamen’. In principe zijn er geen nadelige effecten van duurzaam ondernemen. Maar we kunnen nog niet alles 100% duurzaam doen, anders prijzen we ons de markt uit ten opzichte van goedkope merken en producten die geen duurzame principes hebben.   Harde keuzes maken betekent dat het pijn gaat doen, ook financieel.  It’s just one straw…said 8 billion people. Noem 1 tip die iemand meteen kan inzetten om iets duurzamer te leven?  Make the hard choice, today. Dat geldt voor zowel bedrijven als mensen. Als we onze huidige manier van leven willen voortzetten dan zullen we de komende jaren harde keuzes moeten maken. Niet altijd maar gericht op meer, maar juist vaak op minder. Iedereen denkt dat we nog tot 2050 hebben om deze grote veranderingen in gang te zetten, maar het moet echt de komende 10 jaar gaan gebeuren als we de schade van de klimaatverandering willen beperken. En harde keuzes maken betekent dat het pijn gaat doen, ook financieel.  Op 18 oktober komen we samen om te praten over B Corp. Waarom moeten we daarnaartoe? Wat gaan we leren? De bureauwereld kan een enorme belangrijke rol spelen bij deze gedragsverandering de komende jaren. Uiteindelijk zijn designers, UX-ers, strategen, mediaplanners en creatieven daar heel de dag mee bezig, dat is ons vak. Maar we pakken deze rol nu nog niet of onvoldoende. Deze eerste sessie over B-Corp gaat oprichters en management teams meer inzichten geven in het verduurzamen van hun eigen bureau en hoe ze dat vervolgens ook in kunnen gaan zetten voor hun klanten. Met name op dat laatste ligt voor bureaus een hele belangrijke rol de komende jaren.  Wil jij ook duurzamer ondernemen? Kom dan op 18 oktober naar het B Corp event en kom te weten hoe je het beste uit je bedrijf kan halen en tegelijkertijd het verschil te maken. De bureauwereld kan een enorme belangrijke rol spelen bij deze gedragsverandering de komende jaren.

Lees verder

Nieuwe Code voor Duurzaamheidsreclame

Graag wijzen wij onze leden op de nieuwe Code voor Duurzaamheidsreclame die op 1 februari in werking is getreden. Deze code is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code, die voorschrijft hoe je op verantwoorde wijze reclame kunt maken.  Op 1 februari is de nieuwe Code voor Duurzaamheidsreclame in werking is getreden als onderdeel van de Nederlandse Reclame Code. De Stichting Reclame Code (SRC) is al ruim 55 jaar de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame in Nederland. De SRC bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. Wij als VIA zijn aangesloten bij het Platform van Deelnemers van de Stichting Reclame Code. Onze leden worden vertegenwoordigd in de kolommen ‘creatie’ en ‘channel’.  Zelfregulering noodzakelijk Zelfregulering binnen ons vak is noodzakelijk. De nieuwe Code voor Duurzaamheidsreclame vervangt de Milieu Reclame Code (MRC) die alleen betrekking had op milieuclaims. De geactualiseerde regels gelden nu voor alle duurzaamheidsclaims (milieuclaims en ethische claims). De hoofdregels zijn daarbij ongewijzigd gebleven: beweringen op het gebied van duurzaamheid mogen niet misleiden en moeten aantoonbaar juist zijn. In reclame aandacht besteden aan je duurzaamheidsambitie mag, mits duidelijk is dat het om een streven gaat, en dat het een haalbare doelstelling is. Wij zijn erg blij met dit initiatief van bvA om de zelfregulering op dit vlak te actualiseren, juist bij zelfregulering moeten we allemaal stap sneller lopen of in ieder geval on par blijven met de ontwikkelingen. Zelfregulering is bij uitstek het middel om onze branche duurzaam te laten groeien. Code voor Duurzaamheidsreclame Duurzaamheidsreclame is reclame waarin een (of meerdere) duurzaamheidsclaim(s) wordt (worden) gemaakt. De bond van Adverteerders (bvA) heeft het initiatief genomen tot deze code, die een actualisering betreft van de Milieu Reclame Code. De nieuwe code geldt voor alle duurzaamheidsclaims, dus voor zowel milieuclaims als ethische claims. De nieuwe code vervangt de Milieu Reclame Code (MRC) die alleen betrekking had op milieuclaims. De geactualiseerde regels gelden nu voor alle duurzaamheidsclaims (milieuclaims en ethische claims).  Extra duidelijkheid voor consumenten  Voor de consument is niet altijd duidelijk wat er met claims als ‘duurzaam’ of ‘verantwoord’ wordt bedoeld. Daarom moet dit door de adverteerder in zijn reclame-uitingen specifiek worden gemaakt. En claims moeten met actueel bewijs kunnen worden onderbouwd. Omdat het begrip duurzaam niet alleen betrekking kan hebben op het milieu, maar ook op bijvoorbeeld dierenwelzijn of arbeidsomstandigheden, geldt de code voor zowel milieuclaims als ethische claims.  De nieuwe Code voor Duurzaamheidsreclame biedt een helder regelgevend aan adverteerders, in lijn met bestaande wetgeving en de interpretatie daarvan door de ACM in de Leidraad Duurzaamheidsclaims. Omdat er ook Europese wetgeving in de maak is voor duurzaamheidsclaims, zal de code na een jaar worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast om de code actueel en relevant te houden.  Download de Code voor Duurzaamheidsreclame

Lees verder