Fusie wapenfeit nummer 1: twee nieuwe taskforces die het verschil gaan maken

De fusie tussen VEA en IAB Nederland is het ultieme bewijs dat je alles kunt bereiken, mits je er zelf 100% achter staat. Tussen de aankondiging en de daadwerkelijke fusie zaten nog geen drie maanden, maar het is gelukt en hoe. Een van de eerste wapenfeiten is de oprichting van twee spiksplinternieuwe taskforces: Creative.io en Consumer Insights. In dit interview met VIA-directeur Wendy Pouw vertellen de nieuwe taskforcevoorzitters Nine de Knecht, Head of Strategy bij ACHTUNG! Amsterdam en Hans van Avendonk, Interim Marketing AI Lead bij DEUS over hun plannen, hun ambities en de belangrijkste ontwikkelingen in het vak.  

Wendy: Een fusie in zo’n korte periode afronden was een bijna onmogelijke opgave. Dat het ons is gelukt bevestigt dat het een juiste keuze is geweest. Zo’n deadline haal je enkel met een team dat niet kan wachten om de nieuwe vereniging vorm te geven en haar te leiden. Jullie als nieuwe voorzitters hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Kunnen jullie uitleggen waarom het zo belangrijk is dat deze taskforces er nu zijn? 

Nine: Bij het fuseren van twee losse brancheverenigingen tot één is het belangrijk om te zoeken naar een verbindende factor. Een taskforce die inzicht biedt in consumentengedrag is zowel voor leden van VEA als die van IAB Nederland relevant. Ik geloof dan ook oprecht dat de Taskforce Consumer Insights een belangrijke rol kan en moet spelen in het verbinden van de twee bloedgroepen.  

Hans: Er zijn inderdaad twee verschillende bloedgroepen, maar de scheidslijn tussen de twee verenigingen leek steeds meer een kunstmatige te worden. In de praktijk is juist een geïntegreerde manier van werken noodzakelijk. Tegelijkertijd vinden veel adverteerders en bureaus het soms nog moeilijk om een brug te slaan tussen data, technologie en creativiteit. Een branchevereniging die de hele marketingketen verbindt zal haar leden hierin beter kunnen ondersteunen. Als we onze vakgenoten helpen en leren hoe zij deze disciplines optimaal kunnen laten samenwerken, zal de effectiviteit van creativiteit toenemen.  

Nine: Daar sluit ik me volledig bij aan. Ik hoop dat we met deze nieuwe vereniging en taskforces de twee werelden, die in realiteit allang niet meer gescheiden zijn, dichter bij elkaar kunnen brengen. Binnen het digitale landschap vergeten we vaak naar de mens achter de data te kijken en aan de andere kant van het spectrum vergeten we vaak dat er een bak vol informatie is waar we gebruik van kunnen maken. Dit bij elkaar brengen en handvatten bieden om écht inzicht te bieden in consumentengedrag zie ik als onze rol. 

Wendy: Aan een nieuwe vrijwilligersrol beginnen midden in de coronapandemie zou bij de meeste mensen voor een gezonde dosis extra stress zorgen. Bij jullie merk ik daar niets van. Wat was voor jullie de belangrijkste beweegreden om, ondanks alle uitdagingen, voorzitter te worden? 

Hans: Het is mijn persoonlijke ambitie om een brug te slaan tussen data en creativiteit. Met mijn achtergrond bij bureaus en adverteerders, en kennis op het gebied van data science en artificial intelligence, kan ik verbindingen leggen tussen de vakgebieden en waar nodig als vertaler optreden. Soms lijken er wel twee werelden binnen marketing te zijn, met de creatieven aan de ene kant en de ‘data geeks’ aan de andere. De timing is misschien, helemaal door de lockdown, niet heel praktisch, maar dit is een uitgelezen kans om mijn ambitie waar te maken. En dat met zo’n fantastische groep experts uit verschillende onderdelen van de marketingketen, dat laat je niet schieten.  

Nine: Ik deel de passie van Hans, alleen voor mij geldt dat ik het belang van inzicht over consumentengedrag nog duidelijker wil maken. Merken die hun menselijke kant tonen, zijn bewezen succesvoller, maar mede door de digitalisering laten steeds minder bedrijven hun menselijke kant zien. Dat deze taskforce nog geen historie heeft, zie ik als de ultieme kans om zaken en de markt op scherp te stellen. Daarnaast lijkt het me persoonlijk gewoon een heerlijke stok achter de deur om me in de dagelijkse hectiek te blijven verdiepen in nieuwe onderwerpen.  

Wendy: De activiteiten, prioriteiten en voorkeuren van de consument zijn de afgelopen maanden drastisch veranderd als gevolg van de COVID-19-pandemie. Nine, wat zijn volgens jou de belangrijkste veranderingen waarop de markt moet inspelen?  

Nine: Digitaal zit in een stroomversnelling. De pakketbezorger zie je vaker dan je familie en zelfs in verpleeghuizen weten ze de ‘mute-knop’ te vinden. Een aantal dingen die we als taskforce in ieder geval in de gaten gaan houden zijn: 

Het merendeel van onze aankopen verschuift naar online, dat is dan ook meteen de plek waar de consument je merk ervaart. Hoe kunnen we het ouderwetse “rondneuzen” en het “tegen iets leuks aan lopen” naar online brengen? Zeker bij grotere aankopen zoals een auto. Hoe overtuig je iemand nog zonder een goede verkoper, handjeklap en een lekkere bak koffie?  We leven in onze eigen online bubbel. Hoe ontwikkelt zich dit straks naar offline? Wordt onze maakbare wereld daar ook werkelijkheid, door middel van bijvoorbeeld AR-filters?  De consument kan online alles vinden over producten of merken. Daarmee veranderen ook de vereisten. Naast de standaardinformatie over de ‘ingrediënten’ van het producten verlangt de consument ook meer informatie over de ethische achtergrond. Merken moeten dus meer informatie verschaffen, maar het vraagt ook van merken om te veranderen.  De manier waarop consumenten met je merk in aanraking komen is door COVID-19 veranderd. Een abri in de Kalverstraat is momenteel niet de effectiefste manier om te adverteren. We moeten opnieuw kijken naar waar we onze klanten kunnen bereiken en hoe we dit op een opvallende en eigentijdse manier kunnen doen. 

Wendy: Welke rol speelt de taskforce bij het duiden van deze innovaties en hoe willen jullie de markt hierover informeren?  

Nine: Onze potloden zijn we alvast aan het slijpen om informatieve stukken te schrijven. Daarnaast gaan we op zoek naar innovatieve manieren om over innovatie te informeren. Door COVID-19 hebben we geleerd weer zelf de hamer op te pakken of de deegroller in handen te nemen. Mensen geven aan niet per se kant-en-klare oplossingen te zoeken, maar manieren om zelf of samen creatief aan de slag te gaan. Daarbij gaan wij ze helpen. 

Wendy: Hans, uit het c-level-onderzoek van IAB Nederland blijkt dat veel bedrijven moeite hebben met het benutten van het volledige potentieel van data, techniek, media en creatie. Waarom is dat volgens jou zo moeilijk?  Hans: Er zijn volgens mij meerdere oorzaken waardoor dit moeilijk is gebleken, maar er zijn twee zaken die mij vooral opvallen. Allereerst is er de verregaande specialisatie binnen marketing. Waar we tot de jaren tien vooral gewend waren aan functietitels als brandmanager en marketingmanager, komen we binnen een marketingteam nu een keur aan rollen tegen zoals SEA-specialist, displayspecialist, CRM-manager, contentmarketeer en ga zo nog maar even door. Door deze specialisatie zijn veel marketeers steeds meer losgezongen van ‘het grotere plaatje’, waardoor het lastiger is geworden om verbindingen te leggen tussen de vakgebieden. Voor de ontwikkeling van een ‘future-fit’ marketeer is een T-shapebenadering nodig om de juiste balans te vinden tussen generalistische skills en zijn/haar specialisatie.  

De tweede uitdaging ligt in het kiezen van de juiste use cases voor data-driven marketing. Vaak worden veel te grote projecten opgetuigd die door technische of organisatorische complexiteit geen concrete waarde laten zien. Het kiezen van use cases met de juiste balans tussen complexiteit en waarde voor de klant is essentieel voor het creëren van draagvlak en het vrijspelen van budget. Aan de andere kant moet de use case weer niet zo klein zijn dat die triviaal wordt.  

Wendy: Ik wil daar nog wel een derde uitdaging aan toevoegen: het selecteren van de juiste trends. Stilstaan is immers geen optie. Wat zijn volgens jou de belangrijkste trends op het gebied van data, creatie, tech en media in 2021?   Hans: Heb je even? Er zijn momenteel zoveel interessante ontwikkelingen, maar ik zal proberen het kort te houden. De eerste trend is dat contextual targeting terug is. Aangezien targeting op basis van third party cookies binnenkort gaat verdwijnen en er grote aandacht is voor brand safety, zal contextual targeting veel belangrijker worden. Verder voorspel ik een grote rol voor creatie. Het afgelopen decennium is de effectiviteit van creatie afgenomen. Zeker door de ontwikkelingen rondom privacy en cookies gaat de focus verschuiven van 1-op-1 targeting naar het op de juiste manier overbrengen van de boodschap. Creativiteit dus.  

Daarnaast zullen we ons in 2021 meer gaan focussen op performance branding, in plaats van branding versus performance marketing. Marketinginvesteringen zullen ook in 2021 onder een vergrootglas liggen, de resultaten van merkinvesteringen moeten overtuigender dan ooit zijn. Dankzij recente technologische ontwikkelingen kunnen we de impact van branding veel beter meten. En dan hebben we natuurlijk nog de privacy: dit wordt het jaar dat mensen meer controle (willen) hebben over welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Dat vraagt om transparantie. 

Wendy: Er staat ons een druk jaar te wachten, maar als 2020 ons iets heeft geleerd is het wel dat we dat aankunnen. Bezitten jullie taskforces inmiddels voldoende slagkracht of zijn jullie nog op zoek naar nieuwe teamleden?  

Hans: De kick-offmeeting waarop we de actiepunten gaan bespreken heeft nog niet plaatsgevonden. Op basis van deze meeting gaan we kijken of we nog specifieke expertise en ervaring missen. Ik ga dan ook heel graag in gesprek met vakgenoten die enthousiast zijn over onze taskforce en relevante kennis kunnen toevoegen. 

Nine: Onze taskforce kan altijd meer mensen gebruiken, dus als je dit leest en je bent of kent iemand die dit leuk en interessant lijkt, laat het dan vooral weten! 

Wil je deelnemen aan de taskforce Consumer Insights of de taskforce Creative.io? Leuk! Stuur een mail naar [email protected] met het onderwerp: ​deelnemen taskforce ... en wij houden je op de hoogte. 

Gerelateerde artikelen

Consumer Insights #3: Het inzichtelijk maken van tijdelijke en universele inzichten

Publiceerde de Taskforce Consumer Insights eerder dit jaar het Consumer Insights Maturity Model, in een nieuw artikelenreeks kijkt de taskforce naar de basisprincipes van een inzicht. In het eerste artikel stond het verzamelen van input centraal. Want zonder input geen inzicht. In het tweede stuk publiceerden ze hun formule voor het schrijven van een goed inzicht. Nu is het tijd voor de volgende stap: het inzichtelijk maken van tijdelijke en universele inzichten.  Tijdelijke en universele inzichten Zoals het Consumer Insights Maturity Model laat zien, kunnen inzichten zowel tijdelijk als universeel zijn. De universele of fundamentele inzichten bevinden zich vooral aan de buitenkant van het model, op psychografisch en wetenschappelijk niveau, en zijn daarmee meer strategisch van aard. De meer tijdelijke inzichten bevinden zich juist richting de binnenkant van het model en zijn over het algemeen meer praktisch van aard.  Universele inzichten Universele inzichten komen met name voort uit psychografische kenmerken van mensen en daar bijhorende behoeften. Psychografische inzichten zijn vooral bekend door het gedragspsychologische werk van Daniel Kahneman. Daniel laat in zijn werk zien dat de mens de meeste beslissingen neemt op basis van heuristieken en biases. Deze ‘mentale shortcuts’ van mensen zijn al eeuwenoud. Elke organisatie die zich bezighoudt met gedragsverandering (in wezen elke marketeer dus) kan deze inzichten toepassen om zakelijk succesvoller te zijn. Bij menselijke behoeftes kun je denken aan het verlangen om vrij te zijn of juist erbij te horen. Dit zijn universele behoeften waar ieder mens zich in zal herkennen en waarmee je als marketeer dus even vooruit kunt, maar waarvan de vertaling onderhevig zal zijn aan een alsmaar veranderende context, denk hierbij aan maatschappelijke ontwikkelingen.  Het inzicht van Johnnie Walker  Een mooi voorbeeld van een merk dat slim universele inzichten inzet, is het whiskymerk Johnnie Walker. Het merk heeft zijn al meer dan 20 jaar bestaande platform ‘Keep Walking’ in 2021 nieuw leven ingeblazen door het aan te passen aan de huidige tijdgeest. Julie Bramham, Global Brand Director van Johnnie Walker, gaf bij de relaunch aan dat het inzicht al die 20 jaren draaide om persoonlijk succes en de behoefte om altijd door te gaan en jezelf te blijven ontwikkelen. Echter, door het kleingeestige clichébeeld van succes (lees: witte mannen in pak) spraken ze een steeds kleiner wordend publiek aan. Ze werden ingehaald door de nieuwe werkelijkheid. Onderzoek toonde aan dat er behoefte was aan een inclusievere vertaling van succes. Door zich aan te passen aan de huidige tijd en zich te verbinden met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden, omdat deze allemaal dezelfde mentaliteit delen, ontstond er een heel nieuw spectrum aan mogelijkheden voor ‘Keep Walking’. Geen garantie voor succes In tegenstelling tot wat sommigen misschien verwachten zijn inzichten gestoeld op universele behoeftes of de gedragspsychologie geen garantie voor succes. De mate waarin je als merk uniek bent met de creatieve doorvertaling is net zo belangrijk. Kijk bijvoorbeeld maar naar de ‘Campaign for real beauty’ van Dove. Toen deze campagne 2004 jaar geleden werd gelanceerd, paste deze perfect bij de context van die tijd en was mede hierdoor zo succesvol. Het beautymerk hanteert nog steeds hetzelfde inzicht. En ondanks dat het nog altijd grotendeels overeind staat, kunnen ze hier anno 2023 niet meer het verschil mee maken.  Tijdelijke inzichten Als we kijken naar de binnenkant van het model, zien we de tijdelijke inzichten. Dit type inzicht vergt regelmatig wat schaafwerk, waardoor bijvoorbeeld mediacampagnes geoptimaliseerd moeten worden en waarbij creaties, sites of mediakanalen die beter resultaat leveren, moesten worden geprioriteerd. De houdbaarheid van de inzichten is, onder andere, afhankelijk van technologische ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan het slim gebruiken van AI om automatisch webpagina’s te ontwikkelen die bijdragen aan de ranking in Google. Dit inzicht kan het verschil maken tot het moment dat iedereen het gaat toepassen of Google er een stokje voor steekt, waarna er weer een gelijk speelveld ontstaat. Door tijdelijke inzichten te bundelen in terugkerende patronen, bijvoorbeeld door over campagnes heen te kijken en zo tot nieuwe inzichten te komen, kunnen ook tijdelijke inzichten een strategisch tintje krijgen.  Stay tuned Nu we de verschillende inzicht-niveaus hebben toegelicht, is het moment aangebroken om het Consumer Insights Maturity Model op de proef te stellen. In het volgende artikel gaan we daarom op zoek naar de link tussen de effectgedreven en de psychografische kant van het model. Dus ben je benieuwd hoe de combinatie van boven- en onderkant van het Consumer Insights Maturity Model uitvoerbare inzichten genereert? En welke actie daaruit gevolgd kan worden om dichter bij de commerciële resultaten te komen? Houd dan goed de website en socialmediakanalen van VIA in de gaten.  De inzichten op een gedetailleerder niveau, die zich aan de binnenkant van het model bevinden, maken al snel inzichtelijk wat de ‘quick wins’ zijn. De inzichten die zich meer aan de buitenkant van het model bevinden, verdienen wat meer aandacht en dus tijd. Maar met de wetenschap dat je deze ‘in the end’ allemaal terug kan verdienen, wordt ook dat opeens allemaal wel mogelijk. LEES OOK:

Lees verder

Consumer Insights #2: De ingrediënten van een goed inzicht

Publiceerde de Taskforce Consumer Insights eerder het Consumer Insights Maturity Model, in een nieuw artikelenreeks kijkt de taskforce naar de basisprincipes van een inzicht. In het eerste artikel stond het verzamelen van input centraal. Want zonder input geen inzicht. Maar wat maakt een inzicht eigenlijk een goed inzicht en hoe formuleer je dit? Helaas is er geen wetenschappelijke formule voor het tot stand komen van een succesvol inzicht. Maar gelukkig is er wel een formule voor het schrijven van een goed inzicht. Welke dat is, lees je in dit artikel. Als een cabaretier een grap maakt die een maatschappelijk probleem in een nieuw perspectief zet, dan is het een ‘haha-ervaring’. Een wetenschapper die een ontdekking doet, heeft een ‘aha-ervaring’. Een inzicht laat je de realiteit, zoals je die tot dat moment kent, op een nieuwe manier zien. Inzichten vinden we overal om ons heen. Inzichten in marketingcommunicatie vallen in het ‘aaaah-spectrum’. Ze zijn minder hoogdravend dan een wetenschappelijke doorbraak, maar wel meer impactvol dan een goede grap. Een inzicht in marketingcommunicatie helpt om nieuwe manieren te vinden om zakelijk succesvol te zijn.  Formule voor een goed inzicht Als data, informatie en kennis kunnen vertellen wat er gebeurt, dan vertelt een inzicht waarom het gebeurt en wat dat kan betekenen. Het inzicht geeft richting aan een oplossing, idee of vervolgactie in de vorm van bijvoorbeeld een creatief idee of mediaplan. De formule is als volgt: Praktijkvoorbeeld Een inzicht bestaat altijd uit drie elementen: wat zien we gebeuren, waarom zien we dit gebeuren en in welke context moeten we dit plaatsen? Deze drie vragen samen leiden tot het inzicht, oftewel: ‘wat betekent dit?' Overigens kan het zo zijn dat het inzicht enkel een observatie is, waarna je vervolgens op zoek gaat naar ondersteunende data, informatie en kennis. Een voorbeeld:  Marc Oosterhout schrijft in zijn boek Powerbrands 2.0 dat alles wat de NS deed negatief werd uitgelegd (observatie), terwijl de meeste treinen toch echt op tijd reden (data). Het communiceren over deze feiten en ze nuanceren, bleek averechts te werken (observatie). Dit is de ‘wat’ en bestaat uit zowel data als observaties. Uit gesprekken met reizigers en medewerkers van de NS bleek dat mensen graag in vrijheid en rust van A naar B willen reizen (behoefte), maar dat ze het gevoel hebben dat ze zodra ze een stap in een station zetten, overgeleverd zijn aan het systeem (frictie). Dit vormt samen het ‘waarom’, bestaande uit een behoefte en een frictie. Marc verbond de feitelijke data met de belevingswereld van de reiziger en creëerde zo een nieuwe context: een ‘aaaah-ervaring’.  Deze ervaring leidde tot het inzicht dat de NS niet moest praten over de angst, maar over het verlangen: ‘de reis is van jou’. Dit paste goed bij de zich snel ontwikkelende dienstverlening van de NS, die mensen steeds meer de mogelijkheid gaf zelf hun volledige reis van A naar B te plannen via apps en met aanvullende diensten zoals de ov-fiets, en het werd het leidende principe van de NS. Het inzicht heeft daarmee tot meerdere oplossingen geleid. Creativiteit maakt het verschil Om tot een goed inzicht te komen, is bij het formuleren van het inzicht en met name bij de vertaalslag naar de oplossing, een zekere mate van creativiteit nodig zoals beschreven door Edward Boches, Chief Creative Officer MullenLowe, en voormalig professor aan de Universiteit van Boston. De creativiteit die voor het formuleren nodig is, is tweeledig, schrijft Boches. Ten eerste kiezen we zelf welke informatie of observatie we als basis gebruiken. Die is niet altijd eenduidig en ons eigen perspectief, onze vooroordelen en ervaringen spelen daarin een belangrijke rol. Vervolgens maken we ook onze eigen vertaling van die informatie naar een inzicht. Ook daarin kunnen verschillende mensen verschillende keuzes maken.  De creativiteit waarmee een inzicht is vertaald in oplossingen is van doorslaggevende aard voor de reden waarom sommige inzichten meer impact opleveren dan andere. Gelukkig kun je met onderzoek een deel van de subjectiviteit wegnemen. Door te toetsen in welke inzichten de beoogde doelgroep zich het beste herkent, ontdek je welke oplossingen het meeste aanspreken en in welke vorm. Input = output Met de juiste ingrediënten en een zekere dosis creativiteit kun je dus tot goede en misschien wel zeer succesvolle inzichten komen. Ondanks alle voordelen die inzichten bieden, geeft het merendeel van marketeers en strategen aan door een gebrek aan tijd, budget, data, inspiratie of (in de meeste gevallen) een combinatie van al deze factoren niet alle stappen te kunnen of willen doorlopen en zo tot een baanbrekend inzicht te komen. Als taskforce begrijpen we de uitdaging, en dat is dan ook de reden waarom wij het Consumer Insights Maturity Model hebben ontwikkeld. Het cirkelvormige model laat twee invalshoeken zien die in de markt het meest gangbaar zijn bij het vergaren en interpreteren van inzichten en waar vervolgens naar gehandeld wordt. De inzichten op een gedetailleerder niveau, die zich aan de binnenkant van het model bevinden, maken al snel inzichtelijk wat de ‘quick wins’ zijn. De inzichten die zich meer aan de buitenkant van het model bevinden, verdienen wat meer aandacht en dus tijd. Maar met de wetenschap dat je deze ‘in the end’ allemaal terug kan verdienen, wordt ook dat opeens allemaal wel mogelijk. LEES OOK:

Lees verder

Consumer Insights #1: Input verzamelen voor de juiste inzichten  

Om de markt te helpen bij het (makkelijker) inzichtelijk maken van inzichten, publiceerde de Taskforce Consumer Insights eerder het Consumer Insights Maturity Model. In een nieuw artikelenreeks kijkt de taskforce naar de basisprincipes van een inzicht. In dit eerste artikel wordt stilgestaan bij het eerste principe: het verzamelen van input. Want zonder input geen inzicht.   Wat is een inzicht?  Om verwarring te voorkomen eerst een toelichting op de belangrijkste begrippen. Wat is nu precies een inzicht?    Term Betekenis Voorbeeld Data Gefragmenteerde betekenisloze input. Omzet november 2021 € 485.000,-  Omzet november 2022 € 415.000,-   Informatie Geeft betekenis aan data door er context aan toe te voegen. De omzet is in november 2022 15% gedaald ten opzichte van november 2021. Onze concurrent is op de markt gekomen met een CO2-neutraal product en heeft een grote reclamecampagne ingezet in oktober. Kennis Gaat over het leggen van relaties tussen verschillende typen informatie. We lijken marktaandeel te verliezen aan de nieuwe concurrent met zijn nieuwe CO2-neutrale propositie waar onze doelgroep gevoelig voor is.    Inzichten De aan elkaar gekoppelde informatie in relevante context plaatsen wat richting geeft aan een oplossing.    Om marktaandeel terug te veroveren, moeten we niet alleen bij onze productinnovaties rekening houden met CO2-uitstoot, we moeten ons ook als totale organisatie groener profileren omdat de consument daar behoefte aan heeft.   In tegenstelling tot data, informatie en kennis die je verzamelt uit allerlei interne en externe bronnen, wordt een inzicht gevormd vanuit alle kennis die is verzameld. Een inzicht is een eigen interpretatie: een onderbouwde hypothese met als doel het verschil maken.   Welke vraag wil je beantwoorden?  Voor je start met het inzichtelijk maken van inzichten, is het belangrijk om eerst stil te staan bij de vraag die je wilt beantwoorden. Ben je bijvoorbeeld benieuwd in welk segment je business het hardst groeit, of wil je weten hoe je het conversiepercentage van je website kan vergroten? Hoe concreter de vraag, hoe gemakkelijker het is om te bepalen welke data je moet analyseren om de juiste inzichten te kunnen formuleren. Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel conversies je hebt behaald, of ook door wie?     Veelgebruikte bronnen  Weet je welke vraag je wilt beantwoorden? Dan is het moment aangebroken om de juiste bronnen te raadplegen. Een overzicht van de meestgebruikte bronnen van dit moment:   Data Inzichten uit data verzamel je vooral met behulp van deskresearch: Interne research: Google Analytics, CRM-systemen, kwantitatieve surveys, A/B-testen, chatbot-data Externe research: NMO, Nielsen, Google Trends, first-party en third-party data   Informatie Informatie verzamel je aan de hand van conclusies uit data, onderzoeken, nieuwsbronnen en observaties:  Deskresearch: kwantitatieve (markt)onderzoeken, brancheonderzoeken, reviews, social listening, nieuws- en actualiteitenmedia, archiefonderzoek, white papers Fieldresearch: Ga op pad, zie wat er om je heen gebeurt en welk gedrag mensen vertonen, om informatie te verzamelen over gedrag in een natuurlijke setting. Kennis Hiervoor ga je op zoek naar oorzaak en gevolg en probeer je data en informatie aan elkaar te koppelen, maar je kunt ook nieuw ontstane vragen gaan onderzoeken:  Deskresearch: kwalitatieve marktonderzoeken, marketing- of psychologieliteratuur  Fieldresearch: Ga met mensen in gesprek, ga interviewen, maar experimenteer ook om causale relaties te toetsen.   Bij bestaande bronnen mag je ervan uitgaan dat de betrouwbaarheid en validiteit in orde zijn, maar check ze altijd voor de zekerheid. Kijk daarbij ook altijd of de diverse variabelen gelijk zijn gebleven om echt een eenduidige conclusie te kunnen trekken. En houd ook bij het zelf opzetten van extra kwantitatieve onderzoeken deze uitgangspunten in de gaten.     Rol van het Consumer Insights Maturity Model   Ga je aan de slag met het verzamelen van alle data, informatie en kennis? Vergeet dan vooral niet het Consumer Insights Maturity Model te raadplegen. Het model maakt je bewust van alle lagen waarin inzichten kunnen worden gevonden, en welke data, informatie en kennis je moet verzamelen om tot een kwalitatief inzicht te komen. In het volgende artikel zullen we dieper ingaan op hoe we inzichten formuleren en waar deze aan moeten voldoen.   Lees ook:

Lees verder